မန္းနင္း ကို ေထာင္ဒဏ္ ၃၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္

အေမရိကန္ အစိုးရ ၏ မွတ္တမ္း မ်ား ကို စီဒီ ခ်ပ္မ်ား တြင္ ေန ့တိုင္း ကူးယူ ထည့္သြင္း ၿပီး
၀ီကီလိခ္ အင္တာနက္ စာ မ်က္ ႏွာ ကို လႊဲေျပာင္း ေပး အပ္ ခဲ့ သူ အေမရိကန္ စစ္တပ္ ၏
ေထာက္လွမ္း ေရး အစီရင္ ခံစာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သူ ဘရက္ ဒေလ မန္းနင္း ကို စစ္ခံုရံုးက
ေထာင္ဒဏ္ ၃၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ လိုက္သည္။

မန္းနင္း သည္ အေမရိကန္ စစ္တပ္ ၏ လ်ိဳ ့၀ွက္ အစီရင္ခံစာ ခုႏွစ္သိန္း ေက်ာ္ ကို ၀ီကီ
လိခ္ သို ့ လႊဲ ေျပာင္း ေပး အပ္ ခဲ့ ျခင္း ေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ ဖမ္းဆီး ခံရသည္။

မန္းနင္း သည္ အယူခံ တင္ပိုင္ ခြင့္ ႏွင့္ ေထာင္သက္ ၁၀ ႏွစ္ တြင္ ကတိ ခံ၀န္ ခ်က္ ျဖင့္
ျပန္လြတ္ ႏိုင္ ခြင့္ တို ့ ပါ၀င္သည္။

မန္းနင္း သည္ ရန္သူ အား ေပး လုပ္ မႈ ဟု ကနဦး စြပ္ဆြဲထားသည့္ အခ်က္ကို ျငင္း ပယ္
ခဲ့ ၿပီး စစ္ခု ရံုး က ထို အမႈ ကို ပယ္ဖ်က္ ခဲ့ သည္။

အသက္ ၂၅ ႏွစ္ အရြယ္ ရွိ ဘရက္ ဒေလ မန္းနင္း ကို ေထာင္ဒဏ္ ၃၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ မႈ သည္ ျပင္း
ထန္ လြန္းလွသည့္ ျပစ္ဒဏ္ ဟု သူ ၏ ေရွ ့ေ န  က ဆိုသည္။

ေမရီလန္း ျပည္နယ္ ဖို ့ တ္ ေမ ဒီ စစ္ခံုးရံုး တြင္ မန္းနင္း ကို ေထာက္ခံ သူ မ်ား က ျပန္ လႊတ္ေပး
ရန္ ေတာင္း ဆို ဆႏၵ ျပ ခဲ့သည္။

မန္နင္း က ၀ီကီလိခ္ သို ့ ေပး ပို ့သည့္ အခ်က္ မ်ား တြင္ အီရန္ ရွိ အေမရိကန္ စစ္တပ္ ဟယ္လီ
ေကာ္ပတာ က အရပ္သားမ်ား ႏွင့္ ရိုက္ တာ သတင္း ေထာက္ ႏွစ္ ဦး ကို ပစ္သတ္မႈ မ်ား အပါ
အ၀င္ သံတမန္ မ်ား ၏ လႈိ ၀ွက္ေၾကးနန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

Advertisements

One response to “မန္းနင္း ကို ေထာင္ဒဏ္ ၃၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္

  1. Pingback: MyanmarLatestNews » မန္းနင္း ကို ေထာင္ဒဏ္ ၃၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္·

Comments are closed.