ေဒၚလာ ၂၈ ဘီလွ်ံ ေက်ာ္ စစ္လက္နက္ ေတြ ဘယ္လို ျပန္သယ္မလဲ

ေမာင္အိုင္ ၊    ၊စစ္ျဖစ္လွ်င္ လက္နက္ ၊  ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ စသည့္ သိသာ ထင္ရွား သည့္
ကုန္ က် စရိတ္ မ်ား သာ မဟုတ္ အျခား ကုန္ က် စရိတ္ မ်ား စြာ
ရွိေသးသည္။ Logistics ဟု ေခၚသည့္ ေထာက္ပံ ပို ့ေဆာင္ေရး မွာ စစ္၏
အသက္ ျဖစ္သလို အကုန္ အက် အမ်ား ဆံုး လည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ တြင္ အာဖဂန္ နစၥတန္ ႏိုင္ငံ တြင္ အေျခစိုက္ ထား သည့္ အေမရိကန္
တပ္မ်ား အားလံုး ရုပ္သိမ္း မည္ ျဖစ္ရာ သံုးေသာင္ ငါးေထာင္ခန္ ့ရွိ ေသာ
တပ္သား မ်ာ အမိေျမ သို ့ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ ေရး အတြက္ အေမရိကန္ အစိုး
ရ အေန  ျဖင့္ အခက္ အခဲ သိပ္ မရွိ လွ ေသာ္ လည္း ၊ တင့္ ကာား ၊
အေျမာက္ လက္ နက္ ၊ စသည္ တို ့  ကို ျပန္ လည္ သယ္ယူ ေရး မွာ အေမရိကန္
အစိုးရ အေန ႏွင့္ ေခါင္းခဲ စရာ သာမက စိမ္ ေခၚ မႈ တစ္ခု
လည္း ျဖစ္လာသည္။

ထိုလက္နက္ မ်ား ကို အာဖဂန္ နစၥတန္ တြင္ ထား ခဲ့ လို ့ လဲ မရ ၊ သယ္ယူေရး
တြင္ လည္း အခက္ အခဲ ရွိ ပံု ကို အမွတ္ ၁ ေထာက္ပို ့တပ္
မွ ဗိုလ္မႈးႀကီး ေရမြန္ ဗီ ေမဆင္ က ” စစ္လက္ နက္ ေတြ ျပန္သယ္ ဖို ့ အတာ္
ခက္ခဲ့ ပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္ တို ့ မွာ ကူ၀ိတ္ လဲ ရွိတာ မဟုတ္ ဘူး ၊
လမ္းေတြ က ၾကမ္းေတာ့ ၊ ေဆာင့္ဒဏ္ ခံ ႏိုင္တဲ့ Shock Absorber
ေတြ ေတာင္ အလုပ္မ လုပ္ ၾက ဘူး ၊ ေနာက္ သယ္ယူ ပို ့ ေဆာင္ မႈ မွာ လံု
ၿခံဳ မႈ ေတြ ” အမ်ား ႀကီး လိုအပ္ တယ္ လို ့ New York Times ကို ေျပာပါတယ္။

အာဖဂန္ နစၥတန္ မွာ အေမရိကန္ တပ္ ေတြ ၁၁ ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာ  တပ္စြဲ ထား
စဥ္ အတြင္း စစ္ လက္နက္ ၊ ယႏၱယား မ်ိဳးစံု ေျခာက္ သိန္း ေက်ာ္ ေရာက္ရွိ
ေန ၿပီး ထို ပစၥည္း မ်ား ၏ တန္ ေၾကး မွာ ေဒၚလာ ၂၈ ဘီလွ်ံ ေက်ာ္ခန္ ့ရွိ
သည္။

ထို ပစၥည္း ကို သယ္ယူ ပို ့ ေဆာင္ေရး အတြက္ ကုန္ က် ေငြ မွာ ေဒၚလာ
ဘီလွ်ံ ခန္ ့ ရွိ အုံး မည္  ျဖစ္သည္။ အီရတ္ တြင္ စစ္လက္ နက္ ပစၥည္း မ်ား
ကို ျပန္လည္ သယ္ ထုတ္ စဥ္ က  အေမရိကန္ ကို လိုလား သည့္ ကူ၀ိတ္
လို ႏိုင္ငံ ရွိ ေန ၍ မေထာင္း သာ လွ ေသာ္ လည္း ပါကစၥတန္ ႏွင့္ အီရန္
တို ့ က ပင္လယ္ ထြက္ ေပါက္ ကို ယူထား ၍ ကုန္ တြင္း ပိတ္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္
ေနသည့္ အာဖဂန္နစၥတန္  ၏ လက္နက္ မ်ား သယ္ယူ ပို ့ေဆာင္ေရး မွာ
အခက္ အခဲ ရွိ လွသည္။

ေလယာဥ္ ျဖင့္ သယ္လွ်င္ လည္း ခရီး အေထာက္ေထာက္ နား ၿပီး သယ္
ရမည္။ Norther Distribution Network  လို  ထိပ္တန္း စစ္လက္ နက္
ပို ့ ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီ ျဖင့္ အာဖဂန္ ေျမာက္ပိုင္း မွာ သယ္လွ်င္ လည္း
ဗဟို အာရွ ႏိုင္ငံ ေတြ ၏ လမ္း ပန္း ဆက္ သြယ္ ေရး ျဖင့္ ခရီး မတြင္
ေရေၾကာင္း မွ သယ္ လွ်င္ လည္း ခရီး တစ္ေလွ်ာက္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း
လံုၿခံဳ ေရး အေရး ႀကီးသည္ ဟု ကူ၀ိတ္ တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
စတိန္း က ေျပာ သည္။

အေမရိကန္ စစ္တပ္ အေနျဖင့္ အနာဂတ္ တြင္ သံုးစြဲ ႏိုင္သည့္ စစ္ လက္
နက္ ပစၥည္း မ်ား ႏွင့္ အေရး ပါသည့္ မဟာ ဗ်ဳ ဟာ ေျမာက္ လက္ နက္
ယႏၱယား မ်ား ကို ျပန္လည္ သယ္ ထုတ္ သြား မည္  ျဖစ္္သည္။

အေမရိကန္ စစ္အရာ ရွိ မ်ား ကမူ အာဖဂန္ နစၥတန္ တြင္ သံုး ခဲ့ သည့္
နည္း ပညာ ျမင့္ စစ္လက္နက္ မ်ား ကို အာဖဂန္ နစၥတန္ ႏွင့္ မဟာမိတ္
ေရာင္းခ်ရန္ ႏွင့္ ေပးခဲ့ ရန္ စိတ္ကူး ရွိပံု သိပ္ မရေခ်။

အာဖဂန္ နစၥတန္ တြင္ အေမရိကန္ ၏ စစ္ဆင္ ေရး မ်ား ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
ဒီဇင္ဘာ တြင္ အဆံုး သတ္ မည္ ျဖစ္သည္။

Advertisements