ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္း ၀န္ႀကီး အုန္းျမင့္ က ဘယ္ႏိုင္ငံေရး သမား ကို မွ ဂရုမစိုက္ ဆန္ ့က်င္ ရင္ ေထာင္ထဲ ထည့္ မည္ ဟု ဆို

ယခင္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္မွဴး ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အုန္းျမင့္၊ စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း အုပ္ႀကီး
ေဟာင္း ၊ သတၱဳ တြင္း ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ေဟာင္း

1544553_610365325698580_478771305_n1779129_610365962365183_1529430823_n
Photo Credit – ခြန္ဒီးယမ္

Advertisements