ဓားစာခံ ဖမ္းထားသူေတြ နဲ ့ စစ္ေသြးၾကြေတြ စီးနင္းမႈ မွာ ေသ

အယ္(လ)ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံ ရွိ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ စက္ရံု အား စစ္ေသြးၾကြ
မ်ား က စီးနင္းထား ၿပီး ဓားစာခံ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ား အား ျပန္ေပး
ဆြဲ ေတာင္းဆို ျခင္း ကို အယ္(လ)ဂ်ီးရီးယား အစိုးရ လက္နက္ ကိုင္တပ္ ဖြဲ ့
မ်ား က တန္ျပန္ စီးနင္း ၿပီး အဆုံးသတ္ ခဲ့ ေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးထားသည့္
ဓားစာခံမ်ား မည္မွ် အသက္ ဆုံးရႈံး သည္ ကို မသိရွိ ရ ေသး ဟု သတင္း
မ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အာဖရိက ေျမာက္ပိုင္း အယ္(လ)ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံ ၏ အထူး တပ္ ဖြဲ ့ က
တင့္ ကားမ်ား ၊ ဟယ္လီ ေကာ္ပတာ မ်ား အသံုး ျပဳ ၿပီး စီးနင္း တိုက္ခိုက္
မႈ တြင္ အၾကမ္းဖက္ သမား မ်ား ႏွင့္ ျပန္ေပးဆြဲထား သူမ်ား ပါ ေသဆံုး
ခဲ့ ၾကသည္။

ေသဆံုးသူ အေရ အတြက္ ကို အတိအက် ထုတ္ ေဖာ္ေျပာ ဆို ျခင္း မရွိ
ေသာ္လည္း အယ္(လ)ဂ်ီးရီးယား အစိုးရ က ၄ ဦးေသဆံုး သည္ ဟု ဆိုသည္။

အေမရိကန္ ၊ ၿဗိတိန္၊ ေနာ္ေ၀ ၊ ဂ်ပန္အိုင္းရစ္၊ မေလးရွား၊ ရိုေမနီးယား၊
အယ္(လ)ဂ်ီးရီးယား  ႏွင့္ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံ သားမ်ား သည္  ဓားစာခံ အျဖစ္ ဖမ္း
ဆီးခံ ထား ရသည္။

မာလီ အေျခစိုက္ အယ္(လ)ကာယီးဒါး အဖြဲ ့ ၏ ယူနစ္ တစ္ခု ျဖစ္
သည့္ မ်က္ ႏွာဖံုး စြပ္ တပ္ မေတာ္ က ျပဳ လုပ္ ျခင္း ျဖစ္ ၿပီး ၊ မာလီ
တြင္ ျပင္သစ္ ၏ ထိုးစစ္ ကို အယ္(လ)ဂ်ီးရီးယား အစိုးရ က ၀င္
ေရာက္ ကူညီ ျခင္း ေၾကာင့္ ဟု ဆိုသည္။

စစ္ေသြးၾကြ မ်ား က ေမာရစ္သွ် သတင္း ဌာ သို ့ သတင္း ေပး ပို ့ မႈ တြင္
ဓားစားခံ ၃၅ ဦး ေသဆံုး ၿပီး စစ္ေသြးၾကြ ၁၅ ဦးေသဆံုး သည္ ဟု ဆိုသည္။

စစ္ေသြးၾကြေတြ ကို စီးနင္း မႈ မွာ အေမရိကန္က ေမာင္းသူ မဲ ့ ဒရုန္းေထာက္
လွမ္းေရး  ေလယာဥ္ ေတြ ကို ကူညီ ခဲ့ ပါတယ္။

အယ္(လ)ဂ်ီးရီးယား ရဲ ့ အေလာသံုးဆယ္ စီးနင္း မႈ ကို ေ၀ဖန္ ၾကေပမယ့္
အယ္(လ)ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံ ျခားေရး ၀န္ႀကီး က ဒီလို မွ မကယ္တင္ ရင္
မရေတာ့ ဘူးလို ့ ဆို ပါတယ္။

ဒီစီးနင္းမႈ ကို အာဖရိက ေျမာက္ပိုင္း အယ္(လ)ကာယီးဒါး အဖြဲ ့ AQIM က
တပ္မႈး Mokhtar Belmokhtar  ရဲ ့ စီစဥ္ မႈ နဲ ့ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ တာ ျဖစ္တယ္
လို ့ ဆို ပါတယ္။

Who is Mokhtar Belmokhtar? ေမာခ္ထာ ဘယ္ေမာခ္ထာ ဆိုတာ ဘယ္သူလဲ

၁၉၇၂ ခု ႏွစ္ တြင္ ေမြးဖြား ခဲ့ သည့္ ေမာခ္ထာ ဘယ္ေမာခ္ထာ သည္ အသက္ ၁၉
ႏွစ္ အရြယ္ တြင္ အာဖဂန္ နစၥတန္ သို ့ သြားေရာက္ ၍ မူဂ်ာေဟဒင္ မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း
ခဲ့သည္။

အယ္(လ)ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံ ၿမိဳ ့ ေတာ္ ႏွင့္ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၇၀ အကြာ ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ ့
ေတာ္ ဂါဒိုင္ယာ တြင္ ေမြးဖြား ခဲ့ သည့္ ေမာခ္ထာ သည္ အာဖဂန္ စစ္ေျမျပင္ တြင္ ဗံုး
ဆန္ ထိမွန္ ၿပီး မ်က္ ေစ့ တစ္ဖက္ ဆံုး ရံႈး ခဲ့ ရာ မွ သူ ့ ကို တစ္ဖက္လပ္ ေမာခ္ထာ ဟု
လည္း ေခၚ ဆို ၾကသည္။

အာဖဂန္ နစၥတန္ မွ ေန ၍ အယ္(လ)ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံသို ့ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ တြင္ ျပန္လည္ေရာက္
ရွိလာ ၿပီး ေနာက္ စစ္ေသြးၾကြ မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း အယ္(လ)ဂ်ီးယား ျပည္တြင္း စစ္ ႏွင့္ အၾကမ္း
ဖက္ မႈ မ်ိဳးစံုး ကို က်ဳးလြန္ ခဲ့ သည္။

ႏိုင္ငံျဖတ္ ေက်ာ္ အၾကမ္းဖက္ မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေမာခ္ထာ သည္ ထင္ရွားလာၿပီး အယ္(လ)ကာ
ယီးဒါး အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ ့ ၏ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည့္ အစၥလာမၼစ္  အေနာက္ အာဖရိက ရွိ
အယ္(လ)ကာယီးဒါး (AQIM) ကို ဖြဲ ့စည္း ၿပီး သည့္ အခါ တပ္မႈး အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲ
သည္။

ေနာက္ပိုင္း တြံင္ သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ တပ္ ဖြဲ ့ ျဖစ္သည့္ မ်က္ ႏွာဖံုးစြပ္ တပ္မေတာ္ ကို ထပ္မံ တည္
ေထာင္ ၿပီး ထို အဖြဲ ့ အတြက္ ရံပံု ေငြ ရရွိရန္ မာဘိုရုိ စီးကရက္ ကို ေမွာင္ခို ခိုးသြင္း ၿပီး ျဖန္ ့ခ်ိ
ခဲ့ သည့္ အတြက္ မစၥတာ မာလ္ဘုိရို ဟု လည္း ထင္ရွားသည္။

သိုသိုသိပ္သိပ္ ေနတတ္ ၿပီး AQIM အဖြဲ ့ ၏ မာလီ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကို သိမ္း ပိုက္မႈ ၊ လစ္ဗ်ား
ႏို္င္ငံ ဘန္ဂါဇီရွိ အေမရိကန္ သံရံုး ကို တိုက္ ခိုက္မႈ ၊ ျပင္သစ္ တပ္ ဖြဲ ့ ၏ မာလီ ႏိုင္ငံ ၿမိဳ ့ေတာ္
ဘာမာ ကို ၿမိဳ ့ သိမ္း တိုက္ ပြဲ တြင္ ေျပာက္ က်ား ပံုစံ ျပန္လည္ ခုခံ မႈ ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ့စက္ရံု
စီးနင္း မႈ စသည့္ မဟာဗ်ဳဟာ က်သည့္ အၾကမ္းဖက္ မႈ မ်ား အတြက္ အဓိက တာ၀န္ရွိသူ တစ္
ေယာက္ ျဖစ္လာသည္။

ေျမာက္ပိုင္း အာဖရိက ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္ သူ Jon Marks က ေမာ္ခ္ထာ ကို ဆာဟာရ ၏ ပင္
လယ္ဓားျပ ဘုရင္ ဟု ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့ သည့္ ႏွစ္ မတ္လ က မာလီ ႏိုင္ငံ ဂါအို တိုက္ ပြဲ တြင္ က်ဆံုး သည္ ဟု သတင္း ထြက္ ေသာ္
လည္း ျပင္သစ္ တပ္ မ်ား ကို တန္ျပန္ တိုက္ ခိုက္ မႈ ႏွင့္ တစ္ခါ ျပန္ ထင္ရွားလာသည္။
photo_1358395753428-1-0_0

 

Advertisements