လႊတ္ေတာ္ ထဲ မွာ စစ္တပ္ ပါသင့္ တယ္လို ့ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာ

ဗြီအိုေအျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္ ၏ အေမး အေျဖ က႑ တြင္ အေမရိကန္ ေရာက္ သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္ က တပ္ မေတာ္ သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေရး သမိုင္း ဥ္ အေရး ႀကီး ေၾကာင္း တပ္
မေတာ္ ကို ပစ္ ပယ္ ထား ၍ မရ ေၾကာင္း ေျပာ ၾကား ခဲ့ သည္။

ဗြီအိုေအျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္ မွ ကို သန္းလြင္ထြန္း ၏ ေမးခြန္း ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ထဲ
တြင္ စစ္ တပ္ ၂၅ ရာ ခိုင္ ႏႈန္း ပါ ေနသည့္ ကိစၥ ကို ျပန္ လည္ သံုးသပ္ ျပင္ ဆင္ ဖို ့ သေဘာ
ထား ဘယ္ လို ရွိ သလဲ ေမးခြန္း ကို ဦးသိန္းစိန္ က ” အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပါေနတယ္
ဆိုတဲ့ဟာက အမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ခြင့္ မ
ရွိဘူးလို႔ ဒီလိုေျပာလို႔ ဒါေတာ့ မမွန္ဘူးလို႔ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္။” ဟု ေျဖ ၾကား ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္
သည္။

ဒီမို ကေရစီ စံ ႏႈန္း ႏွင့္ မေလ်ာ္ ညီ သည့္ ဦး သိန္းစိန္ ၏ ေျဖၾကား ခ်က္ ကို ျပည္ တြင္း ျပည္
ပ ရွိ ဒီမို ကေရစီ လႈပ္ရွား သူ မ်ား က ေ၀ဖ န္ ၾကသည္။

ဦးသိန္းစိန္ သည္ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား ၏ ဖိတ္ ၾကား ခ်က္ အရ အေမရိကန္ သို ့
ေလး ရက္ တာ ခ်စ္ ၾကည္ ေရး ခရီး ေရာက္ ရွိ လာ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္ သည္ ဗီအိုေအ ျမန္မာ ပိုင္း အစီအစဥ္ ၏ ေမး ျမန္းမႈ အစီအစဥ္ မၿပီးဆံုး ခင္ မွာ ပင္
အခန္းထဲ မွ ထြက္ ခြာ ခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္ သည္ လူ အနည္း ငယ္ ခန္ ့ကို သာ ေတြ ့ ဆံု ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

Advertisements

2 responses to “လႊတ္ေတာ္ ထဲ မွာ စစ္တပ္ ပါသင့္ တယ္လို ့ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာ

  1. Pingback: MyanmarLatestNews » လႊတ္ေတာ္ ထဲ မွာ စစ္တပ္ ပါသင့္ တယ္လို ့ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာ·

Comments are closed.