တရုတ္ လီႏိုဗို က ေမာ္ေတာ္ရိုလာ ကုမၸဏီ ကို ၀ယ္ယူ

The FNG – YGN အေမရိကန္ ဆဲလ္ဖုန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ထုတ္ လုပ္သည့္ ကုမၸ
ဏီ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ Motorola  ဆယ္လဲဖုန္း ကုမၸဏီ တရုတ္ ကြန္ပ်ဳတာ ကုမၸဏီ
ျဖစ္သည့္ Lenovo က ကို ၂.၉၁ ဘီလွ်ံ ျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့သည္။

ေမာ္ေတာ္ ရိုလာ ကုမၸဏီ အား Google ကုမၸဏီ က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ ၀ယ္ယူ
ခဲ့ ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ေဒၚလာ ၁၂.၅ ဘီလွ်ံ  ျဖင့္ အၿပီး ျပတ္ ၀ယ္ယူခဲ့ ကာ ႏွစ္ ႏွစ္ နီး
ပါး အၾကာတြင္ ေဒၚလာ ၉ ဘီလွ်ံ နီး ပါး အရံႈး ခံ ကာ Lenovo သို ့ ျပန္လည္ ေရာင္း
ခ်ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ကမာၻ လံုး ဆုိင္ရာ ေငြ ေၾကး ကစား သည့္ အုပ္စု ျဖစ္သည့္ BGC Partners
မွ Colin Gillis က ” ဂူးဂယ္ က သူ ့ ရဲ  ့ ရွာေဖြေရး အင္တာနက္ ၊ ယူတု တို ့ ကေန ေၾကာ္
ျငာ ေတြ ရေနတာ ပါ။ သူ ့ အေနနဲ ့ ဟာဒ္ ၀ဲ ထုတ္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွာ ၀င္ေရာက္ ၿပီးယွဥ္
စရာ မလို ပါဘူး ” ဟု သံုးသပ္သည္။

Lenovo ကုမၸဏီသည္ ၀ယ္ယူ ျခင္း အတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၆၆၀ ကို ေငြ အေၾက ေခ်မည္
ျဖစ္ကာ ေဒၚလာ သန္း ၇၅၀ အတြက္ လီႏိုဗို ရွယ္ယာ ႏွင့္ ၁.၅ ဘီလွ်ံ ကို သံုးႏွစ္ အတြင္း ေပး
ေခ်ရန္ စာ ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ခဲ့သည္။

ေမာ္ေတာ္ ရိုလာ သည္ Moto X ႏွင့္ Moto G ဆဲလ္ဖုန္းမ်ား ထုတ္ လုပ္ ခဲ့ ေသာ္ လည္း ေစ်းကြက္ တြင္ လူႀကိဳက္ မ်ား မႈ ထင္သေလာက္ မရရွိ ခဲ့ ေၾကာင္း CNET သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပထား
သည္။

လီႏိုဗို သည္ ၿပီးခဲဲ့သည့္ သတင္း ပတ္ က IBM ဆာဗာ ထုတ္ လုပ္ မႈ လုပ္ငန္း ကို ၂.၃ ဘီလွ်ံ
ျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့သည္။

ဂူဂယ္ က ေမာ္ေတာ္ ရိုလာ ကို ေရာင္း ခ် ၿပီး ေနာက္ ရွယ္ ယာ ေစ်း ႏွစ္ ရာ ခိုင္ႏႈန္း ျမင့္ တက္ သြားၿပီး
လီႏိုဗိုက ေဟာင္ေကာင္ စေတာ့ အိပ္ ခ်ိန္း တြင္ ၈.၂ ရာႏႈန္း က်ဆင္း သြား သည္။

ဂူဂယ္ က အရႈံး ခံ ၿပီး ေမာ္ေတာ္ရိုလာ ကို ေရာင္းခ် လုိက္ျခင္း သည္ ႏိုကီယာ ကို ၀ယ္ယူထားသည့္
မိုက္ခရိုေဆာဖ္ အတြက္ သင္ခန္းစာ ယူစရာ ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္ ဟု အုိင္တီ ပညာရွင္ တို ့ က
ဆို ၾကသည္။

ေမာ္ေတာ္ ရိုလာ သည္ ကမာၻ ့ ပထမ ဦး ဆံုး ဆဲလ္ဖုန္း ကို ထုတ္ လုပ္ ေရာင္း ခ်  ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္
ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ က ၿပိဳင္ဘက္ ကင္း မိုဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ ေသာ္ လည္း
ေနာက္ပိုင္း တြင္ အဲပလ္ ႏွင့္ ဆမ္ေဆာင္ တို ့ ေနာက္ တြင္ ျပတ္က်န္ ခဲ့သည္။

Apple ႏွင့္ Samsung က ကမာၻ ့ ဆဲလ္ဖုန္း ေစ်းကြက္ ေ၀စု ၏ တစ္၀က္ ေက်ာ္ ကို ရရွိထား
သည္။

လီႏိုဗိုသည္ Blackberry ကုမၸဏီ ကို ၀ယ္ယူရန္ စီစဥ္ ခဲ့ ေသာ္ လည္း ၿဗိတိသွ် အစိုးရ ၏
ဌာန မ်ား သံုးေသာ လက္ ကိုင္ ဖံုး ျဖစ္ ၍ တရုတ္ ကုမၸဏီ ကို မေရာင္းခ် ပဲ အစိုးရ ကေငြ
ေၾကး စိုက္ ထုတ္ ေပး ျခင္း ေၾကာင့္ အစီအစဥ္ ပ်က္ ခဲ့ရသည္။

လီႏိုဗို သည္ ကမာၻ ့ ကြန္ပ်ဴတာ ေစ်းကြက္ တြင္ ေ၀စု ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိထားသည္။

လီႏိုဗို ကုမၸဏီ ၏ နည္းပညာ ရပ္ဆိုင္ရာ ဌာန ဒါရိုက္တာ က ကမာၻ ့ အေကာင္းဆံုး ဆဲလ္
ဖုန္းလုပ္ငန္း တစ္ခု ကို ဒီေန ့ ကၽြန္ေတာ္ တို ့ ပိုင္ ဆိုင္ သြား ၿပီ ဟု CNN သတင္း ကို ေျပာသည္။

Google1-tmagArticle

Advertisements