ဂူးဂယ္ ေဘာစ္ ရဲ ့ ေျမာက္ကိုရီးယား ခရီး နဲ ့ ကင္ဂ်ံဳအြန္း ရဲ ့ ဂူဂယ္ ခ်တ္တင္

Google အမႈ ေဆာင္အရာရွိ ခ်ဳပ္ Eric Schmidt ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို ့ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္ မ်ား
က လာေရာက္ လည္ပတ္ ခဲ့ ဖူးသည့္ နယူး မကၠဆီ ကို ျပည္နယ္ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရး မႈးေဟာင္း
ဘီလ္ ရစ္ခ်တ္ ဆန္ Governor Bill Richardsonတို ့ ႏွစ္ဦး ေျမာက္ ကိုရီယား သို ့ အလည္
အပတ္ ေရာက္ရွိ ရာ ကင္အီဆြန္း တကၠသိုလ္ (ၿပံဳးယမ္) ၊ ေျမာက္ကိုရီးယား ကြန္ပ်ဴတာ
ေလ့လာမႈ ဌာန မ်ား သို ့ သြား ေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည့္

Google အမႈ ေဆာင္အရာရွိ ခ်ဳပ္ အဲရစ္ ရွမစ္ က ေျမာက္ကိုရီးယား အေနျဖင့္ ျပင္ပ ကမာၻ
ကို ေထြးေပြ ့ရန္ တိုက္ တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္း ႏွင့္ ဂူဂဲလ္ အမႈ ေဆာင္ အရာရွိ
ခ်ဳပ္ အဲရစ္ ရွမစ္ ၏ ညီမ ၀မ္းကြဲ ျဖစ္သူ ကိတ္ ရွမစ္ ႏွင့္ Google chat မွ တစ္
ဆင့္ စကား ေျပာရာ ကင္ဂ်ံဳ အန္ က သူ ႏွစ္ သက္ ေသာ ျပင္သစ္ သရုပ္ေဆာင္ ဂရက္
ဒီပေရဒ်ဴ Gerad Depardieu အခြန္ ေကာက္ခံ မႈ ျမင့္မားသည့္ ျပင္သစ္မွ ထြက္ခြာ ၿပီး
ေနာက္ ရုရွား ႏွင့္ ႏိုင္ငံ သား အျဖစ္
ခံယူ မႈ ကို သ တင္း ကို Google မွ ရွာ ဖြတ္ ရႈ ခဲ့ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ သည္။

Chat Log ၏ အဆံုး တြင္ ကင္ က ကိတ္ ကို TTFN ” Ta Ta For Now” ျဖင့္
အဆံုးသတ္ထား သည္။

ReaderFormer New Mexico Governor Richardson and Google Executive Chairman Schmidt visit the Korean Computer Center in Pyongyang exclusive: A Google chat with Kim Jong-un

Posted by Kate Schmidt on 01.09.13 at 02:19 PM

friendly.jpeg

  • Hello to the American middle west!

Earlier today I was surprised by a special Google alert. Apparently under the impression that I am Google executive chair Eric Schmidt‘s cousin, North Korean leader Kim Jong-un had googled my name and stumbled across yesterday’s Bleader post about his recent overture to fugitive French actor Gerard Depardieu. I was told by a footman, Park Yong-sun, that Kim wished to speak, via Gchat, “to an ordinary American living in the middle west also known as the heartland of the U. S. of A.” and “give a whirl to” the new Gchat translation feature, Gwhiz. What follows is a transcript.Yong-sun: OK, here is the dear leader.
me: Good morning, Mr. Marshal of the Democratic People’s Republic of Korea.
Jong-un: Greetings, cousin of Eric.

me: From what I can gather, you have been very busy lately. There is the American delegation, of course. But if you don’t mind my asking, is it true that, as some have speculated, you recently became father to an heir, Kim Jong-un Junior?
Jong-un: Cousin of Eric, it is I who had a birthday. And it is I who in my own honor bestowed upon every child in the land (ten and under) one kilogram of candy, good stuff. They exploded with joy.
me: I see. Happy belated birthday to you.
Jong-un: Don’t believe everything you read. ;-)
me: There has also been quite a bit of speculation here about the exact purpose of the American delegation’s visit.
Jong-un: Today they go to see the octopus.

Pyongyang tourist attraction number one

  • Pyongyang tourist attraction number one

me: I’m afraid some people are saying that the visit has other aims. According to an ABC News report, it’s intended to “do the improbable—project [you] as a high-tech leader.” No disrespect intended, sir.
Jong-un: LMAO! Let’s see ABC launch a long-range rocket.
me: For my part, I confess I am very curious about your ties to Gerard Depardieu, who apparently is now in Montenegro after failing to appear at a DUI hearing in Paris yesterday. Can you confirm that you’ve invited him to take refuge in Pyongyang?
Jong-un: Cousin of Eric, I am number-one fan of Depardieu, but I am told that to feed and berobe him would place an insupportable burden on the Democratic People’s Republic of Korea at a time when we are looking to push back the frontier of progress.
me: Can you elaborate on your long-range plans, sir? (No pun intended.)
Jong-un: We will bring about a radical turn in the building of an economic giant with the same spirit and mettle as were displayed in conquering space. And we will stage still more events which inspire all the service personnel and people with confidence in sure victory and courage. 下村陽子*
me: Well, best of luck to you and the Democratic People’s Republic, Mr. Marshal.
Jong-un: TTFN

* “A new day is dawning”

Tags: , , , , , ,

Advertisements