ယူနတီ ဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္ မ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ သူမ်ား ကို ထပ္မံဖမ္းဆီး

ယူနတီ ဂ်ာနယ္ မွ အမႈ ေဆာင္ အရာရွိ ခ်ဳပ္ ႏွင့္ သတင္း ေထာက္ သံုးဦး အား
ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ အင္းစိန္ ေထာင္ တြင္ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ ေႏွာင္ ထား ၿပီး
ေနာက္ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မေကြး တိုင္း ေပါက္ ၿမိဳ ့ မ်ား တြင္ ယူနတီ ဂ်ာနယ္
၏ လႈိ ့၀ွက္ ဓာတုလက္နက္ စက္ရံု သတင္းေဆာင္းပါး ႏွင့္ ပတ္သက္ သူမ်ား
အား ဆက္လက္ ဖမ္းဆီး လွ်က္ ရွိသည္ ဟု FNG မွ သတင္း ရရွိသည္။

ျမန္မာ ဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ယက္ က သတင္းေထာက္ မ်ား အား ဖမ္းဆီး ျခင္း
အေပၚ စိုးရိမ္ မကင္းေၾကာင္း ေျပာၾကား ၿပီး ေနာက္ သတင္းေထာက္မ်ား
အား ကာကြယ္ေပးမႈ ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ CPJ မွ လည္း ဖမ္းဆီးထားသည့္
သတင္း ေထာက္ မ်ား ကို ျပန္ လႊတ္ေပး ရန္ ေတာင္း ဆို ခဲ့
သည္။

ယူနတီ ဂ်ာနယ္ ၏ ေပါက္ ၿမိဳ ့ သတင္း ေထာက္ ကိုလူေမာ္ ႏိုင္ နဲ ့ ဆက္စပ္
ေလးဦး ယူနတီ ဂ်ာနယ္ရဲ့ အမွုေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးတင့္ဆန္း နဲ ့ ဆက္စပ္
တစ္ ဦး ကို ယေန ့ ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္း သည္ ဟု သိရသည္။

အင္းစိန္ေထာင္ တြင္ ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္း ခံ ထား ရသည့္ ယူနတီ သတင္း
ေထာက္ မ်ား အား မိသားစု ႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန ့တြင္ ေတြ ့ခြင့္ ေပးမည္ ဟု
သိရသည္။

၎ တို ့ အား ႏိုင္ငံ ေတာ္ လႈိ ့ ၀ွက္ ခ်က္ ေပါက္ၾကား မႈ အက္ဥပေဒ ျဖင့္
အေရးယူထား သည္ ဟု သိရသည္။

ယူနတီ ဂ်ာနယ္ ပရိသတ္ အခ်ိဳ ့ က မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္
ေျပာစကား ဖြင့္ ခ် မႈ ေၾကာင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္ တိုင္ အညိႈးထား တာ ျဖစ္ ၿပီး
ဖမ္းဆီး ရန္ သူကိုယ္တိုင္ ေစခိုင္း ျခင္း ျဖစ္ ႏိုင္ ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။

Advertisements