“ခင္ဗ်ား လုပ္ ႏိုင္တာ ဆုေတာင္း ရံု သက္သက္ ပဲ ” ဆိုသည့္ အစီရင္ခံစာ ထြက္ရွိ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း မွာ ျဖစ္ ပြား ခဲ့ တဲ့ ရခိုင္ ျပည္နယ္ မၿငိမ္သက္မႈ မွာ ျမန္မာ အစိုးရ
လံုၿခံဳေရး တပ္ ဖြဲ ့ ေတြ ကိုယ္ တိုင္ ပါ၀င္ က်ဳး လြန္ ခဲ့ တဲ့ ျပစ္ မႈ ေတြ၊ အၾကမ္းဖက္ မႈ ေတြ
မွာ မြတ္ဆလင္ ေတြ ကို ဘာ မွ အကာ အကြယ္ မေပး ခဲ့ တာ ေတြ နဲ ့ ပတ္သက္ ၿပီး အေသး
စိတ္ စံုစမ္း ေလ့ လာ ခ်က္ ေတြ ကို အေျခ ခံ ၿပီး Human Rights Watch ရဲ  ့ ၁၆၅ မ်က္
ႏွာ ပါ အစီရင္ခံ စာ ကို ဒီေန ့ ထုတ္ ျပန္ ခဲ့ ပါတယ္။

မိတၳီလာ မွာ အၾကမ္းဖက္ ခံရ တဲ့ သူ ေတြ ကို ရဲ တပ္ ဖြဲ ့ ၀င္ ေတြ ရဲ ့ အကာအကြယ္ ေပးမႈ ပ်က္ ကြက္ ခဲ့တာ (ဗီဒီယို)

စစ္ေတြ ေအာင္မဂၤလာ ရပ္ ကြက္ မွာ ဗလီ တစ္ခု ကို ၿဖိဳ ခ် ဖို ့ ႀကိဳးစာ ေန တဲ့ လူ ေတြ နဲ ့ သကၤန္း
၀တ္ ထား ေတြ သူ ေတြ ကို လံုၿခံဳေရး တပ္ ဖြဲ ့ ေတြ က အကာ အကြယ္ ေပး ခဲ့ ပံု တစ္ခါ နာဇီ ရပ္
ကြက္ မွာ မြတ္ဆလင္ ေတြ အၾကမ္းဖက္ ခံ ရ တာေတြ ရဲ တပ္ ဖြဲ ့ ၀င္ ေတြ ေရွ ့ မွာ ပဲ ျဖစ္ ၿပီး ဘာ
မွ အကာ အကြယ္ မေပး ခဲ့ တာ ေတြ ကို ဒီ အစီ ရင္ ခံစာ မွ ေဖာ္ ျပထား ပါတယ္။

ဓာတ္ပံုမ်ား က ေျပာေသာ မိတၳီလာ

“ခင္ဗ်ား လုပ္ ႏိုင္တာ ဆုေတာင္း ရံု သက္သက္ ပဲ “  ဆိုတဲ့ လူ ့ အခြင့္ အေရး ေစာင့္ ၾကည့္ ေရး အဖြဲ ့
ရဲ ့ အစီရင္ခံ စာ မွာ ရခိုင္ ေဒသ မွာ ျဖစ္ ပြား ခဲ့ တဲ့ မၿငိမ္ သက္ မႈ ေတြ မွာ မြတ္ဆလင္ ဘာသာ ၀င္
ရုိဟင္ဂ်ာ ေတြ ကို လူမ်ိဴး တုန္း သတ္ျဖတ္ တဲ့ ပံုစံ ျဖစ္ ပြား ေအာင္ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ ခဲ့ တယ္
လို ့ တိက် တဲ့ အေထာက္ အထား ေတြ နဲ ့ ေဖာ္ ျပထား ပါတယ္။

မတ္လ အတြင္း က ျဖစ္ ပြား ခဲ့ တဲ့ မိတၳီလာ အၾကမ္းဖက္ မႈ မွာ လည္း ရဲ တပ္ ဖြဲ ့၀င္ ေတြ က မြတ္ဆလင္
ဘာသာ ၀င္ ေတြ ကို အကာ အကြယ္ ေပး မႈ မဲ့ ခဲ့ ပံု နဲ ့ ဓား လြတ္ ကိုင္ ထား တဲ့ လူေတြ ဟာ ၎ တို ့
နဲ ့ ဘာသာ မတူ သူ ေတြ ကို လမ္းမ ေတြ ထက္ ေပၚ မွာ သတ္ ျဖတ္ ခဲ့တာ ေတြ ကို ရိုက္ျပထား ပါတယ္။
ဒါ ့ အျပင္ ဓားဒဏ္ရာ ေတြ ေၾကာင့္ မေသ မရွင္ ျဖစ္ ေန တုန္း မွာ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ ကယ္ က ဓာတ္
ဆီ ေတြ ကို ေဖာက္ ခ် ၿပီး အရွင္ လတ္လတ္ မီး ရိႈ ့ ခံ ရ ပံု ေတြ ကို လည္း ပါ၀င္ ပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴ မွာ ျဖစ္ တဲ့ မၿငိမ္သက္ မႈ မွာ ဆိုရင္  အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရး ယႏၱယား က လူ ေတြ က ေသြးထိုး လႈံ
ေဆာ္ ေပး ခဲ့ ၿပီး အကာ အကြယ္ မဲ့ ေနတဲ့ သူ ေတြ ကို ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ မွာ လည္း ပ်က္ ကြက္ ခဲ့ တယ္
လို ့ ဒီ အစီရင္ ခံ စာ က ဆို ပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာ ကို စာအုပ္ အျဖစ္ နဲ ့လည္း HRW က ထုတ္ ေ၀ျဖန္ ့ခ်ိ ခဲ့ ပါတယ္။

Human Rights Watch ၏ ၁၆၅ မ်က္ ႏွာ ပါ အစီရင္ခံစာ

သတင္း ၊ ေတြ ့ဆံု ေမးျမန္းခ်က္ ႏွင့္ ဓာတ္ ပံု မ်ား (စိတ္ ႏွလံုး မခ်မ္း ေျမ့ ဖြယ္ရာ မ်ား ပါ၀င္သည္။

Advertisements