လယ္ယာ ေျမ ျပန္လည္ ရရွိေရး အေရးေတာ္ ပံု မၾကာခင္ စတင္မည္

ႏိုင္ငံ အႏွံ ့ အလုပ္သမား ၊ လယ္သမား အေရးေတာ္ ပံု မ်ား မၾကာခင္ စတင္ ေတာ့
မည္ ဟု FNG မွ သတင္း ရရွိသည္။ ဧရာ၀တီ တိုင္း တြင္း ေျမသိမ္းခံ ၊ လယ္သိမ္းခံ
လယ္သမား ၏ လယ္သမား အေရး ေတာ္ ပံုကို မတ္ လ ထဲ တြင္ စတင္ မည္ျဖစ္ၿပီး
ရန္ကုန္ ႏွင့္ အျခား ၿမိဳ ့ ရြာ မ်ား တြင္ လည္း

လယ္ယာ ေျမ ျပန္လည္ ရရွိေရး အေရးေတာ္ ပံု ကို မၾကာခင္ စတင္ ေတာ့
မည္ ဟု ဧရာ၀တီ တိုင္း လယ္သမား အေရးေတာ္ ပံု ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္
မတီ မွ တာ၀န္ ရွိသူ တစ္ဦး က FNG ကို ေျပာသည္။

လယ္ယာ ေျမ ျပန္လည္ ရရွိေရး အေရးေတာ္ ပံု အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္
ထားသည့္ ပုသိမ္ မွ လယ္သမား တစ္ဦး က ရိကၡာ ေျခာက္ ေတြ စုထားတယ္။ တုတ္ ၊
ဓား လက္နက္ ေတြ ေဆာင္ထား တယ္။ အသက္ ေသပေစ ရဲရဲ ရင္ ဆိုင္ ရ မွာ ပဲ ဟု
FNG ကို ေျပာသည္။

လယ္ယာ ေျမ ျပန္လည္ ရရွိေရး အေရးေတာ္ ပံု ဟု အမည္ ေပးထားသည့္
အလုပ္သမား လယ္သမား ေတာ္လွန္ေရး သည္ မအူပင္ မလက္တို ခရိုင္ တြင္ ရဲ တပ္ ဖြဲ ့
က လယ္သမား မ်ား ကို အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္မႈ ၿပီး ေနာက္
ေပၚေပါက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ ့ ၿမိဳ ့ ရြာ မ်ား ရွိ လယ္ေျမ မ်ား တြင္ လည္း ထြန္တံုး တိုက္ ပြဲ မ်ား ဆင္ႏႊဲ သြား မည္
ဟု သိရသည္။

Advertisements

One response to “လယ္ယာ ေျမ ျပန္လည္ ရရွိေရး အေရးေတာ္ ပံု မၾကာခင္ စတင္မည္

Comments are closed.