၀ တပ္ ဖြဲ ့ ျမန္မာ ျပည္ထဲ မွ ခြဲ ထြက္ ဖို ့ ႀကံစည္ ေန ၿပီ ေလာ

တင္ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး – တရုတ္ အစိုးရ ၏ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ ခံ ျဖင့္ စစ္လက္နက္ မ်ဳိးစံု ႏွင့္
သံခ်ပ္ ကာ ကား ၊  အေျမာက္ လက္နက္ မ်ိဳး စံု တို ့ ကို တရုတ္ ျပည္မွ
မွာယူ တင္ သြင္း ေနသည့္ UWSA ေခၚ ၀တပ္ ဖြဲ ့ သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္း
မွ ခြဲ ထြက္ ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ ထူ ေထာင္ ရန္ စီစဥ္ ေနသည္ ဟု ရန္ကုန္
ႏွင့္ ထိုင္း အေျခ စိုက္ အေနာက္ တိုင္း သံတမန္ မ်ား က ခန္ ့မွန္း ၾကသည္။

 ေပါက္ယူခ်မ္း ၏ သား ျဖစ္သူ ေပါက္ အိုက္ ပန္း က အေရး ပါသည့္ အမွတ္
၄၈၁ တပ္ ၏ တပ္မႈး ျဖစ္ လာ ၿပီး ေနာက္ ၎ ၏ စစ္ေရး နယ္ ေျမ အတြင္း
ျမန္မာ တပ္ ဖြဲ ့ မ်ား လာေရာက္ ခြင့္ ကို မျပဳ ေတာ့ ဘဲ စစ္အင္အား
ကို လည္း တိုး ခ်ဲ ့ တည္ေဆာက္ လာခဲ့ သည္။

UWSA ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆုိင္း ကိုယ္ တိုင္း လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အတြင္း စစ္ေရး
အသံုး စရိတ္ မ်ား ကို ေဒၚလာ ေျခာက္ သန္း ေက်ာ္ တိုး ျမွင့္ သံုး စြဲ ခဲ့ ၿပီး
လက္ နက္ မ်ား ကို တရုတ္ ႏွင့္ လာ အို ၊ ထိုင္း လက္နက္ ပြဲ စား တို ့ ထံ
မွ ၀ယ္ယူ မႈ ျပဳ ခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ အစိုးရ သမၼတ ဦး သိန္း စိန္ သည္ ရွမ္း ျပည္ နယ္ ႀတိဂံ ေဒသ
တိုင္း စစ္ဌာန ခ်ဳပ္ ၏ တိုင္း မႈး အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္း ေဆာင္
ခဲ့ စဥ္ က ၀ တပ္ ဖြဲ ့ ၏ ေခါင္း ေဆာင္ ပိုင္း ႏွင့္ ရင္း ႏွီး ခဲ့ ၿပီး ၀ တပ္ ဖြဲ ့ ကို
အထူး အခြင့္ အေရး မ်ား ေပး ခဲ့ သည္ ဟု ႀကိဂံ ေဒ သ တိုင္း အရာ ရွိ
မ်ား က FNG ကို ေျပာသည္။

ေမလ ပထမမ ပတ္ ထုတ္ ဂ်ိန္း အပတ္စဥ္ ကာ ကြယ္ ေရး စာေစာင္ ဥ္ လည္း ၀ တပ္
ဖြဲ ့ သည္ တရုတ္ ႏိုင္ငံ မွ ဒံုး လက္ နက္ မ်ား ပါသည့္ ရဟတ္ယာဥ္ မ်ား
ကို ၀ယ္ယူ ခဲ့ သည္ ဟု ေဖာ္ ျပထာ သည္။ ၀ တပ္ ဖြဲ ့ က ေတာ့ ထို
သတင္း ကို ျငင္း  ဆို ခဲ့ သည္။

မည္ သို ့ ပင္ ျဖစ္ ေစ ၀ နယ္ ေျမ ႏွင့္ ပန္းဆန္း ကို ဆက္ သြယ္ ေဖာက္
လုပ္ ထား သည့္ လမ္းမ်ား မွာ မူ စစ္ေရး ေထာက္ ပံ့ ပို ့ ေဆာင္ မႈ အတြက္
ရည္ရြယ္ ခ်က္ ရွိ ရွိ ေဖာက္ လုပ္ ထား ျခင္း ျဖစ္ ၿပီး အဆို ပါ လမ္းမ်ား တြင္
တင့္ ကား စသည့္ ယာဥ္ မ်ား  ပါ  အနည္း ဆံုး ေတာ့ ႏွစ္စီး ယွဥ္ ၿပီး ေမာင္း
ႏွင္ ႏို္င္ သည္ ဟု ပန္ဆန္း သို ့ ေရာက္ ခဲ့ သည္  ႏိုင္ငံ ျခား သား သတင္း
ေထာက္ တစ္ဦး က FNG ကို ေျပာသည္။

စစ္ေရး အရ မဟာ ဗ်ဴ ဟာ က် သည့္ ထို လမ္း မ်ား ေဖာက္ လုပ္ ရာ တြင္
၀တပ္ ဖြဲ ့ က ယြမ္ ေငြ သန္း ေထာင္ ခ်ီ သံုး ခဲ့ ၿပီး တရုတ္ အင္ ဂ်င္ နီယာ
မ်ား အသံုး ျပဳ ခဲ့ သည္။

ဒီလမ္း ေဖာက္ ၿပီး ေတာ့ မွ တရုတ္ က ေန စစ္လက္ နက္ ေတြ ကြန္ တိန္နာ
ေတြ နဲ ့ ပို ့ခဲ့ တာ ေလ ဟု ပန္ဆန္း ေရာက္ သတင္း ေထာက္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး သမိုင္း တြင္ ၀ ဆို သည့္ နာ မည္ ကို ၾကား ဖူး သည္ မွာ ဆယ္
စုႏွစ္ ပင္ လက္ ငါး ေခ်ာင္း မျပည့္ တတ္ ေသး ေသာ္ လည္း ဘိန္း စိုက္ ပ်ိဳး မႈ
ႏွင့္ တရုတ္ ၏ ေဖးမ မႈ ေၾကာင့္ အင္အား ေတာင့္ တင္း လာ ခဲ့ သည္။

၀ ျပည္ သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္း ဥ္ ရွိ သည္ ဟု ေျပာ လွ်င္ ပင္ ဘုရားစူး မိုး
ႀကိဳး ပစ္ မယံု ခ်င္ ေလာက္ ေအာင္ တရုတ္ ျပည္ ႏွင့္ တူ ႏွင့္ ေနသည္။
တရုတ္ ၏ ျပည္နယ္ တစ္ခု ပမာ ပင္ တရုတ္ ဘံုေက်ာင္း မ်ား ၊ ယြမ္ ေငြ
သံုး စြဲ ႏိုင္မႈ ၊ တရုတ္ လုပ္ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ တရုတ္ ယဥ္ ေက်း မႈ အေငြ ့အသက္
မ်ား က လႊမ္း မိုး ထား သည္။

ယုတ္ စြ အဆံုး ၀ တပ္ မေတာ္ ေန ့ ဟု  ၎ တို ့ က ေခၚ ဆို သည့္ ဗမာ
ျပည္ ကြန္ ျမဴနစ္ ပါတီ မွ ခြဲ ထြက္ လာ သည့္ ေန ့ အထိမ္း အမွတ္ ကို
က်င္း ပသည့္  အခါ မ်ား တြင္ တရုတ္ ဘာသာ ၊ တရုတ္ စာ လံုး ဆုိင္း
ဘုတ္ ႀကီး မ်ား မွာ မ်က္ ေစ့ တစ္ ဆံုး ပင္ ျဖစ္သည္။

တရုတ္ က ၀ ျပည္ ကို အကာ အကြယ္ ေပး ရင္  ျမန္မာ ကို စစ္ေရး ႏိုင္ငံ ေရး
လႊမ္း မိုး ထား ႏိုင္ ရန္ ၾကားခံ ဇုန္ အျဖစ္ ျပဳ လုပ္ ထား လို ပံု မွာ ေပၚ
လြင္ သည္ ဟု ႏိုင္ငံ တကာ သတင္း စာ မ်ား က ေရး သားသည္။

၀ တပ္ ဖြဲ တြင္ အေရး ပါ အရာ ေရာက္ ဆံုး ျဖစ္သည့္ ေ၀ေရွာက္ခန္ သည္ တရုတ္
ျပည္ ယူနန္ ျပည္နယ္ သား ျဖစ္ ၿပီး ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာ ၏ ဘ႑ာစုိး လက္ရင္း
တပည့္ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ကာ ၁၉၈၀ ျပည့္ လြန္ ႏွစ္ မ်ား တြင္ ကိုယ္
ပိုင္း ဘိန္း အင္ ပါ ယာ ကို ထူ ေထာင္ခ ဲ့သည္။ ေနာက္ ပိုင္း တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္
ျမဴနစ္ ပါတီ လက္ ေအာက္ မွ ခြဲ ထြက္ လာ သည့္ UWSA ေပါက္ ယူ ခ်န္း တို ့ႏွင့္
ေပါင္း မိကာ ၀ လက္နက္ ကိုင္ တပ္ ႏွင့္ ၀ နယ္ ေျမ မ်ား ကို ထူ ေထာင္ ခဲ့ ၿပီး
ဘိန္း အင္ပါ ယာ ကို ခ်ဲ ့ ထြင္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ DEA မွ ၀ တပ္ ဖြဲ ့ ေခါင္း ေဆာင္
ေ၀ေရွာက္ခန္ဆု ေငြ ေဒၚလာ ၂ သန္း ထုတ္ ထား သည့္ ျပင္ ေပါက္ယူ ခ်န္း တို ့ ညီ
အကို ၅ ဦး ေပါင္ယု ဆိုင္ တို ့ ညီ အကို ၃ ဦး အား လည္း ဘိန္းရာ ဇာမ်ား  အျဖစ္
ထည့္ သြင္း ေၾကျငာ ထား သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ က ဥေပေဒ အျဖစ္ အတည္ ျပဳ ထား သည့္ အေမရိကန္ အစိုးရ ၏ ကင္း
ပင္ အက္ ဥပေဒ အရ ေ၀ေရွာက္ခန္ ကို ဖမ္း မိေရး အတြက္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ထိုင္း
အစိုး ရ က  အရွိန္ ျမွင့္ လုပ္ ေဆာင္ ခဲ့ သည္။

၀ တပ္ ဖြဲ ့ စစ္ေသနာ ပတိ ခ်ဳပ္ ေပါက္ယူ ခ်န္ ၊ ေ၀ ေရွာက္ ကန္ ၏ ညီ အကို မ်ား ပိုင္
ဆိုင္ သို ့ မဟုတ္ အက်ိဳး တူ လုပ္ ေဆာင္ သည့္ ထိုင္း ၊ ျမန္မာ ၊ စကၤာပူ၊ တရုတ္ မွ ကုမၸဏီ
မ်ား ကို အေမရိကန္ အစိုးရ က ထိမ္းခ်ဳပ္ တား ျမစ္ အေရး ယူ မႈ မ်ား ျပဳ လုပ္ ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ တြင္ အေျခ စိုက္ သည့္ ဟုန္ပန္း ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစု လက္ေအာက္မွ ဟုန္ပန္းအမည္ႏွင့္
လွ်ပ္စစ္ပစၥညး္၊ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး၊ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း၊
ေမြးျမဴေရး ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စင္ကာပူႏွင့္ ျမန္မာရွိ တက္ခမ္း ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ
၊ တက္ခမ္း ေက်ာက္မ်က္ ကုမၸဏီ၊ ရန္ကုန္အဲေ၀း ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ Vest Spectrum (S) pte., Ltd.
တရုတ္ႏိုင္ငံမွ Dehong Thailong Hotel Co., Ltd၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ Sangsiri Kankaset Company
Limited ႏွင့္ Khum Thaw Company Limited တို႔ သည္ လည္း အေမရိကန္ အစိုး ရ က
တား ျမစ္ ေသာ စာ ရင္း တြင္ ပါ ၀င္ သည္။

တရုတ္ ျပည္မွ ရဟတ္ယာဥ္ ၀ယ္ယူ သည့္ သတင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ၀တပ္ ဖြဲ ့ က ျပ တိုက္
မွ ထား ဖို ့ အခြံ သာ ၀ယ္ယူ သည္ ဟု ဆို ေသာ္ လည္း ၀ ျပည္ ေရာက္ ႏိုင္ငံျခား သတင္း
ေထာက္ က ၀ တပ္ ဖြဲ ့ က တရုတ္ က  ၀ယ္ ထား တဲ့ အေျမာက္ ေတြ သံ ခ်ပ္ ကာ ကား
ေတြ ဆို ရင္ ထား ဖို ့ ေနရာ မရွိ တာ  ေတာ့ တာ လား မသိ ပါဘူး။ ပန္ဆန္း မွာ ဆို ဒီ အတိုင္း
ေတြ ့ရ တယ္ ။ ဒီ ေလာက္ မ်ား တဲ့ လက္ နက္ ေတြ ဟာ ကာကြယ္ ဖို ့ ထက္ ပို ေန ၿပီ ဟု FNG
ကို ေျပာသည္။

ကိုကား – မဇၥ်ိမ
                 ဧရာ၀တီ
                 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္
                  ၀ါရွင္တန္ ပို ့စ္
                   ဗီအိုေအ ျမန္မာ
                   နယူးေယာက္ တိုင္း
                  အေမရိကန္ အစိုးရ ဌာန မ်ား ၏
                   ထုတ္ ျပန္ ခ်က္ မ်ား
                 
                   ဘန္ေကာက္ ပို ့စ္ ႏွင့္ ေနးရွင္း သတင္းစာ
                   ဂ်ိန္း အပတ္ စဥ္ ကာ ကြယ္ ေရးစာ ေစာင္
                   
                   ႏွင့္
                   အျခား စာ အုပ္ စာ တမ္းမ်ား
            

waBurmaMap032510bUWSA_insignias

Advertisements

3 responses to “၀ တပ္ ဖြဲ ့ ျမန္မာ ျပည္ထဲ မွ ခြဲ ထြက္ ဖို ့ ႀကံစည္ ေန ၿပီ ေလာ

 1. “၀” ေတြ သနားစရာပါ တရုတ္အသံုးခ်ခံျဖစ္ျပီး အမ်ဳိးေပ်ာက္လုျပီ
  ဒါကို “၀” ေတြ ကိုယ္တိုင္ သတိမထားၾကတာ ၀မ္းနဲစရာပါ၊
  “ကိုးကန္ ့”ကိုနမႈနာၾကည္ ့”ကိုးကန္ ့”ေတြ ကိုယ္ဘ၀ မွန္မသိ လက္မခံေတာ ့ဘူး
  သူတို ့ကိုယ္သူတို ့တရုတ္တဲ ့အဟဟ သနားစရာပါ၊
  ခုတခါ “၀” ျပည္နယ္ေတာင္းျပန္ျပီ
  သနားတယ္ ျမန္မာ တရုတ္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ ့ခံရျပန္ျပီ
  သနားတယ္ ရွမ္းေတြ ဗမာနဲ ့တရုတ္ လုပ္တာနဲ ့ တိုင္းျပည္ေပ်ာက္ လူမ်ဳိးေပ်ာက္ေတာ ့မယ္ ။

 2. လူမ်ိဳးအားလံုးအညြန္႔တံုးေစမည္႔ဘိန္းရာဇာမ်ားနွင္႔လုံုး၀မဆက္ဆံဘဲနွိမ္နွင္းျပစ္သင္႔ပါတယ္

  • လူမ်ိဳးအားလံုးအညြန္႔တံုးေစမည္႔ဘိန္းရာဇာမ်ားကိုမဆက္ဆံဘဲနွိမ္နွင္းျပစ္သင္႔ပါတယ္

Comments are closed.