တရုတ္ ရိုးရာ ေဗဒင္ ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ား အတြက္ အေဟာ

သန္း၀င္းလႈိင္

● ျမင္းႏွစ္ အေဟာ

၁၈၉၄၊ ၁၉ဝ၆၊ ၁၉၁၈၊ ၁၉၃ဝ၊ ၁၉၄၂၊ ၁၉၅၄၊ ၁၉၆၆၊ ၁၉၇၈၊ ၁၉၉ဝ၊၂ဝဝ၂၊၂ဝ၁၄ ၂ဝ၂၆ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 

ခြန္အားႀကီးမားေသာ အဖိုဓါတ္ (ယန္း) ဘူတသည္ ကန္ႏွစ္အတြင္း ေကာင္းစြာ ႀကီးစိုး၏။ ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ တိက်ျပတ္သားျခင္း၊ သန္မာျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း၊ အားထားယုံၾကည္ေလာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံ၏။ ထို႔ျပင္ ယင္းတို႔သည္ ေအာင္ျမင္မႈကို လက္ကိုင္ထား၍ သီးျခားေနထိုင္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ လ်င္ျမန္ေသာ၊ ျဖတ္ထိုးဥာဏ္ရွိေသာ၊ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ၊ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ ဂရုမစိုက္ေသာ၊ ေျမွာက္ပင့္တတ္ေသာ၊ ႏိုင္ငံေရး ၀ါသနာပါေသာ၊ စိတ္မရွည္တတ္ေသာ၊ အလြန္ျပင္းထန္တတ္ေသာ၊ မာနႀကီးေသာ၊ စိတ္ႀကီးေသာ၊ တစ္ယူသန္ေသာ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္ကိုးစားေသာ ၊ အႀကံဥာဏ္ေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈကို လက္မခံေသာ သေဘာတို႔ ရွိသည္။ အရာရာကို ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ အႏိုင္ယူတတ္သည္။ ညေမြးျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ေန႔ေမြး ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ားထက္ တည္ၿငိမ္ေသာ ဘ၀ အက်ိဳးေပးမ်ား ခံစားရတတ္၏။ တရုတ္လူမ်ိဳးတို႔၏ ေရွးေဟာင္း အယူအဆ ျမင္းသည္ ပိုးႏွင့္ ပိုးထည္မ်ားကို ဆက္စပ္ေနသည့္အားေလ်ာ္စြာ ထိုႏွစ္ဖြားမ်ားမွာလည္း ပိုးႏွင့္ ပိုးထည္မ်ားတြင္ အက်ိဳးေပး သန္ေပသည္။

 

ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ပရိယာယ္ၾကြယ္ဝသည့္အျပင္ တဘက္သား ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုရာတြင္လည္း သိမ္ေမြ႔ညက္ေညာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူတို႔ကို လူခ်စ္လူခင္မ်ားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မွာ စကားမ်ားလြန္းျခင္း၊ ဟန္ထုတ္လြန္းျခင္း၊ အရိပ္သုံးပါး နားမလည္ျခင္းတို႔လည္း ရွိတတ္သည္။ ျမင္းႏွစ္ဖြား အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေကာင္း၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ မေကာင္းဟု တရုတ္မ်ား အယူအဆ ရွိၾကသည္။ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ ရွိတတ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္ က်က်နန ၀တ္စားတတ္ၾကသည္။ အႀကံဥာဏ္ယူသည္ထက္ အႀကံဥာဏ္ေပးတတ္ၾကသည္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအေနျဖင့္ ပိုင္စိုးပိုင္နင္းသေဘာ တစ္ကိုယ္ေကာင္း ႀကံသည့္စိတ္ဓါတ္ ရွိတတ္သည္။ ျမင္းႏွစ္ဖြား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရိႈးမိုးထုတ္တတ္သူမ်ားဟူ၍ နာမည္ႀကီးၿပီး အလွအပႀကိဳက္တတ္သည္။ စိတ္ကူးယဥ္သမားမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကမည္။ အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္း၊ အျငင္းသန္ျခင္း၊ ေခါင္းမာျခင္း စသည့္ ဥာဏ္မ်ား ရွိတတ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို မိမိယုံၾကည္ျခင္း၊ စကားေျပာေကာင္းျခင္း၊ ဇ၀နဥာဏ္ရွိျခင္း၊ မာနႀကီးျခင္း၊ ေငြေၾကးရွာေဖြတတ္ျခင္း တို႔လည္း ရွိတတ္သည္။

 

အခ်စ္ေရး၌ အေပးသမားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အျခားသူမ်ား၏ အေပ်ာ္ႀကံျခင္း ခံရတတ္သည္။ စီးပြားေရး၌ ေခြးႏွစ္ဖြားရွိသူႏွင့္ အလုပ္လုပ္က ေအာင္ျမင္မည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ ရုပ္ရွင္၊ ျပဇာတ္ စသည့္ အႏုပညာေလာက၌ အထူးေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ က်ား၊ ေခြးႏွစ္ဖြားမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္သည္။ ႏြား၊ ယုန္ႏွင့္ ျမင္းႏွစ္ဖြားတို႔ႏွင့္ကား ဖီလာျဖစ္သည္။ ၾကြက္ႏွစ္ဖြားႏွင့္ကား ဓမၼေသာက ျဖစ္၏။ ယင္းတို႔ အေကာင္းဆုံး ဘ၀ၾကင္ေဖာ္မွာ သိုးႏွစ္ဖြား ျဖစ္သည္။

 

ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ား၌ ထင္ရွားသူမ်ားမွာ ကရုရွက္၊ ရင္းဖရန္႔၊ ရုစဗဲ့၊ ပတ္စခ်ာ၊ အိုင္ဇက္ႏ်ဴတန္၊ ဆိုဇင္နစ္ဇင္၊ဂ်င္ဂ်စ္ခန္၊ မာဂရက္မင္းသမီး၊ ၀င္ဆာၿမိဳ႕စားႀကီး အရစ္တိုတယ္အိုနာစစ္၊ ေရွာင္ကြန္နရီ၊ ဘယ္ဂ်ီယန္ဘုရင္ ေဘာ္ဒြင္၊ အေမရိကန္ အာကာသသူရဲေကာင္း ေနးလ္အမ္းစထေရာင္း၊ လီယိုနစ္ဘရက္ဇညက္၊ ကီမင္ေကာ့စ္နာ၊ ဂ်ိမ္းစ္ဒင္း၊ ဟာရစ္ဆန္ဖို႔ဒ္၊ ေသာမတ္အယ္ဗာဒီဆင္၊ ဂ်င္းဟက္မန္း၊ နယ္ဆင္မင္ဒဲလား၊ ေဘာရစ္ယယ္ဆင္၊ မိုက္ကယ္ေယာ့၊ လူ၀ီပတ္ခ်ာ၊ အန္န၀ါဆာဒတ္၊ မိုက္တိုင္ဆန္တို႔ ျဖစ္သည္။

Advertisements