၂၀၁၃ လူႀကိဳက္မ်ား ကာတြန္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တြင္း က ထုတ္ ေ၀ခဲ့ တဲ့ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္း ေတြ
ထဲ က လူ ႀကိဳက္ မ်ား ကာတြန္း ေတြ ကို စုစည္း ေဖာ္ ျပထား တာ ျဖစ္ ပါတယ္။

ကာတြန္း အမ်ား စု က ႏုိင္ငံေရး အေျခ အေန အုပ္ခ်ဳပ္ သူ လူတန္းစား နဲ ့ ေခာတ္ ကို
သေလွ်ာ္ ထား ထာ ျဖစ္ ပါတယ္။

ပံုေပၚ တြင္ ကလစ္ ႏွိပ္ ၍ ကာတြန္းမ်ား ကို ၾကည့္ ရႈ ပါ။

Advertisements

2 responses to “၂၀၁၃ လူႀကိဳက္မ်ား ကာတြန္း

  1. Pingback: MyanmarLatestNews » ၂၀၁၃ လူႀကိဳက္မ်ား ကာတြန္း·

Comments are closed.