မႏၱေလး တြင္ မိန္းမလ်ာမ်ားအား ရဲတပ္ ဖြဲ ့ မွ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္

ထုိေန႕က က်ဳံးအေရွ့ဘက္ ၆၆ လမး္၊ ၁၂ မွ ၂၆လမ္း အတြင္း ယူနီေဖာင္းအျပည့္စုံႏွင့္လုိက္လံဖမ္းစီးသည္။
၇ရက္ ဂ်ဴလုိင္ ၂၀၁၃၊ ဆီဒုိးနားေထာင့္ အခ်ိန္ ဂ နာရီ ၁၅ မိနစ္ ကားႏွစ္စီး( လုိက္ဒရတ္ အေသးတစ္စီး၊
ဆလြန္းကား တစ္စီး) ဆုိင္ကယ္ ၆ စီး စုစုေပါင္ရဲ (အရပ္၀တ္။ ပုိဆုိး ရွပ္အက်ီတုိ႕၀တ္ဆင္လ်က္) အင္အား
၂၀ေယာက္နီးပါး ၂၆လမ္း ၆၆ လမ္းေဒါင့္ ဆီဒုိးနားဟုိတယ္ေရွ႕တြင္ မိန္းမလ်ာ (အမ်ိဳးသမီးကဲ့သုိ႕ ၀တ္ဆင္ထားသူမ်ား) ၊
အပုန္း(ေယာက္်ားကဲ့သုိ႕ ၀တ္ဆင္လ်က္ မိန္းမစိတ္ ေပါက္သူ)မ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ျပည္သူလူတုိ႕
အမ်ားအျပားၾကားမွ ရုံးရင္းဆန္ခတ္ လက္ထိတ္ခတ္ ဖမ္းဆီးရုိက္ ႏွက္ ဆံပင္တု ဆြဲခၽြတ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖမ္းစီးသည္။

စုစုေပါင္းအဖမ္းခံရသူ ၉ ဦး မွ ၁၀ ဦးရွိသည္။ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည့္ေနရာ လမ္း၃၀၊ ၆၉/၇၀လမ္းရွိ ရဲတုိင္းရုံး
သုိ႕ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ ရုိက္ႏွက္စစ္ ေဆး ၊ အေပၚပုိင္းအ၀တ္ခၽြတ္ ဓာတ္ပုံရုိက္၊ ဖားခုန္ခုံခုိင္း၊ ေမာ္ဒန္ရႈိးေလ်ာက္ခုိင္း၊
ဖိနပ္တုိက္။ ခုံသုတ္၊ မတ္တပ္ရပ္ခုိင္း၊အာမခံေပး။ လက္မွတ္ထုိးခံ၀န္(ဆီဒုိးနားေထာင့္သုိ႕မသြားေတာ့ပါ၊ မိန္းမလုိ
မ၀တ္စားေတာ့ပါ။) ျပန္လြတ္ (12နာရီ/1နာရီ/2နာရီ)။တခ်ိဳ႕မွာလဲ အကန္ခံရ အရုိက္ခံရျပီးမွ ဆုိင္ကယ္မ်ားအား
ထားျပစ္ခဲ့ကာ ေျခဦးတည့္ရာသုိ႕ေျပးရင္း၊ ပုန္းရင္း ဆုိင္ကယ္ၾကဳံမ်ားမွ ကူညီေပးရင္း အိမ္သုိ႕ျပန္ေရာက္သြားခဲ့ၾကသည္။

အဖမ္းခံရသူမ်ား

 

၁။ က (အလွျပင္)
၂။ ခ( ဖမ္းဆီးသည့္ တုိင္းရဲ၀င္းအတြင္းေနထုိင္သူ တပ္ၾကပ္ၾကီး (ယာဥ္ထိမ္းရုံး) ၏ သား)
အရုိက္ႏွက္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခံရျခင္းမရွိ ဖခင္ အားအေၾကာင္းၾကားျပန္လႊတ္)
၃။ ဂ (Offer)
၄။ဃ (PSI Staff)
၅။ င( အလွျပင္)
၆။ စ(offer)
၇။ ဆ ( Offer)
၈။ ဇ (offer)
၉။ အပုန္း(၁) စ် (မွီခုိ)

၁၀။ ည (၂)

၁၁။ ဋ(ဘုရားအလႈခံထြက္ရာတြင္ လူရုိင္းကျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးသူ ၊ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္)
အမွတ္ စဥ္ ၁ မွ ၁၁ သည္ တုိင္းရုံးသုိ႕ေခၚေဆာင္ေမးျမန္းခံရသည္။

၁၂။ ဥ (အလွျပင္)
စသုံးလုံးေရွ႕ (၁၂လမ္းႏွင့္ ၆၆လမ္းေဒါင့္ တြင္ဖမ္းစီးခံရ ျပီး အမွတ္ ၁ ရဲစခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးခံရသည္)

အမွတ္စဥ္ (၈) ဇ ၊ ေရႊက်င္တြင္ အိမ္ငွားေနထုိင္ ၊ Offfer လုပ္ငန္းျဖင့္အသက္ေမြးသူ။ ၂၀၁၃ ခု
ဂ်ဴလုိင္လ ၇ေန႕ ည ၈နာရီ ၁၅ မိနစ္ တြင္ ဆီဒုိးနားဟုိတယ္ႏွင့္ ဆြမ္းေဟာ္တယ္ၾကားလမ္းေလ်ာက္ေနသည္။
လမ္းသြားလမ္းလာလူစည္ကားရာအခ်ိန္။ လမ္းမီးမ်ားလဲ လင္းလ်က္ရွိသည္။ က်ဳံးေဘးတြင္ ထုိင္ေနသည့္
ျပည္သူလုထူလဲအမ်ားအျပားလဲရွိသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အရပ္၀တ္ (ပုိဆုိး ႏွင့္ အက်ီအျဖဴ စတစ္ေကာ္လံ
၀တ္ဆင္ထားေသာ)လူတစ္ဦးက ဆုိက္ကယ္ကုိ ရုတ္တရက္ထုိးရပ္လုိက္ျပီး သူ႕ေနာက္သုိ႕လုိက္သည္။
သူလည္းေျပးသည္။ ေနာက္ထပ္ ဆုိင္ကယ္တစ္စီးက ထပ္ေရာက္လာျပီး လူႏွစ္ေယာက္ဆင္းလာကာ
ေရွ႕မွ ႏွစ္ေယာက္ ေနာက္မွတစ္ေယာက္စုစုေပါင္းသုံးေယာက္၀ုိင္းဖမ္းသည္။ပလက္ေဖာင္းေက်ာ္ေျပး
ရင္းေဒါက္ဖိနပ္ေခ်ာ္ကာ ေျမာင္းထဲက်သည္။ေနာက္ျပန္လက္ထိပ္ခတ္ျပီး လည္ဂုတ္မွ တအား မလႈပ္ႏုိင္ေအာင္ တံရားခံဖမ္းနည္းျဖင့္ဖိထားသည္။
လက္ထိတ္မွ လက္အားေသြးထြက္ေအာင္ ရွသည္။ လုိက္ဒရတ္ကားေပၚသုိ႕ သြားစဥ္ ရဲတစ္ဦးမွ ကန္သည္။
ကားေပၚသုိ႕တြန္းျပီး ေဆာင့္တြန္းတင္သည္။ အသံမထြက္ႏွင့္ဟုလည္းက်ိန္းသည္။ ကားေပၚတြက္ အရပ္၀တ္ႏွင့္
ရဲ ၄ ေယာက္ အဆင္သင့္ေစာင့္ဆိုင္းေနသည္။ ဖမ္းခံရသူသည္ သူအပါအ၀င္ ၄င္းကားေပၚတြင္
၆ေယာက္ျပည့္ေသာအခါ လမ္း၃၀ ရဲ တုိင္းရုံးသုိ႕ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္။ ကားေပၚတြင္မင္းတုိ႕ကုိ ဘာမွ
မလုပ္ဘူးေမးစရာရွိလုိ႕ဟုေျပာခဲ့သည္။ စခန္းေရွ႕ေရာက္ေတာ့ ေဆာင့္တြန္းျပီး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၀င္ခုိင္းတယ္။

တံခါးေတြ အကုန္ပိတ္လုိက္တယ္။ ေနာက္ထပ္အခန္းေလးထဲ၀င္ခိုင္းတယ္။ တန္းစီခိုင္းတယ္ ဖမ္းခံရသူအားလုံးကုိ
ရဲအင္အား ၁၀ေယာက္ေက်ာ္ ၁၁ ေယာက္ေလာက္က မထင္သလုိ ၀င္ကန္တယ္။ အဖမ္းခံရသူအားလုံးကုိ နားရင္း
၀င္၀င္ရုိက္တယ္။ပုံစံလုိ႕ေျပာျပီးထုိင္ခုိင္းတယ္ မိန္းမလုိထုိင္မိသူေတြကုိ ေဆာင့္ကန္တယ္။ အေပၚအက်ီ ၊ ေဘာ္ဘီ မ်ားကုိ ေဆာင့္ဆြဲခ်ၽြတ္တယ္။ ႏုိ႕ေပၚမ်ားျဖင့္ ေခၽြးမထြက္မခ်င္း ခုန္ခုိင္းတယ္။ အၾကိမ္ တစ္ရာနီးပါး
ေလာက္ေရာက္ေသာအခါ ရပ္ခုိင္းတယ္။ ခုန္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ရဲအားလုံးက ရယ္ေမာလ်က္ရွိတယ္။
(စြပ္က်ယ္အျဖဴေရာင္မ်ားကုိ ကုိယ္စီ၀တ္ထားသည္) ။ ထုိ႕ေနာက္ ဓာတ္ပုံရုိက္သည္။ တစ္ကုိယ္လုံးပုံ ၊ အက်ီ
ခၽြတ္လ်က္ပုံ၊ ဘလာစီယာမပါပဲ ႏို႕တုန္းလုံးပုံ။ ဆယ္ျပားမ ၏ ႏုိ႕အား ဒုတ္မ်ားျဖင့္ ထိုးသည္။ ရုိက္သည္။

ေမာ္ဒန္ရႈိးေလ်ာက္ခုိင္းသည္ ႏုိ႕တုံးလုံးျဖင့္၊ ရဲမ်ားက ဟားတုိက္ ေလွာင္ေျပာင္ၾကသည္။ ဆဲဆုိၾကသည္။
ကၽြန္ေတာ္ေယာက္်ား ၊ မိန္းမမဟုတ္ပါဟူျပီး ေအာ္ရသည္။ ေယာက္်ားသံမေပါက္မခ်င္းထပ္ကာထပ္ကာ
ေအာ္ရသည္။ မေအာ္ လွ်င္ ရုိက္မည္ဟူျပီး သံဒုတ္တြင္ဆူးတပ္ထားေသာ ဒုတ္ႏွင့္၄င္း ၊ ေသနတ္ျဖင့္
လည္းေကာင္း ျခိမ္းေျခာက္သည္။၄င္းေနာက္ ဇ အား မတ္တပ္ရပ္ခုိင္းသည္။ (၁၀နာရီမွာ ည ၂)နာရီအထိ။

အေၾကာင္းမွာ သူသည္နယ္ကလာေသာေၾကာင့္ အာမခံမည့္သူမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ည၂နာရီထုိးေသာအခါ

စစ္ ဖိနပ္ ၂ရံ တုိက္ေပးရသည္။ စခန္းတြင္းရွိ ခံုမ်ားအားသန္႕ရွင္းေရးလုပ္ေပးရသည္။

ထုိ႕ေနာက္ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ေမးသည္။ (အမည္၊အသက္၊ မွတ္ပုံတင္၊ ေနရပ္၊ လုပ္ငန္း စသျဖင့္) ေနာက္လက္မွတ္ထုိးခုိင္းသည္။ က်ဳံးေဘးကုိ ဒီတပတ္အတြင္းမလာႏွင့္ဟုဆုိသည္။ ေနာက္ပုိင္းေတြ က်ဳံးေဘးလာခ်င္ရင္မိန္းမလုိ၀တ္မလာနဲ႕ ေယာက္်ားလုိ၀တ္လာဟုဆုိသည္။ရဲထဲ၀င္မလားဟုလဲေမးသည္ ထုိအခါ က်န္သည့္မိန္းမလ်ာမ်ားကပါ မ၀င္ႏုိင္ေၾကာင္းျပန္ေျပာသည္။ ျပန္ခါနီးတြင္ မင္းတုိ႕ကုိ ငါတုိ႕က နာေအာင္လုပ္လား၊ မင္းတုိ႕ကုိဘယ္သူကေမးေမး ဘာမွမလုပ္ဘူးလုိ႕ေျဖဟုဆုိသည္။ ဘာပစၥည္းမွလဲမယူဘူးဟုဆုိတာ ျပန္လႊတ္ေပးသည္္္။

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

အမွတ္ ၁၁ ဋ ေျမာက္ျပင္ျမိဳ႕ပတ္လမ္းတြင္ေနထုိင္သည္။ ဘုရားအလႈခံမ်ားတြင္ လူရုိင္းက ကျခင္းျဖင့္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳသည္။
ညအခ်ိန္ ၈နာရီ ၁၅ တြင္ ဆီဒုိးနားေဟာ္တယ္ေရွ႕ ၂၆ -၆၆ လမ္းတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္ လူႏွစ္ေယာက္မွ သူ၏ လက္အားတစ္ဖက္စီ အတင္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖမ္းစီးေခၚေဆာင္ကာ စလြန္းကားေပၚသုိ႕တင္သည္။ ကားေပၚတင္ရင္း အရပ္၀တ္ ႏွင့္ရဲႏွစ္ဦးက တစ္ခ်က္စီေဆာင့္ေဆာင့္ကန္သည္။ ကားေပၚသုိ႕ေရာက္ေသာအခါ လက္ထိပ္ခတ္ရန္ လက္ေတာင္းေသာအခါ သူသည္ ျငင္းဆန္သည္။ ကားေပၚတြင္ အေျခာက္မတစ္ဦးေရာက္ရွိေနႏွင့္ျပီးလက္ထိပ္ ေနာက္ျပန္ခတ္အေနအထားအားျမင္ေတြ႕ရသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ယာဥ္ေမာင္းရဲတစ္ေယာက္သာက်န္သည္။ က်န္သည့္သူမ်ားက အျခားသူမ်ားအားသြားေရာက္ဖမ္းစီးစဥ္ သူသည္ ကားတံခါးအားဖြင့္ျပီးဆင္းအေျပးတြင္ တစ္ဖက္လမ္းေၾကာမွလာေသာကားျဖင့္ တုိက္မိမည့္အေျခအေနမွ ေရွာင္လုိက္ျပီး အသက္အႏၱရာယ္ကင္းေ၀းသြားသည္ သူလဲ ေျခဦးတည့္ရာသုိ႕ေျပးေသာအခါ ၄င္းအားတင္ေဆာင္ျခင္းခံရသည့္ကားက သူ႕ေနာက္မွ သဲၾကီးမဲၾကီးေမာင္းလိုက္သည္။ သူလဲေျပး ရင္းလြတ္သြားခဲ့သည္။

………………………………………………………………………………………………………………………….

အမွတ္စဥ္ (၄) ဃ နန္းေရွ႕ ေအာင္စစ္သည္ရပ္ကြက္(အမွတ္ ၁ ရဲစခန္းအနီးတြင္ ) ေနထုိင္သူ၊ ယခင္မုိးၾကိဳးငွက္ငယ္။
ယခု (PSI-Top Center ) အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူ) ။ ည ၈နာရီ ခြဲအခ်ိန္ က်ဳံး အေရွ႕ ေတာင္ေဒါင့္ ၂၆ လမ္းႏွင့္ ၆၆
လမ္းထိပ္တြင္ အားကစားျပဳလုပ္ေနစဥ္ အရပ္၀တ္ႏွင့္ ရဲတစ္ေယာက္မွေရာက္ရွိလာျပီး ဟိုမွာမင္း သူငယ္ခ်င္းေတြ
ကေခၚခုိင္းလုိက္သည္ဟုဆုိကာေခၚသည္။ သူသည္ မသြားခ်င္ဟုဆုိကာ ျငင္းသည္ ထုိ အခ်ိန္တြင္ ေနာက္ထပ္ အရပ္၀တ္ႏွင့္လူတစ္ေယာက္ထပ္မံေရာက္လာကာ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းကာ သူ၏လက္တစ္ဖက္စီအားအတင္းခ်ဳပ္ေႏွာင္သည္

ေနာက္ထပ္ အရပ္၀တ္ႏွင့္ႏွစ္ဦးထပ္မံေရာက္လာကာ လက္ႏွစ္ဖက္ ခ်ဳပ္ခံေနရသည့္ၾကားမွ ကုိယ္လုံးအား

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ကာ လုိက္ဒရပ္ကားေပၚသုိ႕ ဖမ္းဆီး တင္ေဆာင္ ခံရသည္။ ကားေပၚသုိ႕ ေခၚသြားခ်ိန္တြင္

၄င္း၏ေက်ာ္အား သုံးခ်က္တိတိ ထုိးသည္။ ရဲတစ္ဦးမွ“ငါလုိးမ အေျခာက္ေတြ မင္းတို႕ကုိ ဖမ္းစရာပုဒ္မ မရွိရင္
ပုဒ္မ ၃၇၇ နဲ႕ ေထာင္ခ်ျပစ္မည္ဟု ၾကိမ္း၀ါးသည္။ ကားေပၚတြင္ အဖမ္းခံ၇သူ သူအျပင္ေလးဦးရွိသည္ offer
၂ဦးႏွင့္ အပုန္းမ(၁) စ် တုိ႕ ျဖစ္သည္။ကားေပၚတြင္ ရဲ ၄ေယာက္က အရံသင့္ေစာင့္ေနသည္။ ဖမ္းစည္းသည့္
အစီစဥ္ျပီးခ်ိန္တြင္ လမ္း၃၀ ရဲတုိင္းရုံးသုိ႕ ေခၚေဆာင္သြားသည္။ ကားေပၚတြင္ မင္းတုိ႕ကုိဘာမွမလုပ္ဘူး
ေမးစရာရွိလုိ႕ ဟုဆုိသည္။ စခန္းသုိ႕ေရာက္ေသာအခါ ဃ ၏လက္တစ္ဖက္အား အျခားေသာ အပုန္းမ (၁) စ်
ႏွင့္တြဲကာလက္ထိပ္ခတ္လိုက္သည္။ စခန္းအတြင္းသုိ႕ေရာက္ေသာအခါ တံခါးမ်ားအားလုံးကုိပိတ္လိုက္သည္။

စြပ္က်ယ္အျဖဴ၀တ္လ်က္ အသားမဲမဲ။ အရပ္ရွည္ရွည္ ၊ ကြမ္းစား ၊မ်က္လုံးျပဴျပဴး ႏွင့္ ရဲက ွဃ အား မတရား
၀င္၀င္ရုိက္သည္။ ကန္သည္။ စုစုေပါင္းရဲအင္အား ၉ေယာက္မွ ၁၀ေယာက္နီးပါးရွိသည္။ စပလိန္လို သံေပ်ာ့ဒုတ္ႏွင့္လဲ
ေျခေထာက္မ်ား ေက်ာမ်ားအားရုိက္သည္။ အဖမ္းခံရသည့္မိန္းမလ်ာအားလုံးကုိရုိက္သည္ ကန္သည္။
ေနာက္ပုံစံထုိင္ခိုင္းသည္။

ဃ ၏ညာဘက္လက္ေမာင္းကုိ တအားကန္သည္။ ယခုခ်ိန္ထိ ေအာင့္ေနဆဲ ေနာက္ ခပ္ေတာင့္ေတာင့္
အရပ္ မပုမရွည္ ႏွင့္ ရဲ က ဃ ေခါင္းငုံျပီးထုိင္ေနသည္ကုိ ဆံပင္ငယ္ထိပ္မွ စုကုိင္ဆြဲျပီး ေမာ့ကာ မ်က္ႏွာ
ကုိ ျဖတ္ရုိက္သည္။ ဃ မွ ကာလုိက္ေသာအခါ ကာသည့္လက္နွင့္ပင္ မိမိ၏မ်က္နွာကုိ မိမိလက္ႏွင့္ရုိက္မိသည္။

ေယာက်္ားတန္မဲ့အေျခာက္ျဖစ္ရမလားဆုိျပီး ဆဲေရးတုိင္းထြာသည္။ ထုိ႕ေနာက္ဓာတ္ပုံရုိက္သည္။အက်ီခၽြတ္ခိုိင္းသည္။ ဓာတ္ပုံထပ္ရုိက္သည္။ ေဘာ္လီအက်ီခၽြတ္ခုိင္းသည္ ခၽြတ္ေနစဥ္ အသားျဖဴျဖဴ
ခပ္ေတာင့္ေတာင့္ အရပ္အေနေတာ္ (လူျမင္လွ်င္မွတ္မိ)ထုိသူက ေဘာ္လီအား တအားေဆာင့္ဆြဲခၽြတ္သည္။
ေဘာ္လီသည္ ရစရာမရွိစုပ္ျပဲသြားသည္။ ထုိ႕ေနာက္ အေပၚအက်ီမပါပဲ ေခၽြးမ်ားထြက္သည့္အထိ ခုန္ခုိင္းသည္။
တုိင္းစီထုိင္ခုိင္းသည္။ (ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းေတာင္းသည္။ အိမ္သုိ႕ဖုန္းဆက္ေခၚသည္) ဃ ၏ ရဲ အသိ
သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္သည္ ထုိ တုိင္းရုံးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည္။ သူတုိ႕မွ ေနျပီး မုိးကုိကိုအား
ပုဆုိးတစ္ကြင္းေပးသည္ မိန္းမအ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္မသင့္ေတာ္ေသာေၾကာင့္လဲခုိင္းသည္။

အိမ္မွ အာမခံလာထုတ္ေသာအခါ အိမ္မွလာေသာသူအား ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းထပ္မံေမးကာ ခနေစာင့္ခုိင္းသည္။
ေစာင့္ခိုင္းခ်ိန္တြင္ ဃ အား ထပ္မံျပီး ရဲတစ္ဦးက အခန္းတစ္ခန္းအတြင္း ႏွစ္ေယာက္တည္းသီးသန္႕ထပ္မံေတြ႕ဆုံသည္။
သူေျပာေသာစကားမွာ ”ဖင္ခံတာ ဘာေကာင္းလဲ။ ငါ မင္းကုိလုိးေပးရမလား၊ ဒီေလာက္ေတာင္အေျခာက္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ေကာင္
ငရုတ္က်ည္ေပြ႕ကုိ ငရုတ္သီးေထာင္းျပီးမင္းဖင္ထဲကိုထုိးထည့္ရမလား။ကြန္ဒုံးေတြကဘာလုိ႕ေဆာင္ထားသလဲစသည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိေမးျပီ ၀န္ခံထုိးခုိင္းကာ ျပန္ခုိင္းသည္ (ခံ၀န္တြင္ေရးထားသည့္အခ်က္မွာ ေနာက္ဘယ္ေတာ့မွ က်ဳံးေဘးမလာေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ကို မိန္းမလိုမ၀တ္ဆင္ေတာ့ပါဘူးဟူသည့္အခ်က္မ်ားကုိေတြ႕ရသည္။)အိမ္ေရာက္ေသာအခ်ိန္မွာ တစ္နာရီေက်ာ္ေနျပီ။

(မွတ္ခ်က္ စသုံးလုံးေရွ႕တြင္ offer မတစ္ေယာက္သည္ ကားရပ္ကာထုိင္ေနသည့္ အရာရွိတစ္ဦးအား ေစ်း
စကားသြားေျပာသည့္အတြက္ စခန္းမ်ားသုိ႕ဖုန္းဆက္ခါ ဖမ္းခုိင္းျခင္းဟု မုိးကုိကုိ သိခဲ့ရသည္။)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

အမွတ္စဥ္ ၁၂။ ဥ ေျမာက္ျပင္ အုိးဘုိရပ္ကြပ္တြင္ေနထုိင္သူ ပန္းအလွဆင္ (သတုိးသမီးလက္ကုိင္ပန္း၊ကားပန္းအလွဆင္)ျခင္းျဖင့္
အသက္ေမြးသူ ည ကုိးနာရီ အခ်ိန္ (7.7.13)တြင္ ဆီဒိုးနားဟုိတယ္ေရွ႕တြင္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္ခ်ိန္းထားသျဖင့္
ဆုိင္ကယ္ၾကံဳလုိက္စီးခဲ့သည္။ဆုိင္ကယ္က်ဳံသည္ စသုံးလုံးေရွ႕သုိ႕သာေရာက္သျဖင့္ ထုိေ၇ွ႕တြင္ဆင္းလုိက္သည္။

၄င္းအခ်ိန္၌ သူအားစိတ္၀င္စားသျဖင့္ ဆုိင္ကယ္ေနာက္မွ ကပ္လုိက္လာေသာ စက္မႈ ၁ တြင္ေနထုိင္သည့္ အသက္
၂၃/၂၄ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးက စက္မႈ ၁သုိ႕ျပန္မည္ျဖစ္ျပီး ဆီဒုိးနားေထာင့္သုိ႕လုိက္ပုိ႕ကူညီမည္ဆုိသျဖင့္ ရခုိင္မသည္ ဆုိင္ကယ္ေပၚသုိ႕တက္ကာလုိက္သြားသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေနာက္မွ ကားတစ္စီး ဆုိင္ကယ္ ႏွစ္စီးလုိက္လာသည္။

ေရွ႕တြင္လည္း အရပ္၀တ္ျဖင့္ ရဲမ်ားက လမ္းမေပၚတြင္ပိတ္ကာ တားဆီးသည့္အေနအထားျဖင့္ရပ္ေနသည္။
ဆုိင္ကယ္က အရွိန္ေလ်ာ့သြားေသာအခါ ရခုိင္မကုိ ဆြဲခ်သည္။ သူမေအာက္ကုိ ရပ္လ်က္ေရာက္သြားသည္။
ေမာင္းေနသည့္ ဆုိင္ကယ္ေပၚရွိ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးကုိလဲ လည္ဂုတ္မွ ကုိင္ကဆြဲခ်သည္။ ဆုိင္ကယ္ လဲက်သြားသည္။

ဥ အား လက္တစ္ဖက္တည္းသာ လက္ထိပ္ခတ္လုိက္သည္ က်န္တစ္ဖက္က လြတ္လ်က္ (လက္ထိပ္ခတ္သည္မွာ က်ပ္လြန္းျပီး ကြဲရွကာ ေသြးထြက္ဒဏ္ရာရရွိသည္) ေယာက္်ားေလးႏွစ္ဦးကုိ ေနာက္ျပန္အေနအထားႏွင့္လက္ထိပ္ခတ္သြားသည္။
ရဲစခန္းေရာက္ေသာအခါ ဥ အား ဓာတ္ပုံရုိက္သည္။ အက်ီခၽြတ္ခုိင္းသည္ ေရွ႕။ေနာက္၊ ေဘး သုံးပုံတိတိရုိက္သည္။

ရင္ဘတ္ ေအာက္ ဘလာစီယာကုိလဲခၽြတ္သည္။ ႏုိ႕ကုိ လဲ ရဲ ႏွစ္ဦးမွ တစ္ဖက္စီကုိင္ၾကည့္သည္။ ေနာက္ ေဘာင္းဘိခၽြတ္သည္ ။ အတြင္းခံေဘာင္းဘီပါခၽြတ္ၾကည့္သည္။ လူျမင္ကြင္းတြင္ျဖစ္သည္။ မူးရစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ပက္သက္ျပီး စစ္ေဆးသည္ဟုလဲေျပာသည္။ထုိ႕ေနာက္ဘာလာလုပ္တာလဲေမးသည္။ ဒီအခ်ိန္အျပင္မထြက္ရဘူးလားေမးသည။္

ဥ က သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ခ်ိန္းထားသည့္အတြက္ အျပင္ထြက္သည္။ အခုအခ်ိန္သည္ ၉နာရီေက်ာ္သာျဖစ္ေသးသည့္အတြက္ အခ်ိန္မလြန္ေသးျပန္ေျပာသည္။မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ေနတဲ့အေျခာက္ေတြ ရွိတယ္ အဲဒါ မင္းသိလားေျဖလုိ႕ေျပာေသာအခါ။
သူမ မသိပါဘူးဟုေျဖသည္။

ထုိအခါ ရဲက ရုိက္မည့္ဟန္ျပင္ကာ မင္းမေျပာဘူးလား။ မင္းမေျပာရင္ငါေျပာမယ္ဟုဆုိတာ ထပ္မံ အစ္ေအာက္ေမးျပန္သည္။
ဥ ကလဲ သူမတယ္မသိေၾကာင္းျပန္ေျပာသည္။ထုိ႕ေနာက္ အလုပ္အကုိင္အားေမးသည္။ သူမကလဲ ပန္းအလွဆင္ေၾကာင္း ဘယ္ဆုိင္မွာ ဘယ္တုန္းကစလုိ႕ဘယ္ႏွႏွစ္လုပ္ဖူးေၾကာင္း ယခုလုပ္သည့္ဆုိင္အားလဲေျပာျပျပီး သူ၏ဆရာမ်ားကုိလဲေျပာျပခဲ့သည္။

ေနာက္ထပ္ အေဖာ္(ကြိဳင္)ဘယ္ႏွစ္ခုပါလဲဟုေမးသည္။ သူမ မွာ တစ္ခုမွမပါေၾကာင္းေျဖသည္။ ပုိက္ဆံႏွစ္ေထာင္သာပါေၾကာင္း
ထုိပုိက္ဆံမွာလဲ ကယ္ရီငွားစီးရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း။ ေျပာသည္။ ထုိေနာက္ ရဲက သူမအား အခ်ဳပ္ခန္းထဲသီးသန္႕ခန္းထဲသုိ႕ျပန္ပုိ႕သည္။
ေနာက္ထပ္ ဆယ့္ငါးမိနစ္ေလာက္ေနေသာအခါ ဗုိလ္ၾကီးက စစ္ေဆးစရာရွိတယ္ဟုဆုိကာျပန္ေခၚသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္အျပင္၌ ရခုိင္မႏွင့္အတူအဖမ္းခံရေသာေကာင္းေလးႏွစ္ဦးအားစစ္ေဆးေမးျမန္းေနဆဲျဖစ္သည္။
ဆုိင္ကယ္လုိင္စင္မ်ားကုိစစ္သည္ ။ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းစစ္သည္။ ထုိ႕ေနာက္ဆဲဆုိသံၾကားရသည္။ ေယာက္်ားတန္မဲ့
အေျခာက္ကုိလုိက္ျပီး မန္း(လုိက္ေျပာ)ရမလား။ အုပ္ခ်င္ရင္မိန္းမအစစ္ေတြ သြားအုပ္ပါလား။ အေခ်ာင္လုပ္ခ်င္
လုိ႕အေျခာက္မကုိ လုိက္ေျပာေနတာဆုိျပီးၾကိမ္းေမာင္းေနတယ္။

ဥ ကုိ ဗုိလ္က ထပ္ေမးတယ္ လိင္စိတ္ခံယူမႈနဲ႕ပက္သက္ျပီး။ မင္းက ခံပဲခံတာလား။ ႏွစ္လုိင္းရတာလား။
ဘယ္လုိခံတာလဲ။ ဖင္ခံရတာေကာင္းလား။ မင္းက မုိးကုတ္ေပါက္ေပါက္ငယ္ငယ္ကနဲ႕တူတယ္။မက………
…ငယ္ငယ္က ငါတစ္ခါဖမ္းဘူးတယ္။ တခ်ိဳ႕က ဖင္ခံရင္းျပီးတယ္ဆုိ မင္းေကာပီးလား။ ဂြင္းေကာတုိက္ဖူးသလား။
(ဥ က ေယာက္်ားေလးရွိစင္အခါက တုိက္ဖူးေၾကာင္း၀န္ခံသည္)။ အေျခာက္မ သက္တမး္ဘယ္ေလာက္ရွိျပီလဲ
ဖင္ခံရင္ဘယ္ေနရာမွာသြားခံတာလဲ တာရုိးေပၚလား ၊ေအာင္ပင္လယ္လယ္ကြင္းထဲလား။ မန္းတေလးေတာင္ေပၚလား။
ဂ်ီတီစီဘက္လား စသုံးလုံးေရွ႕မွာခံဘူးလား။ ၉၅ ေျခလ်င္တပ္ရင္းနားမွာခံဘူးလားဟု ရဲမွမိန္းမလ်ာမ်ားက်က္စားတက္ေသာ ေနရာမ်ားအားတစ္ေရရာခ်င္း ေျပာသြားသည္။

ဥ မ်က္လုံးျပဴသြားသည္။ ထုိအခါ ဗုိလ္ၾကီးမွေနျပီး မအၾသနဲ႕ နန္းေရွ႕ စ က ငါတုိ႕စခန္းက ငါ့တပည့္ရဲ႕မိန္းမပဲ သူကအကုန္ေျပာထားတာ။ မင္းဒီညမျပန္နဲ႕ေတာ့ ငါတုိ႕ ဗားတုိက္မွာ အိပ္ပါလား။ တျခားအေျခာက္မေတြဆိုရင္ ငါတုိ႕ အမွတ္(၁)မွာလာလာခံတယ္။ န၊ပ၊စ၊ဇ။ဗ ဘ။။လ ၀ စတဲ့အေျခာက္ေတြေပါ့။ ေနာက္မင္းတုိ႕ ညဆုိလႈိင္းမွာထုိင္တာသိတယ္။ မင္းတုိ႕ေသာက္ေနက်ဘီယာဆုိင္ကုိလဲသိတယ္။စသျဖင့္ ဥ အား ျမဴဆြယ္သူ ညအိပ္ရန္။ ထုိ႕ေနာက္ ေျမာက္ျပင္အိမ္တြင္သူငယ္ခ်င္းဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေနလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္ထြက္လဲေမးကာ စသုံးလုံးေရွ႕ႏွင့္ ဆီဒုိးနားေထာင့္အားယေန႕၂ ပတ္တိတိ မလာရန္၀န္ခံကတိထုိးခဲ့ရသည္။ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းအားမွတ္သားထားသည္။ ည တစ္နာရီခြဲတြင္ဒုရဲအုပ္တစ္ေယာက္က သူေနရာထုိင္ရာအိမ္ေရွ႕ထိ လုိက္ေပးခဲ့သည္။

……………………………………………………………………………………………………………………….

အမွတ္စဥ္ (၁) က ၇၈လမ္း ၄၁၊ ၄၂ လမ္းၾကားတြင္ ေနထုိင္သူ အလွျပင္လုပ္ငန္းျဖင့္အသက္ေမြးသူ
၂၀၁၃ ဂ်ဳလုိင္လ ၇ ရက္ ည ၈နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ဆီဒုိးနားဟုိတယ္ေရွ႕ က်ဳံးေဘးတြင္တစ္ဦးတည္း
ထုိင္ေနစဥ္ အရပ္၀တ္ ၀တ္စုံ၀တ္ဆင္ထားေသာ ရဲႏွစ္ေယာက္သည္ ရုတ္တရက္ေရာက္ရွိလာျပီး
ဘာမွမေျပာပဲ ဖမ္းခ်ဳပ္ ျပီး ေနာက္ျပန္လတ္ထိတ္ခတ္သည္။ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္သည္ လက္ေတြ႒
လက္ထိတ္အသြားမွ ထိရွမိကာ ပြန္းပဲ့ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိသည္။ ထုိသုိ႕ရုန္းကန္ရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေနစဥ္
ေနာက္ေက်ာမ်ား အား ထုိးႏွက္ျခင္း ၊ေျခေထာင္ တင္ပါးတုိ႕အား ကန္ ျခင္းမ်ား လဲရွိသည္။

နားအုံမ်ားလဲ ရုိက္သည္။ ထုိ႕ေနာက္ ဘင္ကားေပၚသုိ႕ တင္ေဆာင္သည္။ ကားေပၚတြင္ င ၊ စ

(ရဲတုိင္း၀င္းအတြင္းတြင္ေနထုိင္ေသာ တပ္ၾကပ္ၾကီး ယာဥ္ထိန္း၏သား)၊ဂ တုိ႕ေရာက္ရွိေနႏွင့္သည္။ ထို႕ေနာက္ လမ္း၃၀ ရဲတုိင္းရုံးသုိ႕ေခၚေဆာင္သြားသည္။ ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္း ကားေပၚမွဆင္းခုိင္းကာ အခမ္း ေသးထဲသုိ႕ေခၚေဆာင္သြၾးသည္။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပင္ ဖမ္းဆီးေသာရဲႏွင့္ စခန္းတြင္ရွိေနေသာရဲ စုစုေပါင္း ၁၅ ေယာက္ေလာက္က ၀ုိင္း၀န္းရုိက္ႏွက္သည္။ ေျခေထာက္မ်ားႏွင့္၀ုိင္းကန္သည္။ အဲရုိးေဆာ့လုိ ဖိနပ္မ်ားျဖင့္ ေက်ာ၊ ရင္ဘတ္မ်ားကုိ ၄င္းဖိနပ္ျဖင့္ရုိက္သည္။ မ်က္ႏွာကုိလက္ျဖင့္ရုိက္သည္။ (ေဒါင္ေကာင္းေကာင္း အသားညိဳညိဳ အသက္ ၃၂/၃၃ ေလာက္ရွိ၊ ကြမ္းစား မ်က္လုံးျပဴျပဴး လူျမင္လွ်င္မွတ္မိ )ထုိရဲသည္ အဆုိးဆုံးျဖစ္သည္။င ၏ ပါးနွစ္ဖက္ကုိ စုံညွပ္ရုိက္သည္။ မူရင္းအသံျပာတာတာျဖစ္သည္ကုိ အသံၾသၾသ မထြက္မခ်င္း တခါရုိက္လွ်င္သုံးခ်က္သုံခ်က္ ဆင့္ဆင့္ရုိက္သည္။ ) ထုိေနာက္ ဓာတ္ပုံကုိ အဖြဲ႕လုိက္ပုံရုိက္သည္။ တစ္ေယာက္ခ်င္းပုံရုိက္သည္။ အက်ီခၽြတ္ျပီးရုိက္သည္။ ႏုိ႕ေဖာ္ ျပီးတခါထပ္ရုိက္သည္။ ရဲႏွစ္ဦးက မဆယ္ျပား၏ႏုိ႕အား လက္ျဖင့္ ညွစ္ၾကည့္ၾကသည္ ကုိင္ၾကည့္သည္။ စပရိမ္လုိ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ ဒုတ္ႏွင့္ ရုိက္မည္အလုပ္တြင္ ကၾကီး က မရုိက္ပါရန္ေတာင္းပန္သည္။ “မလုပ္ပါနဲ႕ ေၾကာက္ပါတယ္ ေၾကာက္ပါတယ္ ”ဟု ေအာ္ျပီးေတာင္းပန္သည္။ထုိ႕ေနာက္ မိန္းမလ်ာသုံးဦးအား ေမာ္ဒန္ရႈိးေလ်ာက္ခိုင္းသည္။ လုိ႕ေနာက္အိမ္သုိ႕အာမခံျဖင့္လာေခၚရန္ အေၾကာင္းၾကားသည္။ အိမ္မွေရာက္လာေသာအခါ ရဲတစ္ဦးႏွင့္ က ႏွစ္ေယာက္ တည္း ဆုံေတြ႕ကာ ကုိယ္ေရးမွတ္တမ္းယူသည္။ ခံ၀န္ကတိထုိးရသည္။ ထုိသုိ႕ ကုိယ္ေရးမွတ္တမ္းယူေနစဥ္ ထိကပါးရိကပါး ေစာ္ကားေသာ စကားမ်ားေျပာသည္။ ထုိစကားမ်ားမွာ အေျခာက္ေတြ ၊သူခုိးေျခာက္ေတြ၊ ေယာက္်ားျဖစ္ရဲ႕နဲ႕ ဘာလုိ႕ဖင္ခံေနတာလဲ။ ဖင္ခံတာေကာင္းလား။ ငါ လုိးေပးရမလား။ မင္းဖင္ခံရင္ ဘယ္ေလာက္ယူလဲ စျဖင့္ေမးျမန္းသည္။ ယေန႕ ၂၀၁၃ ဂ်ဳလုိင္လ ၉ ရက္ေန႕မနက္အထိပင္ တစ္ကုိယ္လုံး ေက်ာ ၊ရင္ ၊ ေျခေထာက္၊ ေပါင္ လည္ပင္း မ်က္နွာမ်ားသည္ ဒဏ္မေပၚပဲ ႏွိပ္စက္ခံ အကန္ခံရသည့္ အတြင္းဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ နာက်င္လ်က္ရွိသည္။ မိမိ သည္ မည္သည့္ျပစ္မႈႏွင့္ အဖမ္းခံရသည္ကုိ မသိေၾကာင္း ၊မိမိသည္လည္းျပစ္မႈမွ မၾကဴးလြန္ပါေၾကာင္း ။ မေက်ႏုိင္ပဲရွိပါေၾကာင္း မေက်နပ္ေသာ္လည္း ေၾကာက္ရြံ႕ သည့္စိတ္မ်ား ကိန္းေအာင္းေနသည္။ မည္သုိ႕ျပန္လည္တုိင္ၾကားရမည္ကုိမသိပါေၾကာင္း။ အဖမ္းခံရေသာ မိန္းမလ်ာမ်ား စည္းလုံးညီညြန္ပါက ျပန္လည္တုိင္ၾကားလုိ ေၾကာင္း စိတ္မေကာင္း ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္ ေျပာျပသည္။ —

အဘစြာ
(Tun Hla Phyu FB မွ)
Advertisements

2 responses to “မႏၱေလး တြင္ မိန္းမလ်ာမ်ားအား ရဲတပ္ ဖြဲ ့ မွ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္

  1. Pingback: MyanmarLatestNews » မႏၱေလး တြင္ မိန္းမလ်ာမ်ားအား ရဲတပ္ ဖြဲ ့ မွ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္·

  2. How could they do that to another human being? Are they even human? I just can’t believe it. Gave me chills and I’m sick to the core!

Comments are closed.