၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ

ခေယာင္း ၊   ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကာ CNN, ABC, BBC, တိုက်ိဳ ရွင္ဘြန္း ၊ အယ္(လ)ဂ်ာဇီး3
စြန္ ့စား ရဲ ေသာ ႏိုင္ငံ တကာ သတင္း ေထာက္ တို ့ သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ထဲ သို ့ ခိုး၀င္
ၾကသည္။ ကင္မရာ ကို ေပၚ တင္ ကိုင္ၿပီး ရိုက္၍ မရ သျဖင့္ ခိုး၀ွက္ ၿပီး ရိုက္ရသည္။
ဘယ္လိုပဲ ပဲ ရိုက္ ရိုက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ထဲ မွ ဓာတ္ပံု ျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံ တကာ မီဒီယာ တို ့ က
ေစ်း ေကာင္း ေပး ၀ယ္သည္။

တစ္ခ်ိန္ က တာလီဘန္ တို ့အုပ္ခ်ဳပ္ ေသာ အာဖဂန္ နစၥတန္ လို ျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာ ကို
အားလံုး က စိတ္၀င္စားၾကသည္။ အထူး သျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေရး ပါတီ လည္း မဟုတ္ စစ္တပ္
လည္း မဟုတ္ ပဲ အာဏာ သိမ္း ထား သည့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ သံဃ ဥေသွ်ာင္ ေကာင္စီ ကို
စိတ္၀င္စား ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အာဏာ သိမ္းပိုက္ထား သည့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ သံဃ ဥေသွ်ာင္ ေကာင္စီ
တြင္ ၉၆၉ တပ္မေတာ္ ၊ ေတာင္သာ တပ္မေတာ္ ၊ မဘသ တပ္မေတာ္ ၊  မူလ ျမန္မာစစ္တပ္
ကို နာမည္ ေျပာင္းထား သည့္ ဗုဒၶဘာသာ ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ ဆို ၿပီး လက္ေအာက္ခံ
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့ ေလးဖြဲ ့ ျဖင့္ ဖြဲ ့ စည္း ထား သည္။ ထို လက္နက္ ကိုင္ ေလးဖြဲ ့ထဲ တြင္ ၉၆၉
တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ေတာင္သာ တပ္မေတာ္ က တန္ခိုး အထြား ဆံုး ျဖစ္သည္။ တစ္ ခ်ိန္ က စစ္တပ္
ပိုင္ သည့္ ဦးပိုင္ ကုမၸဏီ သည္ ယခု ၉၆၉ တပ္မေတာ္ ပိုင္ ျဖစ္ ေန ၿပီ။ ဆန္တင္ပို ့ မႈ ကို
ေတာင္သာ တပ္မေတာ္ က ခ်ဳပ္ ကိုင္ထား သည္။ အာဏာ ကို ခ်ဳပ္ ကိုင္ထား သည့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္
သံဃ ဥေသွ်ာင္ ေကာင္စီ ဥကၠဌ မွ ဦး၀ီရသူ ျဖစ္သည္။ ဦးပါေမာကၡ က ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ႀကီး
ခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာ၀န္ယူထား သည္။

ႏိုင္ငံ ေတာ္ သံဃ ဥေသွ်ာင္ ေကာင္စီ အုပ္ခ်ဳပ္ သည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မွာ
ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္ သာ လက္ထပ္ သည္ ဘာသာျခား ႏွင့္ လက္ထပ္ ျခင္း မျပဳရ ၊ အျခားဘာ
သာ ၀င္ ႏွင့္ လက္ထပ္ သည္ ကို ေတြ ့ရွိ ခဲ့ လွ်င္ ထိမ္းသိမ္း ျပဳျပင္ ေရး စခန္း သို ့ ပို ့ၿပီး အျပစ္
ေပးသည္။

ႏိုင္ငံ ေတာ္ သံဃ ဥေသွ်ာင္ ေကာင္စီ အာဏာသိမ္း ခ်ိန္ တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကို ပင္ ေနအိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္ လုပ္ ထား လိုက္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရ
ဦးေရႊ မန္း ကို မူ တစ္ခ်ိန္ က အေမရိကန္ ေရာက္ ခိုက္ ၉၆၉ မ်ား ကို ႏွိပ္ ကြပ္ မည္ ဆိုသည့္ အာ
ေခ်ာင္ ခဲ့ မႈ ျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ ကို အၾကည္ အညိ ပ်က္ ေစမႈ ျဖင့္ ေထာင္ သြင္း အက်ဥ္းခ်ထား
လိုက္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ေတာ့ ေန အိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္ ခ်ထား ၿပီး ၊ ဘဂၤလီမ်ား
တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလး တစ္ေယာက္ ႏႈန္းသား ယူရမည့္ ဥပေဒ ၾကမ္း ကို ကန္ ့ကြက္ ခဲ့မ႕ႈ
ျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား တရားသူႀကီး လုပ္သည့္ တရားရံုး တြင္ အမႈ ရင္ဆိုင္ ေနရသည္။

အမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ ၾကမ္း ကို ဦးေဆာင္ ကန္ ့ကြက္ ခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ေဒၚေရႊဇီးကြက္ မွာ
သာသနာ ေတာ္ ညိႈးမွိန္ေစမႈ ျဖင့္ အမႈ ရင္ ဆိုင္ေနရသည္။ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္သူ ၏ နာေရး
ကူညီ မႈ အသင္း ကို မူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ား က သိမ္းဆည္း လိုက္ၾက ၿပီး ေတာင္သာ တပ္မေတာ္
ဦးစီးကြပ္ ကဲေနသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား မ်ား ၏ ပြင့္လင္းလူ ့ အဖြဲ ့ အစည္း ရံုး ကို လည္း သံဃာ တို ့ က မီးတင္
ရိႈ ့ လုိက္ ၾကသည္။ ေဂ်ာ့ဆိုးေရာစ္ ႀကီးမွ ကူညီထား သည့္ ကြန္ပ်ဴတာ မ်ား ၊ လက္ေတာ့ မ်ား ၊ဟန္း
ဖုန္း မ်ား ကို ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမ်ား က သိမ္းဆည္း လိုက္ ၾကသည္။  ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား အခ်ိဳ ့
ကို လည္း သာသနာ ေတာ္ ၊ အမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ စသည့္ ပုဒ္မ မ်ား တပ္ ကာ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္း
ခ်ထား လိုက္သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား က ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ် ထား သည့္ ႏုိင္ငံ ေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွား သူမ်ား ကို
ေထာင္၀င္စာ ေတြ ့ရ ဥ္ စစ္အစိုးရ ေခာတ္က ထက္ ပို ၿပီး ဆန္း ျပား သည္။ ဗုဒၶ ၊ ဓမၼ ၊ သံဃ ဂုဏ္
ေတာ္ ကို အလြတ္ရြတ္ ျပ ႏိုင္ မွ သာ လွ်င္ ေထာင္၀င္ စာ ေတြ ့ ခြင့္ ရသည္။ အလြတ္ မရြတ္ ျပ ႏိုင္
သည့္ မိသားစုမ်ား က ပါဆယ္ သာ ပို ့ ခြင့္ ရသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား မ်ား အဖြဲ ့ မွ ပ႑ိတ္ ထြန္း ကိုကား ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘြဲ ့ ႏွင့္ ဆင္ဆင္ တူ
သည့့္ နာမည္ ဆိုသည့္ ခၽြင္းခ်က္ ျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္ မွ လႊတ္ေပး လိုက္သည္။ သို ့ ေသာ္ လည္း ယခင္
သူ ့ခါး ၾကား တြင္ အၿမဲ ထိုးထား သည့္ ဟန္းဖုန္း ႏွစ္လံုး ကိုကား ျပန္မေပးေတာ့ ေခ်။  ဘုန္းေတာ္ႀကီး
မ်ား အာဏာ သိမ္းပိုက္ လိုက္ခ်ိန္ တြင္ ကိုျမေအး လည္း ေတာ ခိုရသည္။ ေတာခို ခ်ိန္ မရ လိုက္
သူ က ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ် ခံ ရသည္။

ေဒၚေနာ္အုန္းလွ သည္ ပင္ လွ်င္ အာဏာသိမ္းစ က အဖမ္းခံရသည္။ ေနာက္ေတာ့ ႏိုင္ငံ ေတာ္ သံဃ ဥေသွ်ာင္ ေကာင္စီ
၏ အဓိပတိ ဆရာေတာ္ ျဖစ္သည့္ သွ်င္ ဥာဏိႆရ က အဂၤါ ၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္း ျပဳ လုပ္ ဖူးေသာေၾကာင့္
ဘုရား တရားၾကည္ညိဳ သည္ ဟု အထင္ေရာက္ ကာျပန္လႊတ္ေပး ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံ ေတာ္ သံဃ ဥေသွ်ာင္ ေကာင္စီ ေခာတ္ တြင္ ည ၈ နာရီ ေက်ာ္လွ်င္ မိန္း ကေလးမ်ား အျပင္ မထြက္
ရေတာ့ ။ ႏိုက္ က လပ္ မ်ား ႏွင့္ ေပ်ာ္ေတာ္ ဆက္ ဧည့္ ေဂဟာ မ်ား လည္း ပိတ္ ရသည္။ လမ္းထိပ္
တိုင္း တြင္ ေလာ္ စပီကာ ႀကီး ေထာင္ ထား ကာ ည ၉ နာရီ ေရာက္လွ်င္ တရား ေခြ ႏွင့္ မတၱာ ပို ့ မ်ား
ထုတ္ လႊင့္ ေတာ့ သည္။ တို ့ ေမတၱာ စြမ္း ကမာၻ လႊမ္း ၿငိမ္းခ်မ္း ၾက ပါ ေစ ဆို သည့္ အသံ ႀကီး
သည္ မၾကား ခ်င္ မွ အဆံုး ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္စု တိုင္း ည ေရာက္ လွ်င္ ဘုရား ရွိ ခိုး ၿပီး အိပ္ ရာ
၀င္ရသည္။ အင္တာနက္ ကို ကား အသံုး ျပဳ ခြင့္ မရ ေတာ့ ေခ်။ Facebook ဆို ေ၀လား ေ၀း ပင္
ျဖစ္သည္။ ဦးရဲထြဋ္ ၊ မႈးေဇာ္ ၊ ခြန္ဒီးယမ္ ၊ ဒီမိုဖက္တီး စသည့္ Facebook အေက်ာ္ အေမာ္ တို ့ကား
Once Upon a Time  ျဖစ္ သြား ၿပီ ျဖစ္ သည္။ျမန္မာ သည္ လည္း ကမာၻ ႀကီး ႏွင့္ အဆက္ ျပတ္သြား ၿပီ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံ ေတာ္ သံဃ ဥေသွ်ာင္ ေကာင္စီ အႀကီး အကဲ မ်ား ၏ ေမာ္ေတာ္ ကား တန္း ၊ တစ္နည္း အားျဖင့္
လမ္းေၾကာင္း ကား လာ လွ်င္ အျခား ကား ႏွင့္ ျပည္သူ တို ့ က လမ္းေဘး ဆင္း ၍ ရပ္ ရသည္။
ရပ္ ေပး ရံု မွ် မက ပ်ားပ်ား၀ပ္၀ပ္ ကာ ဒူးတုပ္ ၿပီး ခစား ရသည္။ ဤ သို ့ မလုပ္ လွ်င္ ကားေရာ လူပါ
ေပ်ာက္ ထြက္ သြား ႏုိင္သည္။ ည အခ်ိန္ ေရာက္ ၿပီ ဆိုလွ်င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွင့္ ၉၆၉ ၊ ေတာင္သာ
တပ္မေတာ္ တို ့ က ထရပ္ ကား မ်ား ေပၚ တြင္ စိန္ ေျပာင္း ၊ ေလာင္ ခ်ာ ၊ ေအေက မ်ား ကို ကိုယ္
စီ ကိုင္ ၿပီး ကင္း လွည့္ ေတာ့ သည္။  တစ္ခ်ိန္ က အေနာက္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ အသားက် ေနခဲ့သည့္
ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ ႀကီး သည့္ သာ့ သနာ့ အလံ ၊ ၉၆၉ အလံ ၊ ေတာင္သာ တပ္မေတာ္ အလံ မ်ား ျဖင့္ တိတ္
ဆိတ္ ေခ်ာက္ကပ္ ေနခဲ့သည္။

ရုပ္သံ မီဒီယာ တို ့ ကို လည္း ႏိုင္ငံ ေတာ္ သံဃ ဥေသွ်ာင္ ေကာင္စီ က ထိမ္းခ်ဳပ္ ထား သည္။
ျမန္မာ့ ရုပ္ျမင္ သံၾကား သည့္ ၂၄ နာရီ ပတ္ လံုး ဦး၀ီရသူ ၏  ႏိုင္ငံေတာ္ တုိးတက္ ဖြံ ့ ၿဖိဳးေရ႕း
လုပ္ေဆာင္ မႈ မ်ား ႏွင့္ သာသနာေတာ္ ျပန္ ့ပြားေရး လုပ္ ေဆာင္ မႈ မ်ား ကို လႊင့္ သည္။ သူကား
တိုင္း မဂၢဇင္း ႏွင့္ အေမရိကန္ မီဒီယာ တို ့ ကို ကား ျပည္၀င္ ခြင့္ ဗီဇာ ထုတ္မေပး ေတာ့ ေခ်။

တစ္ခ်ိန္ က အဂၤလိပ္ နာမည္ မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ မီဒီယာ တို ့ သည္ လည္း ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္ ႏြယ္
သည့္ နာမည္ ေျပာင္းရသည္။ The Voice ဂ်ာနယ္ က ” ေအာင္ျခင္း ရွစ္ ပါး ဂ်ာနယ္” ၊ ၀ီကလီး
အီလဗင္း က ” ပရိေဒ၀ ၁၁ မီး ဂ်ာနယ္” စသည္ ျဖင့္ အမည္ ေျပာင္း ရသည္။ The Voice ဂ်ာနယ္
၏ အႀကီး အကဲ ကိုေက်ာ္မင္းေဆြ ႏွင့္ ၀ီကလီ ဂ်ာနယ္ ၏ အႀကီး အကဲ ကိုေက်ာ္မင္းေဆြ တို ့
ကို လည္း အာဏာရ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား က ေန အိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္ ခ်ထား သည္ ဆို သည့္
သတင္းမ်ား ထြက္ ေပၚေနသည္။ မည္ သူ ပင္ ဆို ေစ တစ္ခ်ိန္ က လစ္ဘရယ္ မီဒီယာ အျဖစ္
ဟုတ္ေသာ္ ရွိ မဟုတ္ ေသာ္ ရွိ ေကၽြး ေက်ာ္ ခဲ့သူ မ်ား မွာ အခုေတာ့ ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္
ကုန္ က် သည္။ အခ်ိဳ ့ လည္း ေထာင္က် ၊ အခ်ိဳ ့ လည္း  လက္စ ေဖ်ာက္ခံ ရ ကုန္က်သည္။

အလြန္ တက္ၾကြ လြန္း သူ တို ့ က ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ား အရပ္ သား အစိုးရ ကို အာဏာ ျပန္လႊဲ
ရန္ ဆႏၵ ျပ ၾကသည္။ သို ့ ေသာ္ လည္း ထို ဆႏၵ ျပ မႈ မ်ား က ငါးမိနစ္ ထက္ ပိုမၾကာေခ် ။
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ၎ တို ့ ၏ အထူး တပ္ ဖြဲ ့ မ်ား ထရပ္ ကားမ်ား ျဖင့္ ေရာက္လာၿပီး
ျမန္ျမန္ ဆန္ ဆန္ ပင္ ဆြဲ စီေတာ့ သည္။ တစ္ခ်ိန္က လို  ပါေဖာ့မင့္ မ်ား ၊ ဆိုင္းဘုတ္ မ်ား ၊
ဖေယာင္းတိုင္ မီး မ်ား  ျဖင့္ ဆႏၵ ျပ ခြင့္ မရ ေတာ့ ေခ်။ တစ္ခ်ိန္ က အမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ ႏွင့္
၉၆၉ ကို ကန္ ့ကြက္ ခဲ့သည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား မွာ လည္း အင္းစိန္ ေထာင္တြင္းဥ္ သတင္း
သံုးေနရသည္။

ညေရာက္လွ်င္ေတာ့ တို ့ ေမတၱာ စြမ္း ကမာၻ လႊမ္း ၿငိမ္းခ်မ္း ၾက ပါ ေစ ဆို သည့္ အသံ ႀကီး
ကေတာ့ ေပၚလာ ၿမဲ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အေနာက္ ႏိုင္ငံ တို ့ လို စီးပြား ေရး လုပ္ငန္း ႀကီးမ်ား လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မွာ
ျပန္ သုတ္ေတာ့ သည္။ ႏိုင္ငံ ၏ ၀င္ေငြ က် ကာ ၊ အလုပ္လက္မဲ့ တိုးလာသည္။ ဦး၀ီရသူ
က ေတာ့ လစဥ္ ေဟာ ေျပာသည့္ သံဃာ ဥေသွ်ာင္ ၏ ျပည္သူ သို ့ မိန္ ့ခြန္း ဥ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ
သည္ အခု အခ်ိန္ မွာ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ ဘယ္က လ ႏွင့္ မွ မတူ ေအာင္ တိုးတက္
ေနသည္ ဟု ဆိုသည္။ ဗုဒၶသာသနာ ေတာ္ မွာ လည္း အျခား ႏိုင္ငံ မ်ားသို ့ ပို ျပန္ ့ပြား
ေနသည္ ဟု ထည့္ သြင္း ေဟာ ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံ ၏ အဓိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား မွာ ဦး၀ီရသူ ၊ အာဏာရ
ႏိုင္ငံ ေတာ္ သံဃ ဥေသွ်ာင္ ေကာင္စီ ႏွင့္ နီးစပ္ သူမ်ား က လုပ္ ခြင့္ ရသည္။ ဘုန္း
ေတာ္ႀကီးမ်ား အာဏာရ ခ်ိန္ တြင္ အကပ္ ေကာင္းေသာ ခရိုနီ အခ်ိဳ ့က ဆက္ၿပီးရွင္
သန္ ခြင့္ ရသည္။ သို ့ ေသာ္လည္း သူတို ့ ၏ ကုမၸဏီ တိုင္း ဗုဒၶသာသနာ ၊ စီရံ ၊တိဌတု
ဆို သည့္ ဆိုင္း ဘုတ္မ်ား ကို ခ်ိတ္ ဆြဲ ထား ရသည္။ လမ္းတိုင္း တြင္ သံဃ တပ္မေတာ္
သည္ အမ်ိဳးသား ေရး ကို ဘယ္ေတာ့ မွ သစၥာ မေဖာက္ ဆို သည့္ ပိုစတာ ႀကီးမ်ား ကို
ေတြ ့ရသည္။  တစ္ခ်ိန္ က ေတာင္သာ တပ္မေတာ္ ကို တည္ေထာင္သည္ ဟု သတင္း
ထြက္ ေပၚ ခဲ့ သည့္ ဦးေအာင္ေသာင္း သည္ ကန္ ့လန္ ့ကာ ေနာက္ ကြယ္မွ ေန ၍ အာဏာ
အရွိ ဆံုး ဆို သည္ သတင္း ထြက္ ေပၚ ေနသည္။ အတိတ္ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး ေဟာင္း သန္းေရႊ လိုပင္
သူ ့ က တိုင္း ျပည္ ၏ အာဏာ အရွိ ဆံုး လူ ျဖစ္ေနသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အာဏာ ရရွိသည့္ ႏွစ္ ကို အစြဲ ျပဳ ၿပီး မွည့္ ေခၚ ထားသည့္
တိုင္း ျပည္ ၏ အာဏာအရွိ ဆံုး ေသာ  ၂၀၂၀ တပ္ရင္း ကို သံဃ ေထာက္လွမ္း
ေရး တပ္ ကို ျပည္သူမ်ား က ေခၚ ၾကသည္။ ၂၀၂၀ က ဖမ္းဆီး သြား သူမ်ား
ကို လူ ျမင္ ကြင္း တြင္ ျပန္ ေတြ ့ရ ဖို ့ မလြယ္ ကူ ေတာ့ ေခ်။

မိန္း ကေလးမ်ား မီနီစကတ္ ႏွင့္ ဒူး ေပၚ ၊ ေပါင္ ေပၚ မ်ား မ၀တ္ ရေတာ့ ၊ စတိတ္ ရႈိး
ေတာ့ သီဆိုခြင့္ ေပးထား သည္ သို ့ ေသာ္ လည္း ေယာက်ၤၤား ေလးမ်ား က ပုဆိုး
တိုက္ပံု ၊ အမ်ိဳးသမီး မ်ား က ခ်ိတ္ ထမီ ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ သီဆို မည့္ သီခ်င္း သည္ လည္း
အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊သာသနာ ေတာ္ ကို ေစာင့္ေရွာက္သည့္ သီခ်င္းမ်ိဳး သာ ျဖစ္ မွ ဘုန္း
ေတာ္ ႀကီးမ်ား က ခြင့္ ျပဳသည္။ ႏိုင္ငံ ျခား သီခ်င္း ေခြ မ်ား ၊ ဗီဒီယို ေခြ မ်ား ကို လည္း
ၾကည့္ ရႈ နားေထာင္ ခြင့္ မျပဳ ေတာ့။

အေနာက္တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ အသားက် ေန ၿပီ ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး ၏ ေျမးက
ေလး သည္ ပင္ လွ်င္ မယ္စၾကာဌာ ေဟာင္း မိုးစက္၀ိုင္ ကို ပင့္ ၿပီး တရုတ္ ျပည္ သို ့
ထြက္ ေျပး ရသည္။ သူ ၏ ၿပိဳင္ကား မ်ား ကို လည္း ဘုန္းေတာ္ ႀကီး မ်ား က သိမ္း
လိုက္ ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဦးသန္းေရႊ သတင္း က အစ အန ပင္ မၾကား ရ ေတာ့ ေခ်။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ အေျခစိုက္ လတံၱ ျပဳ ေန ၿပီ ျဖစ္သည့္ ယခင္ ျပည္ပ
သတင္း မီဒီယာ တို ့ က လည္း လာရန္ လမ္း တို ့ ျပန္ျမန္း ရသည္။ ဧရာ၀တီ သတင္း
ဌာ န သည္ ခ်င္းမိုင္ သို ့ ျပန္ဒိုးရ သလို ၊ ဘီဘီစီ ျမန္မာ ပိုင္း သည္ လည္း ရန္ကုန္
မွ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ ေပး ပို ့ သည့္ ဟု လုပ္ ၍ မရ ေတာ့ ေခ်။

အင္တာနက္ လည္း မရွိ ၊ ေရဒီယို နားေထာင္ ျခင္း သည္ လည္း တရား မ၀င္
ေတာ့ ေခ်။ ေခာတ္ပညာ တတ္ လူငယ္ အခ်ိဳ ့ က ျပည္ပ သို ့ထြက္ ေျပးရသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္မ်ား  က လည္း ေတာတြင္း သို ့ ျပန္ရသည္။
ဗုဒၶ ဘာသာ ေတာတြင္းလက္နက္ ကိုင္ တို ့ အတြက္ နဲနဲ အသက္ ရႈ ေခ်ာင္
ေသာ္ လည္ း KIA ကဲ့ သို ့ ခရစ္ယာန္ လက္နက္ ကိုင္ တို ့ က ၉၆၉ တပ္
မေတာ္ ၏ ညႊန္ၾကား မႈ ျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ ၊ လက္နက္
တပ္ ဆင္ ေလ့ က်င့္ ေပးထား သည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တပ္မ်ား ၏ ျပင္းျပင္းထန္
ထန္ တိုက္ ခိုက္ျခင္း ကို အလူးအလဲ ခံရသည္။ ကားပါမစ္ ဆိုသည္ မွာ ဘယ္
ေနမွန္းမသိေတာ့ ။

ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး ႏွင့္ ႏိုင္ငံ တ၀ွမ္းရွိ NGO မ်ား ကလည္း ေအာင္ေဖ ေညာင္းကုန္
ေတာ့ သည္။ ကင္တားနား သည္ ဘလက္ လစ္ ျဖစ္ ၿပီး ျပည္၀င္ ခြင့္ မရေတာ့
ေခ်။ ကုလ ရံုး အခ်ိဳ ့ ကို ေတာ့ လည္ ပတ္ ခြင့္ ေပးထား ေသာ္ လည္း ၊ ေဖာေလွ်ာ
မွ် သာ ျဖစ္သည္။

ယခင္ ရန္ကုန္ ရွိ တက္ၾကြ သူတို ့ အခ်ိဳ ့ က မဲေဆာက္ သို ့ ျပန္ လစ္ ရေတာ့ သည္။
အေနာက္ ႏိုင္ငံ မ်ား က လည္း တစ္ခ်ိန္က လို  ေရႊအိုေရာင္ ႏွစ္ကာ လ မ်ား မဟုတ္
ေတာ့ သျဖင့္ ခါလာ ျဖစ္ေနသည္။ အတိုက္ အခံ မ်ား ကို ေကာင္းေကာင္း မေထာက္ပံ့
ႏိုင္ေတာ့ ေခ်။

အေမရိကန္ အစိုးရ က ေတာ့  လက္ရွိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေရး အေျခ အေန သည္
စိုးရိမ္ စရာ ဟု သတင္း ထုတ္ ျပန္သည္။

မ်က္ေမွာက္ ကာလ သို ့ မဟုတ္ ပစၥခတ္ အေျခ အေန မ်ား ကို မူတည္ ၍ တို ့ထိ
ထား ျခင္း ျဖစ္သည္။ သက္ရွိ ထင္ ရွား လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ၏ နာမည္ ပါ၀င္ ေသာ္ လည္း
FNG က သာေစ ၊ နာေစ လို ့ သည့္ ဆႏၵ မရွိ ဘဲ ဖတ္ရႈ ၍ ေကာင္း ရန္ အတြက္ သာ
ျဖစ္သည္။

Advertisements