ရင္းႏွီး ပ်ဳငွာ တဲ့ ၿမိဳ ့ အျဖစ္ မႏၱေလး က ကမာၻတစ္၀ွမ္း စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ မွာ နံပါတ္ ၈ ခ်ိတ္

ခရီးသြား လာမႈ နဲ ့ ပတ္သက္ ၿပီး အႀကံေပး ရာ မွာ ေက်ာ္ၾကား တဲ့ မဂၢဇင္း တစ္ေစာင္ ျဖစ္တဲ့
Conde Nast Traveler က ျပဳ လုပ္ တဲ့ စစ္တမ္း တစ္ရပ္ မွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မႏၱေလး ၿမိဳ ့ ဟာ
ေဖာ္ ေရြ တဲ့ အၿပံဳး ေတြ နဲ ့ ဆီး ႀကိဳ တဲ့ friendliest ၿမိဳ ့ ျဖစ္တယ္ လို ့ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

နယူးဂ်ာစီ ျပည္နယ္ နီ၀ခ္ ၿမိဳ ့ ဟာ မ်က္ႏွာ ေက်ာ တင္း တဲ့ ၿမိဳ ့ ျဖစ္ ၿပီး ဧည့္သည္ ကို ေဖာ္ေရြ
မႈ မရွိ တာ မွ နံပါတ္ ၁ ဗိုလ္စြဲ ပါတယ္။ အျခား ါအေမရိကန္ ၿမိဳ ့ ေတြ ျဖစ္ တဲ့ Los Angeles နဲ ့
New York , Oakland ၿမိဳ ့ ေတြ ဟာ လည္း ရန္လို တဲ့ မ်က္ ႏွာ ေတြ နဲ ့ ၾကည့္ တဲ့ ၿမိဳ ့ ေတြ ျဖစ္
တယ္လို ့ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ မႈ မွာ ေဖာ္ ျပထား ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ က ေဒ၀ါလီ ခံသြား
တဲ့ ဒက္ ထရိြဳက္ ၿမိဳ ့ ဟာ မ်က္ႏွာ ေၾကာ မာ မႈ မွာ နံ ပါတ္ ၈ ခ်ိတ္ တဲ့ ၿမိဳ ့ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဖာ္ေရြ မႈ ရွိ တဲ့ ၿမိဳ ့ ေတြ ထဲ မွာ ဘရာဇီးလ္ က Florianopolis ၿမိဳ ့ က နံပါတ္ ၁ ခ်ိတ္ ပါတယ္။
အေမရိကန္ ၿမိဳ့ ေတြ ဟာ ေဖာ္ ေရြ မႈ ရွိ တဲ့ ၿမိဳ ့ ေတြ ထဲ သိပ္မ်ားမ်ား စားစား မေတြ ့ရ ေပမယ့္
ေတာင္ နဲ ့ ေျမာက္ ကာရိုလိုင္း နား ျပည္နယ္ ၿမိဳ ့ေတြ က ဒီစာရင္း ထဲ မွာ ပါေနတာ ေတြ ့ရပါတယ္။

ထိုင္း ႏိုင္ငံ ခ်င္း မိုင္ က  ႏွစ္လို ဖြယ္ရာ ရွိတဲ့ ၿမိဳ ့ေတြ မွာ နံပါတ္ ၁၁ ခ်ိတ္ ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မႏၱေလး
က ေတာ့ နံပါတ္ ဂ ခ်ိတ္ ပါတယ္။

Conde Nast Traveler  မဂၢဇင္း ဟာ စာဖတ္ သူ ေလးေသာင္း ေျခာက္ေထာက္ ေက်ာ္က စစ္တမ္း
ေကာက္ယူထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

readers’ choice survey.

friendliest and unfriendliest cities.

Hobart in Tasmania followed in second place and Thimpu in Bhutan wrapped up the top three

Advertisements

One response to “ရင္းႏွီး ပ်ဳငွာ တဲ့ ၿမိဳ ့ အျဖစ္ မႏၱေလး က ကမာၻတစ္၀ွမ္း စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ မွာ နံပါတ္ ၈ ခ်ိတ္

  1. Pingback: MyanmarLatestNews » ရင္းႏွီး ပ်ဳငွာ တဲ့ ၿမိဳ ့ အျဖစ္ မႏၱေလး က ကမာၻတစ္၀ွမ္း စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ မွာ နံပါတ္ ၈ ·

Comments are closed.