အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ၂၃ ႏွစ္ ေနထိုင္ၿပီး ေနာက္ ျပစ္မႈ မက်ဳးလြန္ ဟု ဆိုကာ ျပန္လႊတ္ေပး

အက်ဥ္းေထာင္ အခန္းငယ္ ထဲ တြင္ ၂၃ ႏွစ္ နီးပါး ေန ခဲ့ ရ ၿပီး ေန ခဲ့ ရသည့္  ေဒးဗစ္ ရန္တာ
သည္ ယေန ့ လူသတ္မႈ ျဖင့္ အျပစ္ မရွိ ဟု ဆို ကာ အက်ဥ္းေထာင္ မွ လြတ္ ေျမာက္ လာ သည္။

ဘရြတ္ကလင္း တရား ရံုး မွ တရား သူႀကီး က ယေန ့ အမႈ ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ ရာ တြင္
ရန္တာ မွ အျပစ္မရွိ ဆိုကာ လႊတ္လိုက္သည္။ ” ရန္တာ မင္းကို မွား ယြင္း ေထာင္ခ်မႈ အတြက္
၀မ္းနည္း ပါတယ္။ အခု အခ်ိန္ က စၿပီး မင္းလြတ္ သြား ၿပီ ” ဟု တရားသူ ႀကီး Miriam Cyrulnik
က အမႈ ျပင္ဆင္ခ်က္ ထုတ္ခဲ့သည္။

ေဒးဗစ္ ရန္တာသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ က ဂ်ဳးဘာသာေရး တရားေဟာ ဆရာ Chaskel Werzberger
ကို ေသနတ္ ျဖစ္ ျပစ္သတ္ သည္ ဆိုသည့္ စြပ္ ဆြဲ ခ်က္ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ ခံရျခင္း
ျဖစ္သည္။

ရာဘီ ဆရာ ေသနတ္ ျဖင့္ ပစ္သတ္ ခံရ ခ်ိန္ ဥ္ အနီးတြင္ ရွိ ေန ခဲ့သည့္ ရန္တာ ကို နယူးေယာက္
ရဲတပ္ ဖြဲ ့ က တရား ခံ အျဖစ္ အမႈ တည္ ေဆာက္ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ ၿပီး ေနာက္ ပိုင္း တြင္ နယူးေယာက္
တိုင္း သတင္းစာ မွ ေဒးဗစ္ ရန္တာ ကို မတရား ေထာင္ ခ် ခဲ့ မႈ အေၾကာင္း  ေဆာ္ၾသခဲ့သည္။

ဂ်ဳးဘာသာေရး ဆရာ အသတ္ခံရ ခ်ိန္ ဥ္ အလုပ္ လက္မဲ့ ျဖစ္ကာ အရက္ ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
စြဲ ေနသည့္ ရန္တာ သည္ သူ ့ ဘ၀ ၏ ဆယ္စု ႏွစ္ ႏွစ္စု နီးပါး ကို အက်ဥ္းေထာင္ တြင္း ဥ္ ကုန္
ဆံုး ေစခဲ့ ရသည္။

တာ၀န္ က် ရဲ က လက္ထိပ္ ျဖဳတ္ ေပး ၿပီး ေနာက္ တရား ရံုး မွ ထြက္ လာ သည့္ ေဒးဗစ္ ရန္တာ က
” ညဘက္ေတြ အက်ဥ္းခန္း ထဲ မွာ လဲေလွ်ာင္း ေနတဲ့ အခ်ိန္ မွာ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ အျပစ္မဲ့တာ
ကမာၻ မွ သိသူ ဆို လို ့ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ ပဲ ရွိတယ္ လို ့ ေတြးမိတယ္ ဟု သတင္း ေထာက္
မ်ား ကို ေျပာသည္။

၁၉၉၀ ေဖေဖာ္၀ါရီလ က ဘရြတ္ ကလင္း တြင္ ပစ္ သတ္ ခံရသည့္ ရဘီ ဆရာ အမႈ သည္ ဟို
ေလး တစ္ေက်ာ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပန္လြတ္ လာခ်ိန္ ဥ္ ရန္တာ သည္ အသက္ ၅၈ ႏွစ္ ရွိ ၿပီ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ေဖာေဖာ္၀ါရီ လက ေဒဗစ္ ရန္တာ ကို ဖမ္းဆီး ေခၚ ေဆာင္ သြား ခ်ိန္ ဥ္

၁၉၉၀ ေဖာေဖာ္၀ါရီ လက ေဒဗစ္ ရန္တာ ကို ဖမ္းဆီး ေခၚ ေဆာင္ သြား ခ်ိန္ ဥ္

After more than two decades behind bars, David Ranta walked out of a Brooklyn courthouse Thursday afternoon with an apology from a judge and one immediate wish: “Get the hell out of here.”

Advertisements