မက္ဒလင္း ေအာဘ႐ိုက္ နဲ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေတြ ့ဆံု

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း မက္ဒလင္း ေအာဘ႐ိုက္ သည္ အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ယေန ့ ေတြ ့ဆံု ခဲ့ သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို ့ ၃ ရက္ တာ ေရာက္ ရွိ ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္
တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ား ႏွင့္ အျခား ဘာသာ ေရး လူမႈ ေရး အဖြဲ ့ အစည္း
မ်ား ႏွင့္ ယမန္ေန ့ က ေတြ ့ဆံု ခဲ့သည္။

ေအာဘ႐ိုက္ သည္ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အတြင္း ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဥ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို ့ လာေရာက္ လည္ပတ္
ခဲံ့ ၿပီး ထိုစဥ္ က ေန အိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္ က်ခံ ေနရသည့္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္း
ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ ့ဆံု ခဲ့ သည္။

မက္ဒလင္း ေအာဘရို္က္သည္ ယေန ့ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ျပည္လမ္း မေပၚ ရွိ
စိန္ရတု ခန္းမ ဥ္ မိန္ ့ခြန္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

မက္ဒလင္း ေအာဘ႐ိုက္ သည္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏို္င္ငံ တြင္းဒုတိ
ယ အႀကိမ္ ေတြ ့ဆံု ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

Madeleine Albright

Advertisements