တရားခံအစစ္ “ ၂၀၀၈ ”

– ဦးစိုးညြန္႔ ၊        ၊ “ ဒီ လက္ပေတာင္း ေတာင္ဆိုတာ မုံရြာျမိဳ႕ရဲ႕ Land Mark ပါ။ ဒီ Land Mark ႀကီးကို ျဖိဳစတမ္း
ဆိုရင္ ပုပၸားေတာင္ႀကီးထဲမွာ အလူမီနီယံေတြရွိတယ္ဆိုရင္ၿဖိဳခ်မွာလား။ သိဂုၤတၱရ ကုန္းမွာ
ပလူတိုနီယမ္ေတြရွိတယ္ဆို ရင္ေရာခင္ဗ်ားတို႕ၿဖိဳၾကမွာလား။ဘႏွဖူး သိုက္မတူးၾကပါနဲ႔။

ျမစ္ဆုံတုန္းကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေပါက္ကြဲၿပီးၿပီ။ ေျပာၿပီးၿပီ။ ေျပာၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ခါ
ဒီလိုျဖစ္လာျပန္ၿပီး ေနာက္ျဖစ္ဦးမွာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႕က ဆန္စဥ္ရာကို က်ည္ေပြ႕မလိုက္ၾကပါနဲ႕။
ငါးပြက္ရာ ငါးစာမခ်ၾကပါနဲ႕။ အဓိကကို ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမယ္။ အဓိက ကဘာလဲဆိုရင္ ၂၀၀၈
ဖြဲ႕စည္းပုံရဲ႕ မဟုတ္မမွန္အႏွစ္သာရေတြ ခင္ဗ်ားတို႕ခံစားေနရတာ။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလုံးဟာ
ဒါေတြကို ရႈတ္ခ်ၿပီးေတာ့ ၿပီးမသြားပါနဲ႕။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘယ္လို
လုပ္ရမလဲဆိုတာကို အားလုံးစဥ္းစားဖို႕လိုတယ္။ ဥပေဒတစ္ခုကိုျပ႒ာန္းမယ္ဆိုရင္ ဥပေဒတစ္ခုက
ယုတိၱတန္ရမယ္။ အမ်ားလက္ခံႏိုင္ရမယ္။ အဓိပၸာယ္ရွိရမယ္။ ဒီဥပေဒကို ဘယ္သူၿပဳစုခဲ့တာလဲ။
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က အာဏာရွင္တစ္ေယာက္ကေန စိတ္တိုင္က်ေရးဆြဲၿပီးေတာ့မွ ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာ အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ စိတ္တိုင္းက်အကာအကြယ္ယူဖို႕အတြက္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တယ္။
စိတ္တိုင္းၾကခံစားဖို႔အတြက္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တပ္မေတာ္ကို
အင္မတန္ခ်စ္တယ္။ ေလးစားတယ္။ အဲဒီေတာ့ တပ္မေတာ္ကို လူမွန္ေနရာမွန္ ျပန္ပို႕ခ်င္တယ္။
သိကၡာရွိတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ စီပြားေရးလုပ္တဲ့ တပ္မေတာ္မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ ကမာၻေပၚမွာ မရွိတဲ့ကိစၥ ႏွစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အစိုးရက
သတင္းစားထုတ္ၿပီး တပ္မေတာ္က စီးပြားေရးလုပ္တာပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒါလည္း ကမာၻစံခ်ိန္
တင္ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆိုလိုခ်င္တာကေအာက္ေျခမွာရွိတဲ့ အၾကပ္၊ ရဲေဘာ္ေတြ၊
တပ္သားေတြ ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာေနလဲ၊ အဲဒီေတာ့ ေရေပၚဆီအလႊာႀကီး ႀကီးထြားေအာင္
လုပ္တဲ့ ဒီ Plan ႀကီးကို မလိုခ်င္ပါဘူး။ သူတို႕ဆီမွာ လက္ရွိရထားတဲ့ ဥစၥာကလည္း တစ္သက္
မဟုတ္ဘူး ဆယ္သက္စားေတာင္မကုန္ပါဘူး။ ဒါေတြအားလုံး သိၿပီးသားပါ။ အဲဒါကို
ဘာလို႕မ်ားေတာင္ ထပ္ၿပီးေလာဘႀကီးေနရတာလဲ။ ဘာလို႕မ်ား ထမင္းခ်က္ ငါးေယာက္အတြက္၊
မာလီငါးေယာက္အတြက္ ထပ္ေပးပါလို႕ေတာင္းေနရတာလဲ။ 

အဲဒီေတာ့ အဓိပၸာယ္မရွိတာႀကီးကို လက္ခံေနရင္ ေနာက္ထပ္ဒီလိုျပႆနာေတြၾကံဳေနရမွာပဲ။
အဓိပၸာယ္မရွိတာကို ျဖတ္ပစ္ပါ။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုတာလြတ္လပ္တဲ့ျပည္သူေတြက
လြတ္လပ္တဲ့ သေဘာဆႏၵအရ ဆြဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ၾကီးကို
ကၽြန္ေတာ္တို႕အယုံအၾကည္ မရွိတဲ့ အတြက္ အားလုံးဆႏၵနဲ႔ပ်က္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ တရားခံအစစ္က
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥေပေဒပါ။”

– ဦးစိုးညြန္႔ (ျမန္မာငွက္ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အသင္းဥကၠဌ)

Advertisements