ဘဂၤလားေဒရွ္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း ကို ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၉၀ ခ်မွတ္

၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ လက္ ေအာက္ က လြတ္ ေျမာက္ ဖို ့ တိုက္ ပြဲ ၀င္ ခဲ့ တဲ့
ဘဂၤလားေဒရွ္ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ ကာလ မွာ လူသတ္ မႈ ၊ ႏွိပ္စက္ ညွင္း ပန္းမႈ
ေတြ က်ဳးလြန္ ခဲ့သူ အသက္ ၉၁ ႏွစ္ အရြယ္ ဂူလမ္ အာဇမ္ ကို ဒါကာ တရား ရံုး က
ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၉၀ ခ်မွတ္ လိုက္ ပါတယ္။

Jamaat-e-Islami ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း ျဖစ္ တဲ့ ဂူလမ္ အာဇမ္ နဲ ့ သူ ့ ေနာက္
လိုက္ ေတြ ဟာ ဘဂၤလားေဒရွ္ လြတ္ လပ္ ေရး တိုက္ ပြဲ ကာ လ မွ ပါကစၥတန္ ဘက္ က
ေန ရပ္ တည္ ေဟာ ေျပာ ခဲ့ တာ ေတြ ျပဳ တဲ့ အျပင္ ပါကစၥတန္ စစ္တပ္ ရဲ ့ သတ္ ျဖတ္
မႈ ၊ မုဒိမ္း က်င့္ မႈ ေတြ ကို ေရ ငုံ ႏႈတ္ ပိတ္ ေန ခဲ့ ပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒရွ္ လြတ္ လပ္ ေရး ကာလ မွာ ပါကစၥတန္ စစ္တပ္ က လူ သံုးသန္း ေက်ာ္
ကို သတ္ ျဖတ္ ခဲ့ ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ သိန္း ေက်ာ္ ကို မုဒိမ္း က်င့္ ခဲ့ ပါတယ္။

သူ ့ ကို နာဇီ ေခါင္းေဆာင္ အေဒါဖ္ ဟစ္တလာ နဲ ့ ခိုင္း ႏိႈင္း ၾက ပါတယ္။

အာဇမ္ ကို ေထာက္ ခံ သူ ေတြ က အၾကမ္းဖက္ ဆႏၵ ျပ မႈ ေတြ ျပဳ လုပ္ ခဲ့ ၿပီး ရဲ
ေတြ ကို လက္ လုပ္ ဗံုး ေတြ နဲ ့ ပစ္ ေပါက္ ခဲ့ ပါတယ္။

ဂူလမ္ အာဇမ္ ကို အမႈ ေပါင္း ၆၁ ႏွစ္ မႈ နဲ ့ မႏွစ္ က တရား စြဲ ဆို ခဲ့ ပါတယ္။

အသက္ အရြယ္ ႀကီးရင္ ့ ၿပီ ျဖစ္ တဲ့ အာဇမ္ ဟာ ေထာင္ဒဏ္ အစား ၊ အျခား ျပစ္ဒဏ္
တစ္ခုခု နဲ ့ အစား ထိုး က် ခံ ရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Advertisements