ေပါက္ ၿမိဳ ့ က ဒုံးလက္နက္ ေတြ ၊ ဓာတုလက္နက္ ေတြ ထုတ္ တဲ့ စက္ရံု

ကိုယ္ပိုင္ အမွတ္ ၄+++++  ဗိုလ္ႀကီး +++++++ သည္ ပဲခူးတိုင္း တြင္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္
ဥ္ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ တြင္ ဆယ္တန္း စာေမးပြဲ အား က အဆင့္ ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီး
ေနာက္ စစ္တကၠသိုလ္ သို ့တက္ေရာက္ၿပီး ခဲ့ၿပီး အပတ္ စဥ္ ၅+သင္တန္းဆင္းတစ္
ေယာက္ ျဖစ္သည္။

ေမၿမိဳ ့စစ္တကၠသိုလ္ မွ ဘြဲ ့ရရွိၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ
ေျခလွ်င္ တပ္ရင္း တစ္ခု တြင္ လအတန္ၾကာ  သင္တန္း တစ္ခု တက္ေရာက္ ရၿပီး ၁၉၉၉
ခုႏွစ္ တြင္ တနသၤာရီ တိုင္း သရက္ ေခ်ာင္း တြင္ တာ၀န္ က်ကာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ တြင္ ဗိုလ္
ႀကီး ရာထူး ျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တြင္ တာ၀န္ က်သည္။၂၀၀၆ ခုႏွစ္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ကာ
ကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန မွ ဆင့္ေခၚမႈ တြင္ မေကြးတိုင္း ၿမိဳင္ ၿမိဳ ့နယ္ မွ ထပ္ မံ သြားရ
သည့္ ေပါက္ၿမိဳ ့၏ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၃၀ ခန္ ့အကြာ ရွိ တပ္ရင္း တစ္ခု တြင္ တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ရန္ အတြက္  စစ္သံုး ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ျဖင့္ လိုက္လံ ပို ့ေဆာင္ေပးသည္။
စစ္ဆင္ေရး အဖြဲ ့မ်ား ၏ လက္ေအာက္ ခံ မဟုတ္ သည့္ ထိုတပ္ရင္း တြင္ ဗိုလ္မႈးႀကီး
အဆင့္ ရွိ တပ္ရင္းမႈး တစ္ေယာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ေရာက္ခါ စ တြင္ ႏွစ္ရက္ ခန္ ့သီးသန္ ့
ထားရွိ ကာ ထို သို ့ေစာင့္ေနစဥ္ အေတာအတြင္း ဗိုလ္ႀကီး  ျမင့္ ႏိုင္ ဆိုသူက ေနျပည္ေတာ္
သို ့သတင္း ပို ့ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္ လည္း တပ္ရင္းမႈး ခရီးထြက္ ေန သျဖင့္
ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ရက္ ခန္ ့ေစာင့္ဆိုင္းရန္ လာေရာက္ ေျပာဆို သြားသည္။ ႏွစ္ရက္ ခန္ ့
အၾကာတြင္ ေလေအးေပးစက္ တပ္ ဆင္ ထား သည့္ ႏွစ္ထပ္ တိုက္ ရံုးခန္း တစ္ခု
သို ့မသြား ခင္ တြင္ တစ္ကိုယ္လံုး အား အေသအခ်ာ ရွာေဖြၿပီး ေနာက္ ပါလာေသာ
ပစၥည္း မ်ား ကို လည္း ရွာေဖြ ပါသည္။ လွ်ပ္ စစ္မုတ္ဆိတ္ ရိတ္စက္ ကို တပ္ႀကပ္ႀကီး
ႏွစ္ ဦး ႏွင့္ အဖြဲ ့က ရွာေဖြ ပံုစံ ျဖင့္ သိမ္း သြားၿပီး ထို သို ့သိမ္းသြားရာတြင္ ထို
တပ္ၾကပ္ႀကီး က”ဒီကို လာစဥ္ အထက္ က သယ္ေဆာင္ မသြားရန္ ပစၥည္းမ်ား ကို
မေျပာလိုက္ဘူး လားေမးရာ သတိ မထား မိဘဲ ပါလာသည္ “ ဟု ျပန္လည္ ေျဖရွင္း
ခဲ့သည္။၎ က ဆက္လက္၍ အျခား လွ်ပ္ စစ္ ပစၥည္း ဘာပါရွိ ေသးလဲ ဟု ေမးရာ
ဘာမွ မပါရွိ ေတာ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

 တပ္ရင္းမႈးမွာ ထိုေဒသတြင္ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရသူသာျဖစ္ၿပီး ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ခင္ေမာင္သန္း ၏ တပည့္ရင္း ျဖစ္သူ ဗိုလ္မႈးႀကီး ေက်ာ္ေရႊ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ထိုေဒသ
၏ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ ကို ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန သို ့မိနစ္ ၆၀ တိုင္းတြင္ တစ္ႀကိမ္ အစီရင္
ခံစာတင္ရၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သူရ ေရႊမန္း ဆီ ကို ေန ့စဥ္ တိုက္ရိုက္ အစီရင္ ခံစာေရး တင္ရ
သည္။

ဗိုလ္မႈးႀကီး ေက်ာ္ေရႊ ၏ ရုံုးခန္း တြင္ CCTV လိႈ ့၀ွက္ ကင္မရာမ်ား ၊ Fax စသည့္ ဆက္သြယ္
ေရး ပစၥည္းမ်ား ရွိၿပီး ထိုေဒသတြင္ သံုးႏွစ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ စဥ္ အတြင္း အဆိုပါရံုးခန္း သို ့
သံုးႀကိမ္သာ ေရာက္ရွိ ခဲဖူးသည္။ ထို ရံုးခန္း ရွိ ရာ အေဆာက္အဦမွာ ဆယ္မိနစ္ ခန္ ့လမ္း
ေလွ်ာက္ လိုက္လွ်င္ ရဟတ္ယာဥ္ ေလးစီးခန္ ့ရပ္ ႏိုင္သည့္ ေနရာတြင္ စစ္သံုး ရဟတ္ယာဥ္
တစ္စီးမွာ အခ်ိန္ ျပည့္ရပ္ထားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ ေရွာင္ တစ္ခင္လာေရာက္ စစ္ေဆး
လွ်င္ ရဟတ္ယာဥ္ ငါးစီးခန္ ့ရွိသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သည္ မိုးရာသီ မွ လြဲ၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေလးႀကိမ္ ခန္  ့ ေက်ာေခ်ာင္း စစ္လက္နက္
ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ေရး စက္ရံု သို ့လာသည္။

အထက္ ပါသတင္း ေပးပို ့မႈ မွာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ လက္ရွိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေန
ဆဲ ဗိုလ္ႀကီး အဆင့္ရွိ သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ၎ ၏ လံုၿခံဳေရး အရ အမည္ ၊ တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ား ႏွင့္ ေမြးဖြားရာ တို ့ကို ေပါက္ ၿမိဳ ့တြင္ တာ၀န္ မထမ္းေဆာင္
ခင္ အထိ အကုန္ လႊဲေျပာင္းထားပါသည္။

က်န္ရွိ ေန သည္ မ်ား ကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ တြင္  ျမန္မာ၀ီကီလိခ္ ဥ္ ယခု အေၾကာင္း အရာ ကို ၁ . ၁ . ၁ ဟူေသာ ဂဏန္း
ရိုက္၍ ရွာပါ ။

မူရင္း ျမန္မာ ၀ီကီလိခ္

Advertisements

One response to “ေပါက္ ၿမိဳ ့ က ဒုံးလက္နက္ ေတြ ၊ ဓာတုလက္နက္ ေတြ ထုတ္ တဲ့ စက္ရံု

  1. Pingback: ေပါက္ ၿမိဳ ့ က ဒုံးလက္နက္ ေတြ ၊ ဓာတုလက္နက္ ေတြ ထုတ္ တဲ့ စက္ရံု | Dr Ko Ko Gyi's Blog·

Comments are closed.