ေဆးေျခာက္ ကို ဥရုေဂြး မွာ တရား၀င္ သံုးစြဲ ႏုိင္ၿပီ

လွပ်ိဳျဖဴ ေတြ ေပါၿပီး ၊ ေနခ်င္ စဖြယ္ ေကာင္း တဲ့ ေတာင္အေမရိက တိုက္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ တဲ့
ဥရုေဂြး ႏုိင္ငံ ကာ မာရာ၀ါးနား လို ့ ေခၚ တဲ့ ေဆးေျခာက္ ကို ႏိုင္ငံ တြင္း မွာ စိုက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္ ႏိုင္တယ္ ၊ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ ကား ႏုိင္တယ္ ၊လြတ္လပ္ စြာ
သံုးစြဲ ႏုိင္တယ္ ဆို ၿပီး လႊတ္ေတာ္ က အတည္ ျပဳ လုိက္ ပါတယ္။

လြန္ ခဲ့ တဲ့ တစ္ ႏွစ္ ေလာက္ ကတည္း က လႊတ္ေတာ္ မွာ တင္ သြင္း ခဲ့ တဲ့ အဆို
ကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္ က အတည္ ျပဳ ၿပီး ျဖစ္ ပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရး ေျပာက္က်ား ရဲ ေဘာ္ ေဟာင္းႀကီး ျဖစ္တဲ့
ဥရုေဂြး သမၼတ ဟိုေဆး မူဂ်ီကာ က လည္း ေဆးေျခာက္ ကို ႏုိင္ငံ တြင္း မွာ တရား ၀င္
သံုးစြဲ တာ ကို ေထာက္ခံ သူ ျဖစ္ ပါတယ္။

ေဆးေျခာက္ ကို တရား၀င္ သံုးစြဲ ႏုိင္ေရး အတြက္ ေထာက္ခံ သူ ေတြ က ” ေဆးျခာက္
ကို တရား ၀င္ သံုးစြဲ ႏိုင္ရင္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးေမွာင္ခို ေရာင္း၀ယ္ သူ ေတြ ၊ မူးယစ္ေဆးမႈ
နဲ ့ ပတ္သက္ တဲ့ ရာဇ၀တ္ မႈ ေတြ က်ဆင္ လာ ႏုိင္တယ္” လို ့ ဆို ပါတယ္။

ကန္ ့ကြက္ သူ ေတြ က ေတာ့ ရာဇ၀တ္ မႈ ေတြ ေပါ လာ ႏိုင္တယ္ လို ့ ေထာက္ ျပ ပါတယ္။

ဥရုေဂြး ဟာ ကမာၻ မွာ ေဆးေျခာက္ ကို တရား ၀င္ ေရာင္း၀ယ္ စိုက္ ပ်ိဳး ထုတ္ လုပ္
လို ့ ရတဲ့ ပထမ ဦးဆံုး ႏုိင္ငံ လည္း ျဖစ္ ပါတယ္။

ေဆးေျခာက္ တရား ၀င္ သံုးစြဲ ႏုိင္ ခြင့္ ကို လႊတ္ေတာ္ က အတည္ ျပဳ ၿပီး တဲ့ ေနာက္
ဥရုေဂြး ျပည္သူ ေတြ က လမ္းေပၚ မွာ နဲ ့ လႊတ္ေတာ္ ေရွ ့မွာ ကခုန္ ဂုဏ္ ျပဳ ခဲ့ ၾက ပါတယ္။

ေဆးေျခာက္ တရား၀င္ ျဖစ္ ေရး ေဆာ္ ၾသလႈ႕ံ ေဆာ္ ခဲ့ တဲ့ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ က လက္တင္
အေမရိက ႏုိင္ငံ ေတြ ဥရုေဂြး ကို အတုယူ ၾက ဖို ့ တိုက္တြန္း ပါတယ္။

Uruguay,Senate,Legal, Marijuana

Advertisements

One response to “ေဆးေျခာက္ ကို ဥရုေဂြး မွာ တရား၀င္ သံုးစြဲ ႏုိင္ၿပီ

  1. Pingback: MyanmarLatestNews » ေဆးေျခာက္ ကို ဥရုေဂြး မွာ တရား၀င္ သံုးစြဲ ႏုိင္ၿပီ·

Comments are closed.