ခ်ားလ္စ္ ဆမ္(မ္)နာ ( ၁၈၁၁-၁၈၇၄) ၏ ခရူးဆိတ္ဒ္

ေအးေအးစိုး၀င္း ခ်ားလ္စ္  ဆမ္(မ္)နာ ဂ်န္န၀ါရီ ၆ ရက္ ၁၈၁၁ မွာေမြးသည္။ ဒီေန႔ သူ႔ ေမြး ေန႔။ မတ္ ၁၁ ရက္ ၁၈၇၄ မွာ ေသဆံုးသည္။

မန္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္မွာ ေမြးဖြား ႀကီးျပင္းခဲ့သည္။ကလပ္ဆစ္ကယ္ပညာေရး  ရခဲ့သည္။ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္ တက္ခဲ့သည္။ ဥပေဒ အထူးျပဳေလ့လာသည္။ အသက္ ၂၆ နွစ္မွာ  ျပင္သစ္ ဂ်ာမဏီ အ၈ၤလန္ သြား၍ ဥေရာပ ယဥ္ေက်းမႈကို ၃ နွစ္ နီးပါး ေလ့လာခဲ့သည္။ ဥေရာပက  အျပန္ ေဘာစတြန္ မွာ  ေရွ့ေန ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဟာေျပာသင္ႀကား မႈေကာင္းသည့္  ဥပေဒနည္းျပ လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဥပေဒ ဂ်ာ နယ္အခ်ိဳ႔ မွာ ပင္တိုင္ ေဆာင္းပါးေရး စာေရးဆရာ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ စာေစာင္ အတြက္ စာျပင္သူ၊ ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ လည္း  ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ သူက ၊ သူ႔ ေခတ္ျပိဳင္ေတြထက္ ပို ၍ စိတ္ျပင္းထန္သည္။ က်ြန္စနစ္ကို နိုင္ငံေရး သမားမျဖစ္ခင္ ကတည္းက သူ႔ ဖခင္ ၏ သင္ႀကားညႊန္ျပမႈ နွင့္ အတူ အေသြးအသားထဲက ဆန္႔က်င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။  လင္ကြန္းသမၼတထက္ပင္ ဆမ္းမ္နားက  ပိုျပီး  ရက္ဒစ္ကဲလ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ က်ြန္ စနစ္နွင္႔ပတ္သက္လွ်င္ အေမရိကန္ ကြန္ ဂရက္စ္ ထဲက  ၂ဘက္ႀကိဳက္ coalition ညြန့္ေပါင္း သေဘာထားမ်ား နွင္႔  ဥပေဒမ်ား သည္ အေျခာင္သမား မ်ား အတြက္ သာ ျဖစ္သည္ ဟု လႊတ္ေတာ္ကတင္သြင္းသမွ်  ညြန္႔ေပါင္း အဆိုမ်ား နွင့္ နည္းဥပေဒ မွန္သမွ်ကို သူက ျပစ္ျပစ္ နွစ္နွစ္ ေျပာဆို ဆန္႔က်င္ သည္။ ထို႔ေႀကာင့္ သူ႔ မွာ မိတ္ေဆြ မရွိ။
ေတာင္နွင္႔ေျမာက္ စစ္ မျဖစ္ခင္ ခပ္ေစာေစာ နွစ္မ်ားစြာ ကတည္းက   လႊတ္ေတာ္ရင္ျပင္ မွာ သူ႔ အတြက္ မိတ္ေဆြ မရွိခဲ့  ျခင္းမွာ၊ သိပ္မေသျခာေသာ၊ ျခံစည္းရုိး ခြထိုင္ ေသာ ရီပတ္ လဘစ္ကန္ ရက္ဒစ္ကယ္မ်ားကိုပါ သူက ခ်မ္းသာ မေပးခဲ့ေသာ ေႀကာင့္ ပင္တည္း။

က်ြန္စနစ္ကို သူက  တျခား အမတ္ေတြလို စိတ္မပါ့တပါ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္။ သူတေယာက္တည္း အေဟာ အေျပာျပင္းျပင္း ျဖင္႔ အလြန္ ေခါင္းမာစြာ  ဆန္႔က်င္ လာခဲ့တာမ်ိဳးျဖစ္သည္။
ပါလီမန္ ၏ ၁၈၅၀ က်ြန္စနစ္  ျပဳျပင္ေရး ဥပေဒမ်ား၏ မသန္႔စင္မႈ ကို သူတေယာက္ တည္းတိုက္သည္။  ထြက္ေျပးေသာ က်ြန္ ေျပးနိုင္လွ်င္လြတ္ေစ၊ အမဲလိုက္သလို အလိုက္ခံရ၍ ထပ္ မေျပးနိုင္လွ်င္ခံေပေရာ့ သေဘာ ပါဝင္သည့္၊ က်ြန္ပိုင္ရွင္မ်ားကို  အသာစီးေပးထားသည့္ မူလ ဖ်ဴဂ်စ္တစ္ဖ္ အက္ဥပေဒကိုပါ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရႈံ႔႕ခ် ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

 ျပည္တြင္းစစ္ကာလေတြမွာ  ေတာင္ပိုင္း ကြန္ဖဒရိတ္၊ က်ြန္စနစ္ေထာက္ခံေသာ ဘက္ျခမ္း အေပၚ သမၼတ ကိုင္တြယ္ ဆက္ဆံတာ  ေပ်ာ့ လြန္းသည္ဟု သမၼတ လင္ကြန္းကိုပင္ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ သမၼတ လင္ကြန္း နွင္႔  အနီးကပ္ဆံုး အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ အမတ္လည္းျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မွာ အေျပာ အႀကမ္းဆံုး၊ ေ၀ဖန္ေရး အျပင္းထန္ဆံုး၊ ႀကားေန ဆိုေသာ အယူအဆ လံုး၀ မရွိသည့္ ဆိနိတ္တာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၈၅၄ ေနာက္ပိုင္း မွာ ကန္႔ဆတ္ျပည္နယ္ အတြင္း ေသြးစြန္းေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္လာသည္။ ကန့္ဆတ္ နဘာစကာ အက္ ဥပေဒ(၁၈၅၄) ေႀကာင့္ ဟု ဆမ္းမ္နားက ပစ္မွတ္ထားသည္။ ဤ ဥပေဒအရ အရ  က်ြန္စနစ္က ပိုျပီးပင္ တရား၀င္ ျဖစ္လာသည္။  က်ြန္ျပဳစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား က  စားက်က္ေျပာင္း  ေနရာေျပာင္းျပီးပါမွ ပို၍ တြင္က်ယ္လာေတာ့သည္။ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္နယ္ နယ္နမိတ္မ်ားကို ေက်ာ္၍ အႀကမ္းဖက္မႈ ေတြလည္း ေျဗာင္ က်က် ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ သည္လို ျဖစ္လာဖို႔ကို ဒီမို ကရက္ အမတ္မ်ားက ပညာသားပါပါ စားက်က္ ေရႊ႕ ဥပေဒျပဳခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သူတိုိ႔ ေရးဆြဲ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဥပေဒျဖင့္  ကန္႔ဆတ္ နွင္႔ နဘာဆကာ ျပည္နယ္ေတြမွာ   လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အႀကမ္းဖက္ ခြင္႔ကို ပါ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားက ဆက္တိုက္လြန္က်ဳး လ်က္၊ က်ြန္လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္  ေဖါက္ကားေနႀကသည္။

 

ထို စီးပြားေရးအမတ္ တို႔ အား အျပင္းထန္ဆံုး ထိုးနွက္ေသာ ရာဒစ္ကယ္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ အမတ္မ်ားတြင္ ဆမ္းမ္နားက ဗိုရ္စြဲသည္။ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ ရွိ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား နွင္႔ အလြန္ ခ်မ္းသာေသာ က်ြန္ပိုင္ရွင္ႀကီးမ်ားကို သူက လႊတ္ေတာ္ တက္ ပင့္ပ္ ( ဖါေဂါင္းႀကီးမ်ား)ဟု ေခၚေ၀ၚ သည္။ သူ႔ျပင္းထန္ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားေႀကာင့္ ရန္သူေတာ္ ေတာင္ပိုင္းသား အမတ္မ်ားက သူ႔ ကို ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သတ္ဖို႔ပင္ ႀကံခဲ့ႀကသည္။

 

Lithograph of Preston Brooks' 1856 attack on Sumner; John L Magee, the artist depicts the faceless assailant bludgeoning the learned martyr.

Lithograph of Preston Brooks’ 1856 attack on Sumner; John L Magee, the artist depicts the faceless assailant bludgeoning the learned martyr.

 

ေသြးစြန္းေသာ ကန္႔ဆတ္ဥပေဒ(၁၈၅၄)ကို လက္တလံုးႀကား ေရးဆြဲသည့္ စာေရးဆရာ မ်ားမွာ ေတာင္ကာရုိလိုင္းနားအမတ္ နွင့္ အီလီ ႏိြဳင္ က အမတ္ ၂ ဦး ျဖစ္သည္ ။ သူတို႔ကို ဆမ္မ္နား က ၁၈၅၆ ေမလ မွာ လက္ ညိဳးေငါက္ေငါက္ ထိုး၍ လႊတ္ေတာ္မွာ ရႈံ႕ ခ် တိုက္ခိုက္သည္။ မိန့္ခြန္းရွည္ႀကီးမ်ား ျဖင္ံ သူ႔အဆို ကိုယ့္အဆို  တင္သြင္းႀကေသာ အခါ ဆမ္းမ္းနားက ၃ နာရီ နီးပါးခန္႔  ေတာင္ ပိုင္း အမတ္တို႔ ၏ လူ မဆန္ေသာ ဥပေဒကို ထိုးႏွက္ ခဲ့သည္။ ၂ ရက္ အႀကာ မွာ   ေတာင္ကာလိုလိုင္းနားဆိနိတ္တာ၏ တူ ေတာ္သူ  ကာရုိလိုင္းနားျပည္နယ္  ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဘရြတ္ခ္ က  ဆမ္းမ္နားကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တုပ္ျဖင့္ ရုိက္ ႏွက္ခဲ့သည္။
လႊတ္ ေတာ္ ကို မနက္တိုင္း လမ္းေလွ်ာက္ လာ  သည့္ဆမ္းမား အား လမ္းေပၚမွာ ရုိက္ဖို႔ ပထမ  ႀကံစည္ ေသာ္လည္း မျဖစ္လာခဲ့။ လႊတ္ေတာ္ ရုံးဆင္း ေလွခါး ေပၚမွာ ရုိက္ ဖို႔အႀကံ လည္း မေအာင္ခဲ့။  လူေကာင္ႀကီး၍ မေႀကာက္တတ္ေသာ ဆမ္းမ္နားကို ေခ်ာင္းရုိက္မွ အလုပ္ျဖစ္မည္ဟု ေနာက္ဆံုးတြက္ဆခဲ့ႀကပံုရသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ခဏ နားခ်ိန္၊ တျခားလူမ်ား အနားမွာ တေယာက္ မွ မရွိတုန္း ဆမ္းမ္ နား တေယာက္ ထဲ သူ႔ခံုမွာ ထိုင္ စာေရးေနေသာ အခ်ိန္မွာ မွ  ကြန္ဂရက္စ္ အမတ္ဘရြတ္ခ္ က ေနာက္ က အသာေလး ခ်ဥ္းကပ္လာျပီး လူအုပ္စု နွင္႔  ဆမ္းမ္နားကို  ေခ်ာင္ပိတ္၊ ေသေလာက္ သည္ အထိ က်ြဲရုိက္ ႏြားရုိက္  ရုိက္ခဲ့သည္။ ဘရြတ္ခ္ကို သူ႔ အေဖၚ တျခား ဒီမို ကရက္ အမတ္မ်ားက ကာ ေပးထားႀကသည္။ သူတို႔ရုိက္လို႔ ဝေတာ့၊ လူေတြသိ စဆြဲႀကေတာ့ မွ က်ဴးလြန္သူ လူတစု က  က်ိဳးပဲ႔ လဲကြဲ ေနေသာ ဆမ္းမ္နားကို  ေသြးအိုင္ ထဲ မွာ  ထားပစ္ခဲ့ႀကသည္။

ဤ အျဖစ္အပ်က္  အျပီး သူ႔ မ်က္လံုးတဖက္ ေပးလိုက္ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ ႀကမ္းေပၚမွာ ေသလု ေျမာ ပါး အရုိက္ ခံရအျပီး သူ နားလံ ျပန္ မထူေတာ့။ တနွစ္ေက်ာ္ အႀကာ လႊတ္ ေတာ္ ကို ျပန္လာထိုင္ေသာ္လည္း၊ သူ တေနကုန္ မထိုင္နိုင္ေတာ့။ ဆိနိတ္တာ ဆမ္းမ္နား စိတ္ပိုင္း ရုပ္ပိုင္း  ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။ သူခ်က္ျခင္းပံု မွန္ မျဖစ္လာခဲ့။  ေခါင္း၊ မ်က္နွာ၊လက္၊ ေက်ာ ရုိး တြင္ ရခဲ့ေသာ ဒဏ္ရာ မ်ားေႀကာင့္ လႊတ္ ေတာ္ မွ ၃ နွစ္ ေက်ာ္ နားခဲ့ရသည္။ ဆမ္းမ္နား ဘုန္းဘုန္းလဲေနစဥ္ကာလ အတြင္း ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္ ေတြမွာ က်ြန္ စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ ဓါတ္ ပို မို အားေကာင္းလာခဲ့သည္။

ဒဏ္ရာေတြ ေႀကာင့္ သူ အိပ္ရာေပၚ က မထ နိုင္ေသာ နွစ္မ်ား အတြင္း၊ လႊတ္ေတာ္က  သူ႔ထိုင္ခံု က ထိုင္သူမရွိ။ ေဟာင္းေလာင္းေလးျဖစ္ေနသည္။ လူမရွိေသာ ဆမ္းမ္နား ထိုင္ခံုက က်ြန္စနစ္ကို တိုက္လိုသူေတြ အတြက္ စိတ္ခြန္အားျဖစ္စရာ အထိမ္းအမွတ္ သေကၤတ ျဖစ္လာသည္။  လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင္႔ ၏ အႏွစ္သာရ  ကို  သူ႔ ခံုအလြတ္ ေလး က စကားေျပာေန၏။  အႀကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္သူ မ်ား အတြက္ အရွက္ ရဖြယ္လည္း ျဖစ္ခဲ့ဟန္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္.. က်ြန္ စနစ္ကို လိုလားသည့္ ေတာင္ပိုင္းသတင္းစာေတြက က်ဴးလြန္ ရုိက္ နွက္သူကို –က်ားက်ားယားယား စစ္သူရဲေကာင္းႀကီး ဘရြတ္ခ္–ဟုပင္ ဘြဲ႔ထူးတပ္ ေခၚႀကသည္။

ဆမ္းမ္နားသည္ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္သည္။ ဥပေဒပညာရွင္ျဖစ္သည္။ ဂ်ာနယ္လစ္ ျဖစ္သည္။ အယ္ဒီတာ စာေရးဆရာ ျဖစ္သည္။ သူ ယံုႀကည္ရာ သူေျပာသည့္၊ မည္သည့္ မ်က္နွာ မွ မႀကည့္သည့္ တရားေဟာ ဆရာ လည္း ျဖစ္သည္။ ပါတီစြဲ မထား။ သူႀကိဳက္တာ သူလုပ္သည္။ အယူ အဆ နွင္႔ ပတ္သက္လွ်င္ moderation အသင့္ အတင့္ ေပါ့ ဟု ဆိုကာ ဟိုဖက္ႀကည့္ဒီဖက္ႀကည့္ ခြျပီး မလုပ္တတ္။  နိုင္ငံေရးမွာ မွန္ဖို႔၊ တရားနည္းလမ္းက်ဖို႔၊ ဓမၼ ဦးေဆာင္ဖို႔သာ အဓိက ဟု ပါတီမေရြး၊ ဘက္မေရြး ေဝဖန္ တိုက္ခိုက္ နိုင္သူျဖစ္သည္။ အခြင္႔အေရးသမားေတြက သူ႔ကို ခြဲထြက္ေရးကို အားေပးသည့္ ညီညြတ္မႈ ျဖိဳခြဲသည့္ ျပႆနာ ရွာသူ အျဖစ္ ပံုေဖၚႀကသည္။ ဆမ္းမ္နား ကား အထူးေခါင္းမာသူ ျဖစ္သည္။

 

သူ နိုးေျပာခဲ့၊ ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ အရာေတြက  မ်ားစြာ။ အေမရိကန္-စပန္းနစ္ရွ္ စစ္ပြဲ ကို ဆန္႔က်င္သည္။ ႀကားေန ရီပါဘလစ္ကန္မ်ားကို ဆန္႔က်င္သည္။ အက်ဥ္းေထာင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည္။ ခြဲျခားသင္ႀကားသည့္ ပညာေရးစနစ္ကို ဆန္႔က်င္သည္။ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္မွ ၁၈၅၀ခုနွစ္  ရွည့္လည္းေလ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာ လုပ္ျပီး၊ က်ြန္ျပဳ ျခင္းကို မစို႔တပို႔ အျဖစ္ေလာက္ပဲ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ၂ ဖက္ႀကိဳက္  ဥပေဒမ်ား ကို တေယာက္ တည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္သည္။ ဆမ္းမ္နား က ဥပေဒ ကိုသာမက က်င့္ဝတ္ ကိုပါ နားလည္ သည့္ ဆိနိတ္တာျဖစ္သည္။ သူမတူေအာင္ျပန္ ေျခပ နိုင္သည္။  သူ႔ ဖာသာ သူ အဆို  ျပဳ ရဲသည္။ လခယူ၊ တာ၀န္မဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားကို  ေဝဖန္ ထိုးႏွက္ရဲေသာ  တကိုယ္ေတာ္ သမိုင္း ရွည္ က သူ႔ ကိုယ္က်င့္ ဆိုင္ရာ သီးျခား လကၡဏာ ျဖစ္ေတာ့သည္။

က်ြန္စနစ္သည္  ျပည္နယ္မ်ားအႀကား အခြန္ အတုပ္၊ အျမတ္ အစြန္း ခြဲေ၀ေရး ျပႆနာ မဟုတ္ပဲ၊ ဓမၼ အဓမၼ က်င့္၀တ္ ေမးခြန္းသာျဖစ္သည္ ဟု လင္ကြန္းကို သူ အႀကိမ္ႀကိမ္ တရားေဟာခဲ့သည္။ သမၼတ လင္ကြန္းက ဆမ္းမ္နား သည္ –ရွိသမွ် အမတ္ေတြ ထက္ သာလြန္ေသာ တကဲ့ စံျပဓမၼကထိက ေပတည္း။ အေမရိကန္ နိုင္ငံသားတို႔ ၏ နွလံုးသားကိုယ္ေစာင့္နတ္ အျဖစ္ ဆမ္မ္းနား က ပံုေဆာင္ျပဳသည္ –ဟု သတ္မွတ္ ထားခဲ့သည္။ ဒါေႀကာင့္လည္း ဆမ္းမ္နားကို သမၼတ လင္ကြန္းကအထူးတလည္ အားကိုး တိုင္ပင္ ခဲ့တာျဖစ္သည္။ စာဆိုႀကီး ေလာင္းဖဲလိုးလည္း တေယာက္ တည္းသမား ဆမ္းမ္နား အေပၚအထူး သံေယာဇဥ္ႀကီးသည္။ ဆမ္းမ္နား ေျပာ ေပါက္ ဆိုေပါက္ ကို ေဗြ မယူ။ ဆမ္းမ္နား ဝါရွင္တန္ဒီစီကို အလုပ္ကိစၥေႀကာင့္ တက္သြားလွ်င္ တနဂၤေႏြ ေန႔ေတြဟာ ေဘာစတြန္မွာ ေျခာက္ေသြ႔ေနတာပဲ လို႔  ေလာင္းဖဲလိုးက ရီစရာ ေျပာတတ္၏။ ဆမ္းမ္နား ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ေျခပခ်က္မ်ားသည္ သူ႔ရန္သူေတြကို အေျမွာက္ နဲ႔ ပစ္တာေလာက္ကို ဆိုးပါတယ္လို႔ ေလာင္းဖဲလိုးက ခ်စ္စနိုးဆိုေသး၏။

ဆမ္းမ္နား ေႀကကြဲစရာ အျဖစ္ က ဂ်ြန္ဘေရာင္းေႀကကြဲစရာအျဖစ္ ထက္ အနည္းငယ္  ပိုေရွ႕က်သည္။  ေသြးစြန္းေသာ ကန့္ဆတ္ျပည္နယ္ အေရးအခင္းမ်ား ကလည္း  အေတာမသတ္ ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္နယ္ေတြမွာ က်ြန္စနစ္လိုလာသူေတြ၏ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားက ပိုလို႔ ေရခ်ိန္တက္လာသည္။ ထိုအခါ လူမဲက်ြန္မ်ားဖက္က  ရပ္တည္ေပးေသာ၊ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ၊   အေမရိကန္ ဆရာစံ လည္း  ေရွ့တန္းထြက္လာေတာ့သည္။ ဂ်ြန္ဘေရာင္းက က်ြန္ေတြကို လူမဆန္စြာ နွိပ္စက္သည့္ ေတာင္ပိုင္းသားတို႔ကို ဘုရားသခင္၏ ရန္သူဟု သတ္မွတ္လ်က္၊  ေတာင္ပိုင္းသား စစ္တပ္ အရာရွိမ်ားကို လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္ခဲ့သည္။ မြန္ျမတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိလင့္ကစား၊ အင္အားခ်င္း မမွ်၍ အေမရိကန္ ဆရာစံ  က်ရႈံး ခဲ့ရသည္။ ထို လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္မႈေႀကာင့္  ေနာင္တြင္  ႀကိဳးေပးခံခဲ့ ရသည့္  ဂ်ြန္ ဘေရာင္း အား လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ေသာ အရာ မ်ားတြင္ ကန့္ဆတ္ က လူသတ္ပြဲမ်ား သာမက၊ ဆမ္းမ္နား ၏ ေႀကကြဲစရာ ျဖစ္ရပ္ လည္းပါခဲ့သည္။

ေအးေအးစိုး၀င္း ၏ facebook စာမ်က္ ႏွာ မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

 

ဆမ္းမ္နားကို ရုိက္နွက္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္႔ ဒုတ္ ကို ေဘာစတြန္ျမိ႔ ရွိ လႊတ္ေတာ္ရုံးေဟာင္းျပတိုက္မွာ ထားသည္။

၁၈၇၄ မွာ နွလံုးေရာ ဂါျဖင့္ ဆမ္းမ္နားကြယ္လြန္သည္။ အေက်ာ္အေမာ္ စာဆိုႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ အီမာဆင္၊ ၀စ္တက္ကာ၊ ေလာင္းဖဲလိုး နွင္႔ ဟိုးမ္ တို႔က သူ႔အေလာင္းကို ထမ္းႀကသည္။  သူ႔ ေသျပီး သူ႔ အတြင္းေရးမႈးျဖစ္သူ ေမာ္ဖီး စတုိနီ က ဆမ္းမ္နားအထုပၸတၱိတို ကို ေရးသည္။

 

“ခ်ားလ္စ္ ဆမ္းမ္နား သည္ကား သူ႔ ရပ္တည္ခ်က္ အေပၚ လံုးဝ မေဖါက္ျပန္ သစၥာ မယြင္းသည့္ တကဲ့ ေယာကၤ်ားျဖစ္၏။”

 
ရုိက္ခတ္ခ်က္မ်ား

 

အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ ၏ အေကာင္းဆံုး အဆိုးဆံုးမ်ား ကို ဖန္တီးေပးမည့္ ၊ တဖန္ နိုင္ငံေရး ဂိုဏ္းေျပာင္းျခင္း လကၡဏာ ရပ္မ်ားပါ၀င္သည့္ နိုင္ငံေရး နည္းနာ မ်ားကို  ၁၉ရာစု ဒုတိယ နွစ္ ၅၀ မွာေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ ဆမ္းမ္နားကို ေသလုနီးပါး ရုိက္ခဲ့ေသာ ဘရြတ္ ကို အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရး မယူခဲ့။ ဘရြတ္ က အားမရ၍  ေနာက္ တေယာက္ ကို ပင္ ထပ္ ရုိက္ လိုက္ေသးသည္။ ထိုေခတ္အခါက လူစြမ္းေကာင္းေတြ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရုိက္လို႔လည္းရသည္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ရုိက္ နွက္ေနတာကို ထိုလႊတ္ေတာ္သား အမတ္မင္း တို႔ ႀသဇာေညာင္းသည့္ ျပည္ နယ္ သတင္းစာ မ်ားက နိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသား ဂုဏ္ပုဒ္လို ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳ လို႔လည္းရသည္။ က်ဴးလြန္သူ အမတ္ ဘရုခ္သည္ ေတာင္ ပိုင္း သတင္းစာ မ်ား တြင္ေတာင္ပိုင္းသား က်ြန္ ပိုင္ရွင္ႀကီး မ်ား အတြက္ တကဲ့ ဟာက်ဴလီ ႀကီးတေယာက္ အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳခံရသည္။ အမွန္လည္း ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ား၏ ဟီးရုိးႀကိးျဖစ္ခဲ့ပံု ရပါသည္။

 

နားေလး၊ ေခါင္းကြဲ၊ ခါးက်ိဳး ၊ မ်က္ေစ့ တလံုး ကြယ္သြားသည္ အထိ အမတ္တဦးကို ေတာင္ပိုင္းသား တျခား အမတ္တဦးက အဖြဲ႔ အားကိုးျဖင့္ က လႊတ္ေတာ္ ရင္ျပင္မွာ  ေျဗာင္ တက္ ရုိက္လို႔ ရေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထို အခ်ိန္က ျပည္တြင္းစစ္ မျဖစ္ေသး။ ဆမ္းမ္နား ၏ စံျပ သေဘာတရားမ်ားက ဂ်ြန္ဘေရာင္း၏ လက္ေတြ႔ ပါေသာ   ဖီဆန္ ေတာ္လွန္မႈ အတြက္ ထိေရာက္ေသာ အေႀကာင္းေကာင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကန္႔ဆတ္ ျပည္နယ္ က ေသြးစြန္းေသာ လူသတ္ပြဲမ်ားသည္ လည္း အေႀကာင္း တေႀကာင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းစစ္သည္ ဘုရားသခင္က ေတာင္းဆိုေသာ စစ္ပြဲ သာ ျဖစ္သည္ဟု ဂ်ြန္ဘေရာင္းက ယံုႀကည္ထားသည္။ ေရွာင္လြဲလို႔ မရေသာ၊  လိုအပ္ေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ အတြက္၊ အပင္ေပါက္လာမည့္ ဓါတ္ကူ မ်ိဳးေစ့ ခ်ေပး ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ဆရာစံ   ဂ်ြန္ဘေရာင္း၏ သတၱိ ဗ်တၱိ ကလည္း မေသး။ သူ႔ သတၱိက စပါတာကပ္စ္ တို႔ ကလပ္စ္မ်ိဳးလို၊ အထက္္တန္းစား အေကာင္းစား  ျဖစ္သည္။ ဂ်ြန္ ဘေရာင္း ပုန္ကန္မႈ က်ဆံုးခ်ိန္မွာ သူ႔ကို လင္ကြန္းက အရူး ဟု ေခၚေသာ္လည္း ဂ်ြန္ဘေရာင္း ကို သမၼတလင္ကြန္း က စိတ္ထဲမွာ ႀကိတ္ သေဘာ က် ေနရမည္။ ဂ်ြန္ဘေရာင္းကို  ႀကိဳးေပးခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ား နယူး အဂၤလန္  နယ္ေျမျဖစ္သည့္  နယူးေရာက္၊ ေဘာစတြန္၊ ဖီလာဒဲလ္ ဖီးယား ျမိဳ႔မ်ားက ဘုရားေက်ာင္းေတြမွာ ႀကက္သီးမ်ားထေလာက္ေအာင္  ေခါင္းေလာင္း ေတြ ထိုးႀကသည္။ အေမရိက ၏ ဆရာစံ ဂ်ြန္ဘေရာင္းက အထူးတည္ျငိမ္စြာ ႀကိဳးစင္ တက္သြားသည္။  —ငါ့ေသြးေျမက်ျပီးေသာအခ်ိန္မွာ  လူမဆန္စြာ ပက္စက္စြာ ဥပေဒမဲ့စြာ က်ြန္ျပဳေနသည့္ ဤနိုင္ငံမွာ ငါ့ေသြး နွင့္ ေနာင္လာေနာက္သား ကေလး သူငယ္ တို႔ေသြးမ်ား ေပါင္းစပ္ တတိုင္းျပည္လံုး ေသြးခ်င္းခ်င္းနီလတၱံ့ ႔ –ဟု သူ႔ကို ေသမိန္႔ေပးေတာ့ တည္ႀကည္စြာ ေျပာခဲ့သည္။ သူေျပာသည့္ အတိုင္း ေသြးခ်င္းခ်င္း နီသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ ခဲ့သည္။

 

ဂ်ြန္ဘေရာင္း တက္သြားသည့္ ႀကိဳးစင္သည္ ဂ်ီးဆက္ကို တင္ထားသည့္ ကားစင္ လို ဂုဏ္သိကၡာႀကီးေသာ ေအာင္နိုင္မႈ ျဖင့္ တင့္တယ္ခန္းနား၏ ဟူ၍ စာဆိုႀကီး ရာ့ဖ္ ၀ဲဒို အမ္မာဆင္က ဂ်ြန္ဘေရာင္းစိတ္ဓါတ္ကို ဆက္လက္  ႏႈိးေဆာ္ခဲ့သည္။

မွတ္ခ်က္

 

သမိုင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။
သမိုင္းပစၥည္းေတြလည္း အေရးႀကီးသည္။
ေန၀င္းလက္ထက္မွ စျပီး သူတို႔ သံုးခဲ့သည့္၊  ေက်ာင္းသားကို ရုိက္နွက္ခဲ့ေသာ ဒုတ္၊ ဒါး၊ ေက်ာင္းသားကို ေသေအာင္ တက္နင္းခဲ့ေသာ ထရပ္ကား၊ တင့္ကား၊ ဗံုးခြံ၊ က်ည္ခြံ။

နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသမားမ်ားကို နွိပ္စက္ရာတြင္ သံုးေသာ ပစၥည္းမ်ား။ ၂၀၀၃ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကားတန္းကို ျဖိဳခြဲရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဒုတ္ဒါးမ်ား၊  ၂၀၀၇ ဒီမိုကေရစီ ဘုန္းႀကီးေတြကို ေျခမႈန္းရာတြင္  အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေသနတ္၊ ကား၊ ဒုတ္၊ ဒါး  မ်ား နွင့္ တိုင္းရင္းသားရြာေလးေတြ ကို ရြာလံုးက်ြတ္ ဖ်က္ဆီးရာတြင္ သံုးခဲ့ေသာ နည္းပညာမ်ားကို လည္း အႏုပညာဆန္တာ တခုလုပ္ ျပတိုက္လုပ္ျပ  ထားသင့္သည္။ ဒါေတြအားလံုးကို စနစ္တက် ျပသဖို႔  ျမဴဆီယမ္ ခပ္ႀကီးႀကီးေဆာက္ကာ သုေတသန လုပ္ငန္းပါ ယွဥ္တြဲ ျဖစ္လာသင့္သည္။ ဒါဆို  လူလည္းလာမည္။ ၀င္ေႀကးႀကီးႀကီး သတ္မွတ္လွ်င္ေတာင္ လူ အေတာ္ လာမည္ ျဖစ္၍ ႀက့ံဖြတ္   ၀င္ ေငြလည္းတိုးမည္။ civil society စစ္စစ္ ေတြမွာ သမိုင္းျပယုဂ္ ေတြလိုသည္။ သည္လို  ျမဴဆီယမ္ မ်ား ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ရွိကို ရွိရမည္။ အႀကံျပဳျခင္းသာတည္း။

Ref:
Charles Sumner by Anna Laurens Dawes – 1892
the Coming of the Civil War

Charles Sumner and the Coming of the Civil War -1960
by David Herbert Donald by David Herbert Donald

 

Advertisements