ဥကၠံ မၿငိမ္သက္ မႈ အတြက္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦး ကို ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္

ေမလ  ၁ ရက္ ေန ့ က ဥကၠံ ၿမိဳ ့ ေပၚ တြင္ ကိုရင္ တစ္ပါး ကို စက္ဘီး ျဖင့္ တိုက္ မိရာ မွာ
ပဋိပကၡ က်ယ္ ျပန္ ့မႈ အသြင္ ကို ေဆာင္ ေစ ခဲ့ သည့္ ၿမိဳ ့ ခံ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦး အား တိုက္
ႀကီး ၿမိဳ ့ နယ္ တရား ရံုး မွ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ႏွစ္ ခ်မွတ္ လိုက္သည္။

ဆြမ္းခံ ၾကြ လာသည့္ ကိုရင္ သွ်င္ ပု ည ကို မ၀င္း၀င္း စိန္ က တိုက္ မိ ၿပီး သပိတ္ အဖံုး
က် ကြဲ ရာ မွ တစ္ဆင့္ ရဲစခန္း တြင္ တိုင္ခ်က္ ဖြင့္ ေန စဥ္ ပဋိပကၡ မွာ ပို မို က်ယ္ ျပန္ ့လာ
ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ ႏွင့္ အနီး ဆံုး ၿမိဳ ့ ျဖစ္သည့္ ဥကၠံ မၿငိမ္ သက္ မႈ တြင္ လူ တစ္ဦး ေသဆံုး ၿပီး
ဘာသာေရး အေဆာက္ တစ္ခု ပ်က္ စီး ကာ ၊ ေနအိမ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ဥကၠ ေစ်း ႏွင့္
ျပင္ ပရွိ ဆိုင္ ခန္းမ်ား မီးေလာင္ ဖ်က္ ဆီး ခံ ခဲ့ ရ သည္။

တရားရံုး က မ၀င္း၀င္းစိန္ ႏွင့္ မသင္းမာသိန္း ကို ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ႏွစ္  ခ် မွတ္ ခဲ့
သည္။

Advertisements