ျမန္မာ အစိုးရ ဌာန မ်ား ၏ အက်င့္ပ်က္ ခ်စား မႈ ေငြေၾကး အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္ဘီလွ်ံ နီးပါး ရွိ

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္ တြင္ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စား မႈ ကို တိုက္ဖ်က္
မည္ ၊ အစိုးရ ဌာန မ်ား ၏ လာဘ္ေငြ ေတာင္း ခံ မႈ မ်ား ကို တိုင္ၾကား ႏုိင္သည္ ဟု
လူသိနတ္ၾကား ေျပာ ဆို ခဲ့သည္။

ထိုသို ့ ေျပာ ဆို ၿပီး မၾကာမွီ မွာ ပင္ စာတိုက္၊  ေၾကးနန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး
ဌာန ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္း ႏွင့္ ဌာန မွ အရာ ရွိ တစ္ခ်ိဳ  ့ ကို ရာထူး မွ ဖယ္ရွား ၿပီး ေခၚ
ယူစစ္ေဆးမႈ မ်ား ျပဳ ကာ ျပစ္ဒဏ္ေပး အေရး ယူမႈ မ်ား ျပဳ လုပ္ ခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္
ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ၏ အက်င့္ ပ်က္ ခ် စား မႈ အရွဳပ္ ေတာ္ ပံု တြင္ ႏိုင္ငံ ျခား မိုဘိုင္းဖုန္း
ကုမၼဏီ မ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ မ်ား ပင္ ပါ၀င္ ခဲ့သည္။

ျမန္မာ ျပည္သူ လူထု က ဦးသိန္းစိန္ ၏ အက်င့္ပ်က္ ခ်စား မႈ တိုက္ ဖ်က္ေရး မဟာ
ဗ်ဳဟာ ကို ခ်ီးက်ဳးၾကသည္။ ထို ့ ေနာက္ တြင္ ေတာ့ အရာရွိ ငယ္ ၊ မထင္မရွား ညႊန္မႈး
ရာထူး ေလာက္ အဆင့္ ကို သာ လာဘ္သပ္ပကာ ယူမႈ ျဖင့္ အေရး ယူမႈ မ်ား သာ ရံဖန္
ရံခါ ရွိ ခဲ့ ၿပီး အေကာင္ႀကီး အၿမီး ရွည္ မ်ား ကို အက်င့္ ပ်က္ ခ် စား မႈ ျဖင့္ အေရးယူ အျပစ္
ေပး သည္ ဆိုသည္ ကို လံုး၀ မၾကား ရေတာ့ ေခ်။

ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္း ကို ရာထူး မွ ဖယ္ရွား ၿပီး သည့္ ေနာက္ တြင္ ဦးသိန္း
စိန္ အစိုးရ အဖြဲ ့ ဥ္ အက္ရာ ထင္ သြား ခဲ့သည္ ဟု အခ်ိဳ ့ က သံုးသပ္ ၾကသည္။ လာဘ္မစား
သူ မရွိ သည့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ အဖြဲ  ့ တြင္ ဦးသိန္းထြန္း ကို  ဖယ္ရွား လိုက္ ျခင္း က ဦးသိန္း
စိန္ အတြက္ ေနာက္ ေက်ာ မလံုစာရာ ျဖစ္ ေနသလို ၊ အျခား ၀န္ႀကီး မ်ား ၊ အရာရွိ ႀကီးမ်ား
၏ အရႈပ္ေတာ္ ပံု မွတ္တမ္း သည္ လည္း ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာ န လက္ ထဲ တြင္ ရွိေန
ၿပီး ျပန္လည္ ဖြင့္ ခ် မည္ ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ မႈ မ်ား ထြက္ ေပၚ လာ ခဲ့သည္။

အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈ ျဖင့္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွား ခဲ့ရသည့္ ဦးသိန္းထြန္း

အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈ ျဖင့္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွား ခဲ့ရသည့္ ဦးသိန္းထြန္း

ထို ့ ေနာက္ တြင္ ေတာ့ ဦးသိန္းထြန္း ကို ေအးေအးလူလူ အနားေပး ၊ အရာ ရွိ ႀကီး အခ်ိဳ ့ ကို
တစ္လ ခန္ ့ေခၚစစ္ ၊ အရာရွိ ငယ္ အခ်ိဳ ့ ေထာင္ခ် (ေနာက္ေတာ့ လႊတ္ေပး) ၿပီး ဖံုးဖံုးဖိဖိ ျဖင့္
အက်င့္ ပ်က္ ခ်စာ မႈ တိုက္ဖ်က္ မႈ အေရးေတာ္ ပံု ဇာတ္ထုတ္ ေတာ္ ႀကီး ဟန္မပ်က္ ကန္ ့လန္ ့
ကာ ခ် ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဦးသိန္းထြန္း ေနာက္ တြင္ ေတာ့ မည္သည့္ အေကာင္ႀကီးမ်ား ၏ အၿမီး ကို မွ် ဦးသိန္းစိန္ က တက္
နင္းခ်င္း မရွိ ေတာ့ ေခ် ။

ဤ သည္ မွာ ျမန္မာ အစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ ဘယ္ေတာ့ မွ က ျပ အသံုးေတာ္ ခံ မွာ
မဟုတ္ ေတာ့ သည့္ အက်င့္ပ်က္ ခ်စား မႈ တိုက္ဖ်က္ ေရး ျပဇာတ္ ႀကီး အတြက္ အစမ္းေလ့
က်င့္ ျခင္း ဟု ရန္ကုန္ ေရာက္ အေနာက္ တိုင္း သံတမန္ တို ့ က သံုးသပ္ ၾကသည္။

ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ နဲ ့ ျမန္မာ သမၼတ ဓာတ္ပံု - စိုးေဇယ်ထြန္း (ရိုက္တာ)

ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ နဲ ့ ျမန္မာ သမၼတ ဓာတ္ပံု – စိုးေဇယ်ထြန္း (ရိုက္တာ)

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္ တြင္ ႏိုင္ငံ ျခား အကူအညီ မ်ား ပို ရရွိ လာ ခဲ့ သည္။ ႏိုင္ငံ ေရး
အက်ဥ္းသား မ်ား ကို လႊတ္ ၿပီး ျပဳ ျပင္ ေျပာင္းလဲ မႈ မ်ား ေဆာင္ရြက္ ျခင္း ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ
ေဖာ္ ေဆာင္ မႈ ပိုမို လြယ္ကူေရး အတြက္ ေထာက္ပံ့ ျခင္း ဟု ျမန္မာ အစိုးရ ကို ေငြေၾကး အကူ
အညီေပး သည့္ ႏိုင္ငံ တို ့ က ဆို ၾကသည္။

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို ့ ယခင္ က ေခ်းထား သည့္ ေၾကြးၿမီ ၃.၇၂ ဘီလ်ံ ကို ေလွ်ာ္ပစ္ခဲ့
ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခု ေက်ာ္ၾကာ ရပ္ နားထား သည့္  ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို ့ ပင္လယ္ရပ္ျခား ဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရး အေထာက္အပံ့ ေခ်းေငြ (ODA) မ်ား ကို ျပန္လည္ ေပး အပ္ ခဲ့သည္။ ODA
အစီအစဥ္ ၏ အထူးကူညီ မႈ ျဖင့္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ဂ်ပန္ ထံ မွ ႏွစ္ ရွည္ အတိုးမဲ့ ေခ်း ေငြ
ႏွစ္ ဘီလွ်ံ ေက်ာ္ ကို ရရွိ ခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္ သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ၿပီး တစ္ႏွစ္ အတြင္း ႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား
ေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္တို ့ လို  ထင္ရွား သူမ်ား လႊတ္ေပး အၿပီး သံုး လ အၾကာ တြင္
ေဗြေဆာ္ ဦး ႏိုင္ငံ ျခား အကူအညီ ေငြ ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို ့ ေနာက္ ဥေရာပ သမဂၢ (EU) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရံပံုေငြ အဖြဲ ့ (IMF) တို ့ ၏ ကူညီေငြ
ေခ်းေငြ မ်ား ရရွိခဲ့သည္။ IMF က ျမန္မာ အစိုးရ ကို ကူညီ ေထာက္ပံ့ မႈ ႏွင့္ ေခ်းေငြ အပါ အ၀င္
ေျခာက္ ဘီလွ်ံ ေက်ာ္ ေပး အပ္ ခဲ့ ၿပီး ၊ ကမာၻ  ့ဘဏ္ က သံုးဘီလွ်ံ ေက်ာ္ ကူညီ ခဲ့သည္။

ဥေရာပ သမဂၢ အဖြဲ ့ ၀င္ ႏိုင္ငံ မ်ား မွ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြက္ စုစု ေပါင္း ၉ ဘီလွ်ံ ေက်ာ္ ခန္ ့ကူ
ညီ ခဲ့ ၾက ၿပီး ေနာ္ေ၀း တစ္ႏိုင္ငံ တည္း က ပင္လွ်င္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ ကူညီ ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ အစိုးရ က လည္း ျမန္မာ အစိုးရ အေျပာင္းအလဲ မ်ား စတင္ ခ်ိန္ မွာ ေဒၚလာ သန္း
ခ်ီ ကူညီ ခဲ့ ၿပီး ေရနံ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် သည့္ ႏုိင္ငံ မ်ား အဖြဲ ့ (OPED) က လည္း ၁၂.၃ သန္း
ေခ်းေငြ ရရွိခဲ့သည္။

အာရွ ဖြံ ့ ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ ADB မွ ယခင္ ျမန္မာ အစိုးရ တင္ရွိ သည့္ အေၾကြး တစ္ဘီလွ်ံ ေက်ာ္ ကို
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္ လတြင္ ေလွ်ာ္ ပစ္ ခဲ့ ၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ေက်ာ္ ကို လွ်ပ္စစ္ က႑ ၊
ပညာေရး က႑ ႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑ မ်ား အတြက္ ထပ္မံ ေခ်းငွားခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီေရး ႏွင့္ ျပဳ ျပင္ ေျပာင္းလဲ မႈ မ်ား အရွိန္ အဟုန္ ျမင့္ ေဖာ္ ေဆာင္ ႏုိင္ေရး ဆိုသည့္ ေခါင္း
စဥ္ ျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ေခ်းေငြ ကူညီ ေထာက္ပံ့ ေငြ မ်ား သံုးႏွစ္ အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ
၂၃ ဘီလွ်ံ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။

ေထာက္ပံ့ေငြ ၊ ေခ်းေငြ မ်ား ရရိွ ၿပီး ေနာက္ ဦးသိန္းစိန္ က လည္း လာဘ္စား မႈ တိုက္ ဖ်က္ မည္ ၊
အက်င့္ ပ်က္ မႈ မ်ား ေခ်မႈန္း မည္ ဟု ရဲရဲႀကီး ေၾကြးေက်ာ္ ခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန
အတြင္း လာဘ္ေငြေၾကး ယူမူ ကို ေခ်းမႈန္း သလို  အျခား ၀န္ႀကီးဌာန မ်ား မွ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ
မႈမ်ား ကို လည္း ေခ်မႈန္း ခဲ့သည္။ သို ့ ေသာ္ ..   ၀န္ႀကီး … ဒု၀န္ႀကီး အဆင့္ မ်ား မပါ ေတာ့ ေခ် ။
ဌာနမႈး၊ ညႊန္ၾကားေရး မႈး အဆင့္ ေလာက္ ကို သာ စံျပ ျပစ္ဒဏ္ ေပး အေရး ယူ ခဲ့ ၿပီး ညႊန္ၾကား
ေရးမႈး ခ်ဳပ္ ရာထူး အဆင့္ ရွိသူမ်ား မွာ မည္သည့္ ခ်စား မႈ ကို က်ဳးလြန္ထား ပေစ ပိုေနၿမဲ က်ား
ေနၿမဲ ျဖင့္ ေအးေအး လူလူ ရွိေန ခဲ့သည္။

ဤ သည္ ကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ ၏ လာဘ္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ပင္
ျဖစ္သည္။

ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံ တြင္ အေျခစိုက္သည့္ Transparency International ၏ အက်င့္ ပ်က္ခ်စား
မႈ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ ျခင္း ညႊန္းတမ္း တြင္ ႏိုင္ငံ ေပါင္း ၁၇၇ ႏိုင္ငံ ဥ္ ျမန္မာ က ၁၅၇ ႏိုင္ငံ
ေျမာက္ အျဖစ္ အဆိုးရြားဆံုး အက်င့္ ပ်က္ ခ်စားမႈ ႏုိင္ငံ မ်ား တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ အစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာန မ်ား ၏ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ အက်င့္ ပ်က္ ခ်စား မႈ မ်ား 

သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန

သာသနာေရး ၀န္ႀကီး ဌာန သည္ ျမန္မာ အစိုးရ ၏ ၀န္ႀကီးဌာန မ်ား အနက္ မွ လာဘ္စား မႈ အနည္း
ဆံုး ၀န္ႀကီးဌာ န ျဖစ္သည္ ဟု Myanmar Corruptions Report တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ ျမန္မာ
ျပည္သူ လူထု အေနျဖင့္ လည္း ထို၀န္ႀကီးဌာန ျဖင့္ မ်ားမ်ားစားစား ဆက္သြယ္ ေဆာင္ ရြက္ စရာ
မရွိ ေသာ ေၾကာင့္ မည္သည္ လာဘ္ ေငြ ေတာင္းခံ မႈ ကို မွ် ႀကံဳ ့ ေတြ ့ရ ျခင္း မရွိ ခဲ့ ။ သို ့ ေသာ္
လည္း ျပည္ပ ဘုရားဖူး ပို ့ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ဧဂ်င္စီ တစ္ခု မွ အႀကီးတန္း ၀န္ထမ္း တစ္ဦး
က ” တိတ္တိတ္ ေလး နဲ ့ ႀကိတ္၀ါး ေနေသာ ဌာန “ ဟု ဆိုသည္။

သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း လာဘ္စားေငြ ပဏာမ (ခန္ ့မွန္းခ်က္)

ျမန္မာ က်ပ္ ေငြ သိန္းကိုး ေထာင္ ေက်ာ္  (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ကိုး သိန္းခန္ ့ ရွိ )

သာသနာ ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန သည္ ျမန္မာ အစိုးရ ၀န္ႀကီး ဌာန မ်ား တြင္ လာဘ္စား
မႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ရွစ္သိန္း ျမန္မာ က်ပ္
ေငြ သိန္း ရွစ္ေထာင္ ခန္ ့သာ လာဘ္စား မႈ ရွိသည္ ဟု Myanmar Corruption Report
မွ ခန္ ့မွန္းထား သည္။ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ နီးစပ္ သူ အခ်ိဳ ့ က မူ ထို ့ ထက္ ပို
မည္ ဟု FNG ကို ေျပာသည္။

သာသနာ ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန တြင္ လာဘ္စား မႈ အျဖစ္ ေပၚ ဆံုး ေနရာ မ်ား မွာ လူအမ်ား
အျပား လာေရာက္ သည့္ ဘုရား ၊ ပုထိုးေစတီ မ်ား တြင္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ တြင္ ရွိသည့္ ကန္ ထရိုက္ လုပ္ငန္းမ်ား ရရွိ ရန္ အတြက္
ဘုရား ေဂါ ပက ၊ သာသာနာေရး ဦးစီးဌာန မွ အရာ ရွိ မ်ား ကို ရင္းႏွီးမႈ ရရွိ ရန္ ျပဳ လုပ္ ျခင္း
၊လာဘ္ ထိုးျခင္း တို ့ ကို ျပဳ လုပ္ ရသည္။

ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ ရွိ ဖေယာင္း ကန္ထရိုက္ လုပ္ငန္း သည္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ သိန္းေထာင္
ခ်ီ အျမတ္ အစြန္း ထြက္ သည့္ လုပ္ ငန္း ျဖစ္သည္။ ထို လုပ္ ငန္း ကို ရရွိ ရန္ အတြက္ ဘုရား
ေဂါ ပက အဖြဲ ့ မွ တာ၀န္ ရွိ သူ ၊ သာသနာ ေရး ၀န္ႀကီးဌာ မွ အခြင့္ အာဏာ ရွိ သူ မ်ား ကို
အနည္း ဆံုး သိန္း ၁၀၀ က်ပ္ ထက္ မနည္း ႏွစ္ စဥ္ လာဘ္သပ္ပကာ ေပး မွ ထို လုပ္ငန္း ကို
ရရွိသည္။

ဆူးေလေစတီ ေတာ္ ရွိ ဖေယာင္း ကန္ ထရိုက္ လုပ္ ငန္းအတြက္ မူ ဆူးေလေစတီေတာ္ ေဂါပက
ႏွင့္ သာသနာေရး ၀န္ႀကီး ဌာ န ရန္ကုန္ တိုင္း မွ စီမံဌာန ေရးရာ အႀကီး တန္း အရာ ရွိ တစ္ဦး
အား သိန္း ၂၀ ခန္ ့ တန္ ဖိုး ရွိ ေငြ သား ႏွင့္ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ေပး ခဲ့ ရသည္ ဟု
ဆူးေလ ေစတီေတာ္ ဖေယာင္း ကန္ထရိုက္ လုပ္ ငန္း လုပ္ကိုင္ သူ ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူ တစ္ဦး က
MCR သို ့ ေျပာသည္။

ဖေယာင္း ကန္ ထရိုက္ လုပ္ ငန္း လို ပင္လွ်င္ ရင္ ျပင္ေတာ္ အေသးစား ျပဳ ျပင္ ျခင္း ၊ တင္ဒါ
ေခၚ ယူ ျခင္း လုပ္ ငန္း မ်ား တြင္ လည္း အက်င့္ ပ်က္ ခ်စား မႈ မ်ား ရွိသည္။

မႏၱေလး မဟာ ျမတ္ မုနိ ဘုရား ႀကီး ျပင္ဆင္ ျခင္း အတြက္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ ေဟာင္း တစ္ဦး ၏ မိသား
စုမွ ကန္ ထရိုက္ ရ ယူ လုပ္ ကိုင္ ရာ တြင္ ကုန္က် ေငြ မ်ား ကို ကာလ ေပါက္ ေစ်း ထက္ ပိုမို တင္
ျပထား ေသာ္ လည္း မႏၱေလး တိုင္း သာသနာ ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန မွ ခြင့္ ျပဳ ခဲ့သည္။

အိမ္နီး ခ်င္း ႏိုင္ငံ မ်ား သို ့ ခရီးသည္ ပို ့ ေဆာင္ေရး လုပ္ ငန္းမ်ား တြင္ ဘုရားဖူး ပို ့ ေဆာင္
ေရး မ်ား မွာ ပို၍ တြက္ ေျခကိုက္ စီးပြား ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ ရပ္ ျခား ဘုရားဖူး ခရီးသည္ ပို ့
ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီ မ်ား သည္ အျခား ဌာန မ်ား ၏ ခြင့္ ျပဳ မႈ ရရွိ ရန္ လုိအပ္သလို  ၊ သာသ
နာ ေရး ၀န္ႀကီးဌာ ၏ အတည္ ျပဳ မႈ ကို ရရွိ ရန္ လည္း လို အပ္သည္။

ႏိုင္ငံ ျခား ဘုရား ဖူး ပို ့ ေဆာင္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ား သည္ သာသနာ ေရး ၀န္ႀကီးဌာန
၏ ခြင့္ ျပဳ မႈ ကို ရရွိ ရန္ ေငြေၾကး လာဘ္သပ္ ပကာ ေပး ကမ္း ရသည္ ။ ေန ျပည္
ေတာ္ ရွိ သာသနာ ေရး ၀န္ႀကီးဌာ တာ၀န္ ရွိသူ မ်ား ကို တိုက္ရိုက္ေပး ကမ္း
ရသည္။ လုပ္ငန္း အရြယ္ အစား ေပၚ မူတည္ ၿပီး သိန္း ၅၀ မွ သိန္း ၃၀၀ ထိ ေစ်းေပါက္
သည္။ ခရီးသြား ဦးေရ ပိုမို မ်ား ျပား သည့္ ကုမၸဏီ မ်ား မွာ ပိုမို လာဘ္ေပး ရသည္။

ျပည္တြင္း ဘုရား ဖူး ခရီးသည္ ပို ့ ေဆာင္ ေရး ကုမၸဏီ မ်ား က မူ သက္ဆိုင္ရာ ဘုရား
ေဂါ ပ က ေလာက္ ႏွင့္ သာ ၿပီး သည္။ က်ိဳက္ထီးရိုး ေစတီ သို ့ ခရီးသည္ ပို ့ ေဆာင္ ေပး
သည့္ ၀န္ေဆာင္ မႈ ကုမၸဏီ မွ တာ၀န္ရွိ သူ တစ္ဦး က က်ိဳက္ ထီး ရိုး ေစတီ သို ့ ခရီးသည္
ပို ့ ေဆာင္ မႈ အတြက္ ဘုရား ေဂါပ က ထံ ႏွစ္စဥ္ စာ အိတ္ ျဖင့္ က်ပ္ ေငြ သိန္း ၂၀ ခန္ ့
အလႈ ေငြ ျပဳ ရသည္ ဟု ေျပာသည္။

” သူတို ့ က ေျပာ တာ ဘုရား အတြက္ လႈပါ အံုး ေလ လို ့ ႏွစ္တိုင္း ခရီးသည္ က်ပ္ တဲ့
ဒီဇင္ ဘာလ ေလာက္ ေရာက္ရင္ ေျပာ တာ ပဲ ။ ကၽြန္ေတာ္ က လည္း ခ်က္ လက္မွတ္
ကို စာ အိတ္ ထဲ ထည့္ ၿပီး လႈတာ ပဲ ။ ဒီႏွစ္ ေတာ့ နဲနဲ ပိုလႈ တယ္ ” လို ့ MCR အဖြဲ ့ ၀င္
တစ္ဦး ကို ေျပာ ပါတယ္။

က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီ ေတာ္ ကင္မြန္းစခန္း ရွိ စားေသာက္ ဆိုင္ တစ္ခု ကို FNG မွ ဆက္သြယ္
ေမး ျမန္း ရာ တြင္ တရား၀င္ ဆိုင္ခန္း ခ ေတြ ေပး ရတယ္။ လူ ႀကီး နဲ ့ အဖြဲ ့ လာမွာ မို ့ ရွယ္
ျပင္ထား  တာ ေတြ လည္း လုပ္ေပး ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ေဘး က ဆိုင္က ေတာ့ ဆိုင္း ႀကီး
ႏွစ္ ဆိုင္ တြဲ ေရေျမာင္ႀကီး မွာ လည္း တစ္ဆိုင္ ရွိ ေသးတာ မို ့ ေဂါ ပ က ကို တစ္ႏွစ္ ၂၅ သိန္း
ဂါရတယ္ လုိ ့ FNG ကို ေျပာသည္။

သာသနာ ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန သည္ ေမာ္ ေတာ္ ကားပါမစ္ မ်ား ကိုင္ ထား သည့္ ၀န္ႀကီး ဌာန
တစ္ခု လည္း ျဖစ္သည္ နံပါတ္ ျပား ” သာ ” ဟု ေရးထား သည့္ ေမာ္ေတာ္ ကားမ်ား ကို ဘြဲ ့
တံဆိပ္ ေတာ္ ရ ဆရာ ေတာ္ ႀကီးမ်ား ၊  ေထႀကီး ၀ါႀကီး မ်ား အတြက္ စီစဥ္ ေပး ထား သည္။
တစ္ခါ တစ္ရံ တြင္ ထို သာ နံ ပါတ္ ျပား ေမာ္ေတာ္ ကား မ်ား ကို နံ ပါတ္ျပား ကို ညကလပ္
မ်ား တြင္ လည္း ေတြ ့ရသည္။

FNG က ညကလပ္ ပိုင္ရွင္ တစ္ဦး အားထို ေမာ္ေတာ္ ကား ကို စီး ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ညကလပ္
သို ့ ၾကြျမန္းလာ သည္ လား ဟု ေမး ရာ ကလပ္ ပိုင္ ရွင္ က ” မဟုတ္ ဘူး သာသနာ ေရး က အဖိုး
ႀကီး သား ေလ သူ  ေရာ ၊ သူ ့ မိတ္ ေဆြ လုပ္ ငန္း ရွင္ ေရာ သာ တံဆိပ္ ကား နဲ ့ ဗ်ာ ဟု FNG ကို
ေျပာသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္း တြင္ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ဦးဆန္းဆင့္ တာ၀န္ယူသည္။
ဦးဆန္းဆင့္ လက္ ထက္ တြင္ သာသနာ ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ေမာ္ေတာ္ကား ပါမစ္ လုပ္ငန္း
တစ္ေခာတ္ ဆန္းလာသည္။ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေစ ဖို ့ အတြက္  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
တင္သြင္းရန္ ေတာင္းဆို လာ  ပါ က ၀န္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ ေသာ္ လည္း ၎ အျခား တာ၀န္ ေပးထား
သည့္ အလုပ္ အဖြဲ ့ မွ ေသာ္ လည္းေကာင္း စီစစ္ ေပး သြားမည္ ဟု ဆိုသည္။

သို ့ ေသာ္ ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ နယ္ ၿမိဳ ့ ရွိ ဘုရား ပုထိုး ေစတီ ေတာ္ မ်ားဆီးမီး ပူေဇာ္ ေရး အဖြဲ ့
က သူတို ့ ေတာင္းခံ ထား သည္ မွ မရ ၊ လမ္းထိပ္ ရွိ တရုတ္ ဘုံေက်ာင္း မွ ကားသံုးစီး ရသြား
သည္ ဟု MCR ကို ေျပာသည္။

သာသနာ ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန သည္ ယူနက္ စကို ၊ ကမာၻ ့ဘဏ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံ ျခား အဖြဲ ့ အစည္း အခ်ိဳ ့ ႏွင့္
အလႈ ရွင္ တစ္ ခ်ိဳ ့ မွ တိုက္ ရိုက္ သို ့ မဟုတ္ အစိုးရ တစ္ဆင့္ ခံ ျဖင့္ လႈဒါန္း ေထာက္ပံ့ ေငြမ်ားကို
ရရွိသည့္ အဖံြဲ ့ အစည္း လည္း ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ ပညာေရး ၊ သိပၸံ ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အစီအစဥ္ က ႏွစ္ စဥ္ သမိုင္း၀င္ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္
မ်ား ထိမ္းသိမ္း ရန္ အတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့သည္။ ပုဂံ ၿမိဳ ့ ေဟာင္း ရွိ ဘုရား ပု ထိုးမ်ား အတြက္
လည္း သာသနာ ေရး ၀န္ႀကီးဌာန က ယဥ္ေက်းမႈ ဌာန ႏွင့္ တြဲ ဖက္ ၿပီး ျပျပင္ ထိမ္းသိမ္း မႈ လုပ္ငန္း
အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ သိန္း ႏွင့္ ခ်ီ ရရွိ သည္။

သာသနာ ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီး ဌာန ကို ထို ေငြ ကို ခြဲ ယူ သည္ ။ သာသနာ ေရး
က ဘုရား မ်ား ကို ထုံး သုတ္ ၿပီး ယဥ္ ေက်းမႈ ၀န္ႀကီး ဌာန က ေစတီ အနီးရွိ ျမက္ ႏွင့္ ၿခံဳပင္ မ်ားကို
ရွင္း ေပးသည္။ ပို ေငြ ကို ေတာ့ အိတ္ ထဲ ထည့္ လိုက္ၾကသည္။

ယူနက္စကို မွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို ့ ေထာက္ပံ့ ေငြ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္ အတြက္

Myanmar Corruption Report ၏  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ FNG ၏ လြတ္
လပ္ေသာ သီးျခား စံုစမ္း မႈ မ်ား ကို ပူးေပါင္း ၍ ဤ စံုစမ္း ေထာက္ လွမ္း သတင္း ေဆာင္း
ပါး ကို ေဖာ္ ျပပါသည္။

ျပဳစု ေဖာ္ ျပ မႈ ႏွင့္ တည္း ျဖတ္ မႈ ကို ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ ၊ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ၊ ထိုင္း ႏိုင္ငံ
တို ့ တြင္ ျပဳ လုပ္သည္။

၉၅ မ်က္ ႏွာ အစီရင္ခံစာ အပုိင္း ၂ တြင္ (နက္ျဖန္) တြင္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန
ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ လာမႈ (ေစာင့္ေမွ်ာ္ ဖတ္ရႈ ပါ)

(၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ လ မွ ဒီဇင္ဘာ လ ထိ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၿမိဳ ့ အသီးသီး ရွိ အစိုးရ ဌာန
မ်ား ၊ ၀န္ထမ္း မ်ား ၊ အဖြဲ ့ အစည္းမ်ား ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ား ႏွင့္ ဆိုင္ရာ
နယ္ ပယ္ မွ လူပုဂၢိဳလ္ အခ်ိဳ ့ ကို စံုစမ္း ေမးျမန္းထား ျခင္းျဖစ္သည္)

ဤ ေဆာင္း ပါး ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး သင့္ တြင္ ေျပာလို သည္ မ်ား ရွိ ပါက info@freedomnewsgroup.com

အက်င့္ ပ်က္ ခ်စားမႈ ညႊန္းကိန္း

အက်င့္ ပ်က္ ခ်စားမႈ ညႊန္းကိန္း

582817_594099403939192_2036017415_n


Advertisements