ဇီမာမန္း ကို အျပစ္ မရွိ ေၾကာင္း ဆံုး ျဖတ္ ၿပီး ေနာက္ အေမရိကန္ ၿမိဳ ့ ႀကီး ေတြ မွာ ဆႏၵျပ မႈ ေတြ ေပၚေပါက္

ၿပီး ခဲ့သည့္ ႏွစ္ မတ္ လ က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ဖေလာ္ရီဒါ ျပည္နယ္ ဆန္ဖို ့ဒ္တြင္
အာဖရိကန္-အေမရိကန္ လူငယ္ ထေရဗြန္ မာတင္ အား မိမိကိုယ္ကို ခုခံ ကာကြယ္
သည္ ဟု ဆို ကာ ေသနတ္ ျဖင့္ ပစ္ သတ္ ခဲ့ သည့္ ေဂ်ာ့ ဇီမာမန္း အား မေန ့ က ေျခာက္
ဦး ထိုင္ အမ်ိဳး သမီး တရား သူ ႀကီး သံုး ဦး က အျပစ္ မရွိ ေၾကာင္း စီရင္ ခ်က္ ခ် ၿပီး ေနာက္
ခ်က္ ျခင္း ဆို သလို ပင္ မိုင္ယာမီ ၊ ခ်ီကာဂို ၊ နယူးေယာက္ ၊ ဆန္ဖရန္ စစၥကို ၊ အုခ္လန္ ၊
အတၱလန္တာ ႏွင့္ ေလာစ္ဇင္း ဂ်လိစ္ ၿမိဳ ့ မ်ား တြင္ ဆႏၵ ျပ မႈ မ်ား ေပၚ ေပါက္ ခဲ့သည္။

ကာလီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ ရွိ ၿမိဳ ့ တိုင္း တြင္ ထေရဗြန္ မာတင္ အတြက္ တရား မွ် တ မႈ
ဆႏၵျပ ပြဲ မ်ား ေပၚ ေပါက္ ေန ၿပီး ေလာစ္ဇင္း ဂ်လိစ္ ဆႏၵ ျပ မႈ တြင္ ရဲ ႏွင့္ ဆႏၵ ျပ သူ တို ့
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပဋိပကၡ မ်ား ျဖစ္ ပြား ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ အေရွ ့ ႏွင့္ အေနာက္ ဆက္သြယ္ ထားသည့္ I 10  အေ၀း ေျပး လမ္း (LA)
ကို ဆႏၵ ျပ သူ မ်ား က ပိတ္ ဆို ့ ထား ၿပီး ၿမိဳ ့ တြင္း လမ္း အခ်ိဳ ့ ကို လည္း ပိတ္ ဆို ့ ထား
သည္။

အေမရိကန္ တရား ေရး ဌာန က ဇီမာမန္း အား စီရင္ ခ် က္ ခ် သည့္ အမႈ ကို ျပန္ လည္ သံုး
သပ္ ပါ မည္ ဟု တနဂၤေႏြ ေ န ့ က သတင္း ထုတ္ ျပန္ ခဲ့သည္။

LA၊ ခ်ီကာ ဂို ႏွင့္ နယူး ေယာာက္ ရွိ ဆႏၵ ျပ မႈ မ်ား ကို ဦးေဆာင္ ခဲ့သည့္ HoddiesUp က ႏိုင္ငံ
အႏွံ ့ အေထြ ေထြ သပိတ္ က်င္း ပ ရန္ ေဆာ္ ၾသ ထားသည္။

ထေရဗြန္ မာတင္ ေသဆံုး ရမႈ သည္ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားသည့္ အျပဳ အမူ သဖြယ္ ျဖစ္ေနၾကာင္း
MC Hammer, Wyclef Jean, Gabriel Union, Anderson Cooper စသည့္ အေက်ာ္
အေမာ္ မ်ား က ေထာက္ျပ ၾက သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖာေဖၚ၀ါရီ လ ၂၆ ရက္ေန ့က ကုန္စံု ဆိုင္မွ သၾကားလံုး ၊ ေကာ္ဖီ ၀ယ္ၿပီး ျပန္လာ သည့္
ထေရဗြန္ မာတင္ ကို ေဂ်ာ့ ဇီမာမန္း  က ေခါင္းစြပ္ ေစာင္း ထား ၿပီး သူ ့ ကို ခုခံ ေသာေၾကာင့္
ဟု ဆို ကာ ပစ္သတ္ ခဲ့ သည္။

ဇီမာမန္း  က မူ မိမိ ကိုယ္ ကုိ ခုခံ ကာကြယ္ ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ေခ် ပခဲ့ သည္။ အမႈ စတင္ ျဖစ္ပြား
စဥ္ က ဇီမာ မန္း ကို ဖမ္းဆီး ျခင္း တရား စြဲ ဆို ျခင္း မရွိ ေသာ ေၾကာင့္ အံု ၾကြ ဆႏၵ ျပ မႈ မ်ား
ေပၚ ေပါက္ ခဲ့သည္။

ယေန ့ ဖေလာ္ရီဒါ တြင္ ဒါရိုက္တာ စပိုက္လီ၊ သရုပ္ ေဆာင္ ေဂဘရီယလ္ ယူနီယံ ၊ လူမည္း
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွင့္ လူ ့ အအခြင့္ အေရး တက္ ၾကြ လႈပ္ရွား အယ္(လ) ရွပ္တန္ တို ့ ဦးေဆာင္
ဆႏၵ ျပ ၾကသည္။

LA ဆႏၵ ျပမႈ တြင္ ဖမ္းဆီး မႈ မ်ား ရွိ ၿပီး ၊ အုခ္လန္ ဆႏၵ ျပ မႈ တြင္ ဆႏၵ ျပသူ မ်ား က ရဲ ေမာ္
ေတာ္ ကား မ်ား ကို ရိုက္ ႏွက္ ဖ်က္ ဆီး ခဲ့ ၾကသည္။

နယူးေယာက္ တြင္ လည္း ဆႏၵ ျပသူ မ်ား ကုိ ဖမ္းဆီး မႈ ရွိ ၿပီး ဆႏၵ ျပသူ မ်ား က ဇီမာမန္း ကို
အျပစ္ မရွိ ေၾကာင္း ဆံုး ျဖတ္ မႈ သည္ လူ မ်ိဳး ေရး ခြဲ ျခား မႈ ျဖစ္ သည္ ဟု ေအာ္ဟစ္ ဆႏၵ ျပ
ခဲ့ၾကသည္။

Advertisements

One response to “ဇီမာမန္း ကို အျပစ္ မရွိ ေၾကာင္း ဆံုး ျဖတ္ ၿပီး ေနာက္ အေမရိကန္ ၿမိဳ ့ ႀကီး ေတြ မွာ ဆႏၵျပ မႈ ေတြ ေပၚေပါက္

  1. Pingback: MyanmarLatestNews » ဇီမာမန္း ကို အျပစ္ မရွိ ေၾကာင္း ဆံုး ျဖတ္ ၿပီး ေနာက္ အေမရိကန္ ၿမိဳ ့ ႀကီး ေတြ မွာ ဆႏၵျ·

Comments are closed.