ပါတီ ဥကၠဌ ကံသီ လို ့ ေသေဘးက လြတ္

ဘူေဂးရီးယား ၿမိဳ ့ေတာ္ ဆိုဖီယာ တြင္ ျပဳ လုပ္သည့္ Movement for Rights and Freedoms
ပါတီ၏ ညီလာခံ တြင္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ အာမက္ ဒိုဂန္ မွာ မိန္ ့ခြန္းေျပာၾကား ေနစဥ္ ေသနတ္
သမား က ပံု တြင္ ေတြ ့ရသည့္ ေသနတ္ျဖင့္ တက္ ပစ္ခဲ့ သည္။ ေသကံ မေရာက္ သက္
မေပ်ာက္သည့္ ပါတီ ဥကၠဌ ႀကီး မွာ ေသနတ္ သမား က ႏွစ္ ခ်က္ ပစ္ ေသာ္ လည္း ႏွစ္
ခ်က္ လံုး ဥ္ ၎  ၏ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာ ကြယ္ရန္ တြင္ သာ အသံုး ျပဳ ေသာ ေသနတ္မွ ဓာတ္ေငြ ့ က်ဥ္
မထြက္ ဟု  ဆိုဖီယာ မွ လာသည့္ သတင္း မ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒုတိယ အခ်က္ ပစ္လိုက္ ခ်ိန္ တြင္ သတိေကာင္းသည့္ ပါတီ ဥကၠဌ မွာ အသက္
၂၅ ႏွစ္ အရြယ္ ရွိ ေသနတ္သမား ကို တြန္းလွဲ ၿပီး ေနာက္ လံုၿခံဳေရး မ်ား ဖမ္းဆီး
ေခၚေဆာင္ သြားသည္။

Oktai Enimehmedov ဆိုသည့္ ေသနတ္သမား မွာ စင္ေပၚ တက္ လာ ၿပီး
ပါတီ ဥကၠဌ စကား ေျပာသည့္ စင္ေပၚ သို ့ တြယ္ကပ္ တက္ လာၿပီး ေနာက္
အသင့္ ပါလာေသာ ေသနတ္ ကို ထုတ္ ၍ ပစ္ ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎ သည္ တတိယ အႀကိမ္ ျပစ္ ရန္ စီစဥ္ ေန ခ်ိ္န္ တြင္ အာမက္ ဒိုဂန္ မွာ  သူ ကို
တြန္းလွဲ လိုက္ ၿပီး ေသနတ္ ကို ပုတ္ ထုတ္ လိုက္ ခ်ိန္ တြင္ မွ အံၾသဘနန္း ျဖစ္
ေနသည့္ လံုၿခံဳေရးမ်ား က လာေရာက္ ဖမ္းဆီး ေခၚ ေဆာင္ သြား ႏိုင္ ျခင္း ျဖစ္သည္။

Movement for Rights and Freedoms ပါတီသည္ ဘူလ္ေဂးရီးယား ႏိုင္ငံ ရွိ တူ
ရကီ လူနည္း စုမ်ား ၏ အခြင့္ အေရး အတြက္ လႈပ္ရွား ေနသည့္ ပါတီ ျဖစ္သည္။
အာမက္ ဒိုဂန္ သည္ ပါတီ ကို တည္ ေထာင္သူ ႏွင့္ လက္ရွိ ေခါင္း ေဆာင္လည္း ျဖစ္သည္။

အနီးကပ္ ပစ္ခတ္ ရန္ ႀကံ စည္သည့္ အြခ္တိုင္း သည္ ေဆးေျခာက္ မႈ ၊ ေဖာက္ထြင္းမႈ၊
ဖ်က္ဆီး မႈ မ်ား ျဖင့္ ဖမ္းဆီး ခံ ရဖူးသူ ျဖစ္သည္။

ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ အာမက္ဒိုဂန္ သည္ လစ္ဘရယ္ ၀ါဒီ သမား တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္ လည္း
တူရကီ လူနည္းစု မ်ား အေရး ထက္ ဘူေဂးရီယား ေၾကးရတတ္ မ်ား ၏ ေထာက္ပံ့ မႈ
ကို လည္း လက္ခံ သူ  ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ သေဘာထား တင္းမာသည့္ တားကရွ္ မ်ား ၏
မ်က္မုန္း က်ိဳး မႈ ကို ခံရသူ လည္း ျဖစ္သည္။

ဘူေဂးရီယား ႏိုင္ငံ တြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဥ္  ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ Andrei Lukanov သည္ လည္း
ေန အိမ္ အနီး တြင္ ေသနတ္ ပစ္ ခံ ရ ၿပီး ေသဆံုး ၿပီး ေနာက္ ယခု ျဖစ္ပြား မႈ သည္ ဒုတိ
ယ အႀကိမ္ ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ေငြ ့ ပစၥတို သည္ လူေသေစရန္ ရည္ရြယ္ ထုတ္ လုပ္ ထားျခင္း မဟုတ္ ေသာ္ လည္း
အလြန္ နီးကပ္ သည့္ အကြာ အေ၀း မွ ပစ္ခတ္ လွ်င္ ေသေစ ႏိုင္သည္ ဟု ဆိုသည္။

( BTVnews/Freedom News Group )

390-dogan-0119

Advertisements

One response to “ပါတီ ဥကၠဌ ကံသီ လို ့ ေသေဘးက လြတ္

  1. video ၾကည္႔ျပီးပါျပီ စင္ေပၚကို တြယ္ကပ္တက္လာတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ေဘးကေန ေျပးတက္လာတာပါ။
    အံၾသဘနန္း ျဖစ္ေနသည့္ လံုျခံဳေရးမ်ား လည္းမဟုတ္ပါ။
    အံ႔အားသင္႔ေနေသာ လံုျခံဳေရးမ်ား သာျဖစ္ပါတယ္။
    သိေအာင္ေထာက္ျပတာပါ ဒီ comments ကို တင္ခ်င္တင္ မတင္ခ်င္မတင္ပါနဲ႔။

Comments are closed.