ဆယ္ႏွစ္ အတြင္း ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္ လာ

ဆယ္ ႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဟာ ဘိန္းထုတ္ လုပ္ မႈ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင့္လာ
တယ္ လို ့ ကုလ သမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါး နဲ ့ ရာဇ၀တ္မႈ ရံုး က သတင္း ထုတ္ ျပန္ပါတယ္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ က ထက္ ၂၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္း တိုးလာ တာ ျဖစ္ၿပီး အာဖဂန္ နစၥတန္ ၿပီး ရင္ ကမာၻ
မွာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္ မႈ အမ်ား ဆံုး ႏုိင္ငံ ျဖစ္ တယ္ လို ့ ဆို ပါတယ္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ က ထက္ ႏွစ္ ဆ မ်ား တဲ့ ဘိန္းေတြ ကို ထုတ္ လုပ္ ခဲ့ ၿပီး ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ
လက္ ထက္ မွာ ဘိန္းစိုက္ ခင္း ဧရိယာ ေတြ လည္း ပိုမ်ား လာ ပါတယ္။

ကုလ သမဂၢ ရဲ  ့ ၁၅ ႏွစ္ စီမံကိန္း မွာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ က ေန စၿပီး ၂၀၀၀ ျပည့္ လြန္း ႏွစ္ ေတြ အထိ
ဘိန္း အထြက္ ႏႈန္း က် ခဲ့ ေပမယ့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ကုန္ မွာ ဘိန္းအထြက္ တိုး  ျပန္လည္ ျမင့္
တက္ လာ ခဲ့ ပါတယ္။

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရာ ေဒသ က ျပည္သူ လူထု ေတြ ဟာ ဘိန္းအစား ထိုးသီးႏွံ နဲ ့ မိသားစု
ရပ္တည္ ေရး မေလာက္ငွ တာ ေၾကာင့္ ဘိန္း ျပန္လည္ စိုက္ ပ်ိဳးလာ ၾက တာ ျဖစ္ ၿပီး
ေဒသတြင္း လက္ နက္ ကိုင္ အဖြဲ ့ ေတြ က လည္း ဘိန္း စိုက္ ပ်ိဳး မႈ မွာ ပါ၀င္တယ္ လို ့
အစီရင္ခံစာ က ဆို ပါတယ္။

Advertisements

One response to “ဆယ္ႏွစ္ အတြင္း ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္ လာ

  1. Pingback: MyanmarLatestNews » ဆယ္ႏွစ္ အတြင္း ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္ လာ·

Comments are closed.