ဓာတ္ပံုမ်ား က ေျပာေသာ မိတၳီလာ

မိတၳီလာ ၿမိဳ ့တြင္ သံုး ရက္ အတြင္း ျဖစ္ပြား ခဲ့ သည့္ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္ မႈ မ်ား ေၾကာင့္
အိမ္ေျခ ၂၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္ စီး ဆံုး ရႈံး ၿပီး လူ ၄၀ ထက္ မနည္း ေသဆံုး ခဲ့သည္။ ဘာ
သာေရး အေဆာက္ အဦ ၁၄ ခု ဖ်က္ဆီး ခံ ရၿပီး ပညာေရး မႈး ရံုး ႏွင့္ စာရင္း စစ္
ရံုး အေဆာက္ အဦမ်ား ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ ကား
မ်ား လည္း ပ်က္စီးခဲ့သည္။

ဓာတ္ပံု မ်ား | AP , AFP, Reuters

Advertisements