ဆိုခ်ီ အိုလံပစ္ လံုၿခံဳေရး ေကာ့ဆက္ ေတြ တာ၀န္ယူ မည္

ရုရွား ႏိုင္ငံ ရဲ  ့ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ မွာ ရဲရင့္ တဲ့ သူရဲေကာင္း ေတြ လို ့ ရွရုား
စာေရး ဆရာ ေတြ က တင္စား ခဲ့ ၾကတဲ့ ေကာ့ ဆက္ ေတြ ဟာ ဆို ခ်ီ အိုလံပစ္
ပြဲ မွာ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ယူ မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ အတိတ္ က ေတာ့ ျမင္းစီး ကၽြမ္းတယ္၊
ဓားေရး ကၽြမ္းတယ္ ၊ ေနာက္ ေတာ့ ကဗ်ာ လကၤာ စပ္ ရာ မွာ ဖတ္သူ ရဲ ့ အသည္း
ႏွလံုး ကို ေဆြးေဆြး ေျမ့ ေျမ့ ျဖစ္ေစတယ္ လို ့ တင္စား ၾကတဲ့ ေကာ့ ဆက္ ေတြ
ဟာ အခု ေတာ့ ေသနတ္ ပစ္ နဲ ့ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡ ႏွိမ္ႏွင္း ေရး ေတြ မွာ အထူး
ကၽြမ္းက်င္လာ ၿပီ ျဖစ္ ပါတယ္။

ပါပါ ခါ လို ့ ေခၚတဲ့ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ ႏွင္းကာ ဦးထုပ္ ဟာ သူတို ့ ရဲ ့ အမွတ္
အသား ျဖစ္ ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က ဇာဘုရင္ ရဲ ့ လက္မရြ ံ ေတြ ျဖစ္ခဲ့ တဲ့ ေကာ့ဆက္ ေတြ ဟာ နပိုလီယန္ ရဲ ့ တပ္
၊ နာဇီ တပ္ ေတြ ကို ေတာင္ ရြပ္ရြပ္ ခြ်ံခြ်ံ ခုခံ ႏုိင္သူ
ေတြ ျဖစ္ ပါတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရ ကို ဆန္ ့က်င္ တာ ေၾကာင့္ ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္
ေတြ ဟာ ေကာ့ဆက္ ေတြ ကို ႏွိပ္ ကြပ္ခဲ့ ပါတယ္။

အခုေတာ့ ေကာ့ဆက္ ေတြ က ေကာ့ေကးရွပ္ ဘက္ က လာ မယ့္ အၾကမ္းဖက္ ေတြ
ကို ၾကမ္းၾကမ္း တမ္းတမ္း ကိုင္ တြယ္ ေတာ့ မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

Advertisements