အိုဘားမား က ဦးသိန္းစိန္ ကို အိမ္ျဖဴ ေတာ္ တြင္ လက္ခံ ေတြ ့ဆံု

အေမရိကန္ သမၼတ ဘာရက္ အိုဘာမား က ျမန္မာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္  ကို အိမ္ျဖဴ
ေတာ္ တြင္ ေတြ ့ဆံု ရာ တြင္ ႏွစ္ ႏို္င္ငံ စီးပြားေရး ႏွင့္ အျခား က႑ မ်ား ပူးေပါင္း
ေဆာင္ ရြက္ မႈ မ်ား ကို ေျပာ ဆို ေဆြး ေႏြး ၿပီး အေမရိကန္ က ျမန္မာ ကို အကူ အညီေပး
မည့္ အစီအစဥ္ မ်ား ကို လည္း  အို ဘား မား က ေျပာ ဆို ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား က ျမန္မာ အစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏
ျပဳ ျပင္ ေျပာင္း လဲ ေရး မ်ား ေဖာ္ ေဆာင္ ရန္ အတြက္ လို အပ္သည့္ ပံ့ပိုး
ကူ ညီမႈ မ်ား ၊ အေျခခံ ျပည္သူ ့ ၀န္ေဆာင္ မႈ ႏွင့္ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး
မ်ား ကို ကူညီ ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြး ေနစဥ္

သူက တစ္ဆက္ တည္း မွာ ပင္ လူ ့ အခြင့္ အေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေရး အက်ဥ္း
သားမ်ားခၽြင္း ခ်က္ မရွိ လႊတ္ေပး ေရး တို ့ ကို ေတာင္း ဆို ခဲ့့သည္။

၎ ေနာက္ သမၼတ အိုဘားမား ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ တို ့ သည္ အိမ္ျဖဴ ေတာ္ ႏွင္း
ဆီ ဥယာဥ္ တြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲ ျပဳ လုပ္ ခဲ့ၾကသည္။

ဦးသိန္းစိန္ သည္ သမၼတ အိုဘားမား ႏွင့္ တစ္နာရီ ေက်ာ္ ၾကာ ေတြ ့ဆံု ၿပီး ယခု
ဂၽြန္ ေဟာ့ကင္း တကၠသိုလ္ သို ့ထြက္ ခြာ သြား ၿပီ ျဖစ္သည္။

လူ မ်ိဳးစု လက္ နက္ ကိုင္ မ်ား တိုက္ ခိုက္ ေန မႈ အတြက္ သတိေပး ေျပာ ၾကား ခဲ့ ၿပီး
ႏိုင္ငံ တြင္း ဥ္ မြတ္ဆလင္ မ်ား အၾကမ္းဖက္ ခံ ေနရ မႈ ကို ရပ္ တန္ ့ ရန္ သတိ ေပး
ေျပာၾကား ခဲ့ သည္။

၄၃ ႏွစ္ အတြင္း ပထမ ဦးဆံုး အႀကိမ္ ျမန္မာ သမၼတ ၏ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္ အိုဘား
မား က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏  ျပဳ ျပင္ ေျပာင္း လဲ မႈ မ်ား ကို တြန္း အား ေပး ရန္ ျမန္မာ
ဆို သည့္ ႏို္င္ငံ နာမည္ အေခၚ အေ၀ၚ ကို ေခတၱ သံုး ခဲ့သည္။

အိုဘားမား အပါအ၀င္ ယခင္ အေမရိကန္ သမၼတ မ်ား က ျမန္မာ အတိုက္ အခံ မ်ား ကို
အိမ္ျဖဴ ေတာ္ တြင္ လက္ခံ ေတြ ဆံု ခဲ့သည္။

ထို ့ ေနာက္ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ဂၽြန္ ေဟာ့ကင္း တကၠ သိုလ္ တြင္ မိန္ ့ခြန္း ေဟာ ေျပာခဲ့သည္။

Obama, Thein Sein , Myanmar, Burma, White House,

Advertisements

2 responses to “အိုဘားမား က ဦးသိန္းစိန္ ကို အိမ္ျဖဴ ေတာ္ တြင္ လက္ခံ ေတြ ့ဆံု

  1. ဝမ္းသာပါတယ္ သမၼတႀကီး။ အခုလုိမ်ဳိး တုိးတက္တဲ႔ နုိင္္္္ ငံ ေတြရဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးျပီး ျမန္မာျပည္ ရွိ လူထုကုိ ကူညိီ နဳိင္္္ မယ္လုိ ႔ ေမ်ွာ္ လင့္ပါတယ္ ။

  2. Pingback: MyanmarLatestNews » အိုဘားမား က ဦးသိန္းစိန္ ကို အိမ္ျဖဴ ေတာ္ တြင္ လက္ခံ ေတြ ့ဆံု·

Comments are closed.