အိုဘားမား ရဲ ့ ျပည္သူ ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈ ဥပေဒ အတြက္ ဘ႑ာေငြ ကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ပယ္ခ်

English: Barack Obama signing the Patient Prot...

English: Barack Obama signing the Patient Protection and Affordable Care Act at the White House Español: Barack Obama firmando la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible en la Casa Blanca (Photo credit: Wikipedia)

အိုဘားမား ရဲ ့ က်န္းမာ ေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈ လို ့ လူသိမ်ား တဲ့ လူနာ ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္
မႈ နဲ ့ စရိတ္ မွ် ေပး က်န္းမာ ေရး ဥပေဒ အတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ ကို ရီပတ္ဘလီ ကန္ ေတြ
အုပ္ စီး ထား တဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ က ပယ္ခ် လိုက္ ပါတယ္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဂၽြန္ေဘးနား က ေတာ့ အိုဘားမား ရဲ ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ ဟာ
အေမရိကန္ ျပည္သူ ေတြ က သေဘာ မတူ ဘူးလို ့ ဆို ပါတယ္။  အရင္းရွင္ စနစ္ က အရာရာ ကို လႊမ္း
မိုး ခ်ဳပ္ ကိုင္ ထား တဲ့ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ မွာ ျပည္သူ ေတြ က အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္ မရရွိ ၾက ပါ ဘူး ။ က်န္း
မာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈ အာမခံ ေတြ ကို အသက္ အပိုင္း အျခား ကို လိုက္ ၿပီး ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပး
တဲ့ ကုမၸဏီ ေတြ မွာ ၀ယ္ ယူ ၾကရ ပါတယ္။

အဲလို  ၀ယ္ယူ ၾကရာ မွာ တစ္လ ကုိ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေက်ာ္ က ေန ေဒၚလာ ၃၀၀ အထက္ ရွိ ေနတာ ေၾကာင့္ အခ်ိုဳ ့
လစာနည္း နဲ ့ သက္ ႀကီး ရြယ္ အို ေတြ ဟာ မ၀ယ္ ႏိုင္ ၾက ပါ ဘူး။ သေဘာက ေတာ့ က်န္းမာေရး အာမခံ မရွိ လို ့ 
ေဆးကု သမႈ ခံ ယူ တယ္ ဆိုရင္ ကုသ စရိတ္ ႀကီး ျမင့္ တဲ့ အတြက္ ေရာဂါ ျဖစ္ လွ်င္ လည္း အေသ
ခံ ၾက မယ္ ဆို တဲ့ သေဘာ ပါ။

အိုဘားမား က သူ သမၼတ အျဖစ္ တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ စဥ္ က တည္း က ဒီဥပေဒ အသက္ ၀င္ ဖို ့ အႀကိမ္ႀကိမ္
ႀကိဳးစား ခ့ဲ ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မွာ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန ့မွာ ေအာက္လႊတ္ ေတာ္ က ပဲ ဥပေဒ အျဖစ္ အတည္ ျပဳ ခဲ့ ၿပီ
မတ္လ ၂၃ ရက္ေန ့ မွာ အိုဘားမား က ဥပေဒ အျဖစ္ အာဏာ တည္ ခဲ့ ပါတယ္။

တစ္ခါ စီးပြားေရး က်ဆင္း မႈ ေၾကာင့္ အစိုးရ ရဲ ့ အသံုး စရိတ္ ေခၽြတာ မႈ ဥပေဒ ကို အတည္ ျပဳ ၿပီးတဲ့ အခါ အစိုးရ
က ဘ႑ာေငြ ခြဲ ေ၀ ေပး ရတဲ့ ဥပေဒ ေတြ ျဖစ္ တဲ့ အတြက္ ျပန္ လည္ သံုးသပ္ မႈ ျပဳ တဲ့ အခါ  ေအာက္လႊတ္ေတာ္
က ေငြ ေၾကး ေထာက္ ပံ့ ဖို ့ မလုပ္ ႏုိင္ ဘူး ဆို ၿပီး ရပ္ ဆိုင္း လိုက္ တာ ျဖစ္ ပါတယ္။

ဒီဥပေဒဟာ အေမရိကန္ ျပည္ သူ ေတြ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈ အာမခံ ရရွိ ေစမွာ ျဖစ္ ေပမယ့္ အစိုးရ အသံုး
စရိတ္ အရမ္းမ်ား သြား တာ ေၾကာင့္ ျပည္သူ ေတြ အတြက္ ပို ၿပီး အခြန္ ေဆာင္ရမယ္ လို ့ ေထာက္ ျပ ၾက ပါတယ္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ မွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈ အာမခံ မရွိ သူ သန္း ၅၀ ေလာက္ ရွိ ၿပီး အဲဒီ ထဲ က တစ္၀က္ ေလာက္
ဟာ အရြယ္ မေရာက္ ေသးတဲ့ ကေလး ေတြ ျဖစ္ ပါတယ္။

Obamacare

Advertisements

One response to “အိုဘားမား ရဲ ့ ျပည္သူ ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈ ဥပေဒ အတြက္ ဘ႑ာေငြ ကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ပယ္ခ်

  1. Pingback: MyanmarLatestNews » အိုဘားမား ရဲ ့ ျပည္သူ ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈ ဥပေဒ အတြက္ ဘ႑ာေငြ ကို ေအာက္လႊတ္ေတ·

Comments are closed.