ဦးပိုင္ နဲ ့ ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီ ေတြ ကို တရားစြဲ မည္

ဦးပိုင္ ႏွင့္ ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီ ကို ႏိုင္ငံျခား သား ဥပေဒ ေရးရာ ပညာရွင္ မ်ား ၊
ျပည္ပ ေရာက္ ျမန္မာ ဥပေဒ ပညာရွင္ မ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္း ရွိ ဥပေဒ ပညာရွင္
မ်ား ေရွ ့ေန မ်ား က တရား စြဲ ဆို မႈ စတင္ ေတာ့ မည္ ဟု FNG မွ သတင္း ရရွိသည္။

တရားစြဲ ဆို မႈ တြင္ အဓိက အား ျဖင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္း က်င္ ပ်က္စီး မႈ ႏွင့္
စြဲ ဆို သြား မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိ ရ ၿပီး ၊ စီမံကိန္းကာ လ တြင္း ေဒသခံ မ်ား ႏွင့္
၀န္ထမ္းမ်ား ကို လူ ့အခြင့္ အေရး ခ်ိဳး ေဖာက္ မႈ မ်ား ရွိ ခဲ့သည္
ေၾကာင့္ လည္း တရား စြဲ ဆို မည္ ျဖစ္သည္ ဟု သိရွိရသည္။

ယခု တရားစြဲ ဆိုမႈ သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္  စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး
ေကာ္မရွင္မွ စံုစမ္း စစ္ဆးမႈ စတင္ ေန ခ်ိန္ တြင္ ျဖစ္သည္။

feature photo by Swe Win

Advertisements

One response to “ဦးပိုင္ နဲ ့ ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီ ေတြ ကို တရားစြဲ မည္

Comments are closed.