နမ့္လင္ပါ ဒုကၡသည္ စခန္း ကို ျမန္မာ စစ္တပ္ ၀င္ေရာက္ ဖ်က္ဆီး

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ ခရိုင္ အတြင္း ရွိ နမ့္လင္းပါ ႏွင့္ မုဒိန္းပါ ေက်းရြာ မ်ား မွ ေရႊ့ေျပာင္း
ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား ၊ စာသင္ေက်ာင္း မ်ား ၊ ဒုကၡသည္ ဆန္ ဂိုေဒါင္ မ်ား ၊ ခရစ္ ယာန္ ဘုရား
ေက်ာင္း မ်ား ကို ဇန္န၀ါရီ လ ၁ ရက္ မွ ၁၀ ရက္ေန ့ အတြင္း ျမန္မာ စစ္တပ္ က ၀င္ေရာက္
ကာ ဖ်က္ဆီး လုယက္ သြား သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း က ဗန္းေမာ္ ၿမိဳ ့ နယ္ အတြင္း စစ္တပ္ မွ ၀င္ေရာက္ မႈ ေၾကာင့္ ဒုကၡ
သည္ မ်ား ေထာင္ ႏွင့္ ခ်ီ ၍ နမ့္လင္းပါ ကို ထြက္ ေျပးလာ ခဲ့ ၿပီး ေနာက္ ျမန္မာ စစ္တပ္ က
ထို စခန္းမ်ား သို ့ ယခု ႏွစ္ ဆန္း တြင္ ၀င္ေရာက္ ဖ်က္ ဆီးျခင္း ျဖစ္သည္။

စခန္း ၏ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း မွ သင္းအုပ္ ဆရာ တစ္ဦး က ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန ့
ညမွာ ၀င္လာ တာ သူတို ့ လို ခ်င္တာ ယူၿပီး မလို ခ်င္ တာ ဖ်က္ဆီး သြားတယ္ ဟု FNG ကို
ေျပာသည္။
ဓာတ္ပံု – ခြန္ဂ်ာ

5625_10202799829861630_738869320_n 484796_10202799828381593_922910571_n 1478984_10202799665897531_227970268_n 1503369_10202799695258265_191889282_n 1503427_10202799734139237_1122601050_n 1506038_10202799703618474_2031510099_n 1506454_10202799742819454_656724884_n 1521819_10202799750299641_1013516357_n 1526568_10202799723418969_714607083_n 1527009_10202799766220039_594455406_n 1533960_10202799669057610_1698236354_n 1551531_10202799832901706_10202906_n 1601046_10202799675417769_1889195642_n 1607046_10202799780420394_84879988_n

Advertisements