အသက္ အငယ္ ဆံုး ဘီလွ်ံနာ အမ်ိဳး သမီး

အခုေတာ့ Facebook ကုမၸဏီ မွာ ေဆာင္ရြက္ မႈ ဆိုင္ရာ အရာရွိ ခ်ဳပ္ အျဖစ္တာ ၀န္ ထမ္း
ေဆာင္ေနတဲ့ Sheryl Sandberg  ကို အသက္ အငယ္ ဆံုး ဘီလွ်ံနာ အမ်ိဳး သမီး အျဖစ္
Bloomberg စီးပြားေရး မဂၢဇင္းႀကီး က ေရြးခ်ယ္ လိုက္ ပါတယ္။

ကမာၻ အခ်မ္း သာ ဆံုး အေယာက္ ၂၀၀ ထဲ မွာ အမ်ိဳးသမီး ၁၇ ေယာက္ ပဲ ပါ၀င္ ၿပီး
တစ္ကမာၻ လံုးမွာ ေတာ့ ဘီလွ်ံနာ အမ်ိဳး သမီး ၁၃၈ ေယာက္ ရွိ ပါတယ္။ အရင္ က Starbuck
၊ Google နဲ ့ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ထမ္းေရးရာ အရာ ရွိ ခ်ဳပ္ လုပ္ခဲ့
ဖူးတဲ့ ရွယ္ရီ ဆန္းဘဂ္ဟာ  စေတာ့ ေစ်းကြက္ မွာ ရွယ္ယာ ၁၂.၃ သန္း ေက်ာ္ ဖို းပိုင္ ဆိုင္ၿပီး
သူ ့ ရွယ္ ယာ  ေတြ ရဲ ့ စေတာ့ တန္ဖိုးဟာ  ေဒၚလာ သန္း ၇၂၀ ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

Facebook မွာ လည္း ၄.၇ သန္း ေက်ာ္ ဖို း ရွယ္ယာ ပါ၀င္ ၿပီး ေ၀ါလ္ဒစၥေန ရဲ ့ ဒါရိုက္တာ
အဖြဲ ့ ၀င္ အျဖစ္ လစာ နဲ ့ ခံစားခြင့္ ေတြ ေပါင္း ရင္ သူ ဟာ ၁.၇ ဘီလွ်ံ ေက်ာ္ ခ်မ္းသာ
တယ္ လို ့ ဆို ပါတယ္။

ရွယ္ရီ ဆန္းဘဂ္ ဟာ “Lean In  ဆိုတဲ့ သူ ့ ဘ၀ အေတြ ့အႀကံဳ ကိုစာ အုပ္ေရးသား ခဲ့ ရာ
မွာ လည္း လူႀကိဳက္မ်ား တဲ့ အမ်ိဳးသမီး စြမ္းေဆာင္ မႈ စာ အုပ္ အျဖစ္ ေရာင္းအား ေကာင္း
ခဲ့  ပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မွာ Facebook တည္ ေထာင္ သူ Mark Zuckerberg နဲ ့ ေတြ ့ၿပီး Google ကေန
Facebook ကို ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ပါတယ္။

အသက္ ၄၄ ႏွစ္ အရြယ္ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္ ဘြဲ ့ ရ ေက်ာင္းသူ ဆန္းဘဂ္ ဟာ သူ ့ ပါေမကၡနဲ ့ ေနာက္
ေတာ့ အေမရိကန္  ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သူ လယ္ရီ ဆမ္း မား ေၾကာင့္ အခုလို  ေအာင္ျမင္တဲ့
ဘ၀ ကို ေရာက္တာ လို ့ သူ ့ စာ အုပ္ မွာ ေရးသားထား ပါတယ္။

Advertisements