တရုတ္ ဆန္ ့က်င္ ေရး ေၾကြး ေက်ာ္ သံ မ်ား ျဖင့္ အႏိုင္ ရရွိ ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လာမည္

ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ရွင္ဇို အေဘး သည္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန ့မွ ေမလ ၂၇ ရက္ ေန ့ထိ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ သို ့ လာေရာက္ လည္ ပတ္ မည္ ျဖစ္သည္။ အေဘး သည္ ၃၆ ႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ
သို ့ ပထမ ဦးဆံုး အႀကိမ္ လာေရာက္ လည္ပတ္ သည့္ ဂ်ပန္ အစိုး ရ အဖြဲ ့ ေခါင္းေဆာင္ ၀န္
ႀကီး ခ်ဳပ္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

၁၉၇၇ ခုႏွစ္ က ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ တာကီအို ဖူကာဒါ သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို ့ ေနာက္ ဆံုး
လာေရာက္ လည္ ပတ္ ခဲ့ သည့္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ရွင္ဇို အေဘး ႏွင့္ အတူ  ဂ်ပန္ ထိပ္တန္း စီးပြား ေရး လုပ္ငန္း ရွင္ မ်ား
လည္း လိုက္ ပါ လာ မည္ ျဖစ္သည္။

အေဘး သည္ ျမန္မာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၊ အမ်ိဳးသား ဒီမို ကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစု ၾကည္ တို ့ ႏွင့္ ေတြ ့ဆံု မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လ အတြင္း က ေရြးေကာက္ ပြဲ တြင္ အႏိုင္ ရရွိ ခဲ့ ၿပီး ဒုတိယ အႀကိမ္ ၀န္
ႀကီး ခ်ဳပ္ တာ၀န္ ထမ္း ေဆာင္ သည့္ ရွင္ ဇို အေဘးသည္  ဂ်ပန္ ပိုင္ ကၽြန္းမ်ား တရုတ္ ႏွင့္ အျငင္း
ပြား မႈ တြင္ တရုတ္ ဆန္ ့က်င္ ေရး ေၾကြး ေက်ာ္ သံ မ်ား ျဖင့္ လူ ႀကိဳက္ မ်ား လာသည့္ ဂ်ပန္ ဒီမို
ကရတ္တစ္ ပါတီ ေခါင္း ေဆာင္ ျဖစ္သည္။

အသက္ ၅၈ ႏွစ္ အရြယ္ ရွိ ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ရွင္ ဇို အေဘး သည္ ဂ်ပန္ ႏွင့္ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္
မ်ား တြင္ တက္ ေရာက္ သင္ၾကား ခဲ့ သူ ျဖစ္သည္။

Japanese Prime Minster Shinzo Abe to visit Burma.

Advertisements

One response to “တရုတ္ ဆန္ ့က်င္ ေရး ေၾကြး ေက်ာ္ သံ မ်ား ျဖင့္ အႏိုင္ ရရွိ ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လာမည္

  1. Pingback: MyanmarLatestNews » တရုတ္ ဆန္ ့က်င္ ေရး ေၾကြး ေက်ာ္ သံ မ်ား ျဖင့္ အႏိုင္ ရရွိ ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ·

Comments are closed.