ျမန္မာ အစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ – အပိုင္း(၂)

တင္ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး ၊ ၊ေသြးကင္ဆာ ေရာဂါ ေၾကာင့္ နာမက်န္း ျဖစ္ေန သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
စိုး၀င္း သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ လ ကုန္ တြင္ သူ ၏ ေနျပည္ေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရံုး
ခန္း ကို စြန္ ့ခြာခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ ေဆးရံု ႀကီး တစ္လွည့္ စကၤာပူ ေဆးရံု မ်ား
တစ္လွည့္  ျဖင့္ ေသမည့္ ရက္ ကို သာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေန ခဲ့ရသည္။

မည္သို ့ ပင့္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာ ေရး ႏွင့္ ဖြံ  ့ ၿဖိဳးေရး ေကာင္ စီက
ထို သတင္း ကို ျပင္ ပ သို ့ ေပါက္ ၾကားမခံ ခဲ့။ ရံဖန္ ရံခါ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္း
က်န္းမာစဥ္ က ခရီးလွည့္လည္ ခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား ကို သတင္းစာ မ်က္ႏွာဖံုး
တြင္ တင္ ၿပီး လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနသေယာင္ လွည့္စား ခဲ့သည္။
အေၾကာင္းကား ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ ေရး အံုၾကြ မႈ ျဖစ္အံဆဲဆဲ ၊ သံတမန္
ေရး အေျခအေန မ်ား ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္း ေနရာ တြင္ လူစား ထိုး ရန္ အတြက္
အျခား တစ္ဦး ရွာမရေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

စစ္ေထာက္လွမ္း ေရး အႀကီး အကဲ ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္ ့ ကို ရာထူး
မွ ဖယ္ရွား ၿပီး ေနာက္ တြင္ နအဖ အစိုးရ ၏ ဖြဲ ့ စည္း ပံု မွာ အေတာ္ ပင္ ဖရိုဖရဲ
ျဖစ္သြား ခဲ့ ရသည္။  စစ္ေထာက္လွမ္း ေရး မ်ား အျပင္ သူတို ့ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္
တပ္မေတာ္ အရာရွိ မ်ား ကို ပါ ရွင္း ရသည္။

ေမၿမိဳ ့ စစ္တကၠသိုလ္ တြင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး မိသားစု သားသမီးမ်ား မွာ အထုပ္ပိုက္
ၿပီး အိမ္ျပန္ ရသည္။ ဗိုလ္ အဆင့္ ျဖစ္အံဆဲဆဲ ႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္ ပါ၀င္ ၿပီး ေက်ာင္းသား
၁၀၀ ေက်ာ္ ခန္ ့ကို ဖယ္ရွား ခဲ့သည္။  ရန္ကုန္ ႏွင့္ နယ္ တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ ့ မ်ား မွ ေထာက္
လွမ္းေရး မိသားစု အႏြယ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ဆဲ အရာ ရွိ မ်ား ကို လည္း ထပ္မံ ဖယ္ရွား
ခဲ့သည္။

ထို လံုၿခံဳေရး ေလဟာနယ္ ေၾကာင့္ လည္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ တြင္ လူအေသအေပ်ာက္ မ်ား သည့္
သံုးေနရာ ဆက္တိုက္ ဗံုးေပါက္ ကြဲ မႈ ႏွင့္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး လို မ်ိဳး အားေကာင္း
သည့္ အံုၾကြ မႈ မ်ား ေပၚ ေပါက္ ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ျခင္း မျပဳ ေတာ့ သည့္ အခ်ိန္တြင္
သူ ့ ေနရာ အတြက္ စဥ္းစား ထား သူမ်ား ထဲ တြင္ ယခု သမၼတ ႀကီး ဦးသိန္းစိန္ သည္ ထိပ္
ဆံုး က မပါ ရွိ ခဲ့ ေခ် ။ စစ္ဖက္ေရးရာအရာရိွခ်ဳပ္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္
ေတြ ကို ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာ
အတြက္ ေရြးခ်ယ္ ဖို ့ စီစဥ္ ခဲ့ေသးသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာ မေပး လို ျခင္းမွာ
တစ္ခ်ိန္ တြင္ သူ ့ ကို ၿခိမ္းေျခာက္ မည့္ သူ အျဖစ္ ယူဆ ေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ ပဲ ညံ့ဖ်င္း
ေသာ စြမ္းေဆာင္ ရည္ အခ်ိဳ ့ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ သံတမန္ မ်ား က လည္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ကို ေဘာလံုး ပြဲ ၏  အရံလူ အျဖစ္ ေလာက္သာ သေဘာ ထားၾကသည္။

သူ ့ ကို သိပ္ၿပီး ထက္ျမက္ သူ အျဖစ္ ထည့္သြင္း ေျပာ ဆို ေလ့ မရွိ ၾက။ သိသာသည့္ အခ်က္
မွာ စစ္ေရး တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားသည့္ လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ ့ အခ်ိဳ ့ ( ကိုးကန္ ့ ႏွင့္ ဒီေကဘီ
ေအ) ျပန္လည္ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈ ေတြ ရွိလာခဲ့သည္။ သံတမန္ ေရး တြင္ ထိုင္း ၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ အင္
ဒိုနီးရွားတို ့ ၏ ေ၀ဖန္ မႈ ႏွင့္ ႀကံဳရ ၿပီး စိန္စီေသာ ည ဗီဒီယို ေခြ ကဲ့ သို ့ အတြင္း သတင္းမ်ား
ေပါက္ၾကား မႈ ရွိလာခဲ့သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ ၊  ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး ေမာင္ေအး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရ ေရႊမန္း  တို ့
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာ အတြက္   မည္သူ သာ သင့္ေလွ်ာ္ မည္ ကို စဥ္းစားေန ခ်ိန္ တြင္ ေဒၚႀကိဳင္
ႀကိဳင္ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ကို သာ ေရြးခ်ယ္ ဖို ့ အႀကံ ေပးခဲ့ ၿပီး မဟန္လွ်င္ ေနာက္ တစ္
ေယာက္ ခ်က္ျခင္း အစားထိုး ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ထား ဖို ့ သူမ ၏ ခင္ပြန္း ကို အႀကံေပးခဲ့သည္။

ထိုသို ့ အၾကံေပးရာ တြင္ ” ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ မွာ ကၽြန္မ တို ့ ေတြ ကို ပုန္ကန္ ႏိုင္ေလာက္
(ျဖဳတ္ခ် အာဏာ သိမ္းႏိုင္ေလာက္) တဲ့ အရည္အခ်င္း မရွိ ဘူး ဟု ေနျပည္ေတာ္ အိမ္ အစည္း
အေ၀း တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကံၾကမၼာ လင္း တစ္လွည့္ ၊ မွိန္တစ္ခါ ျဖစ္ေနသည့္
အခ်ိန္ တြင္ သူ  ့ အတြက္ ကံအက်ိဳးေပး ေလသည္ မွာ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ပင္
ျဖစ္သည္။  ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ ေရး သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ကို
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေစဖို ့ အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့သည္။

ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာလွန္ေရး တြက္ အဓိက ၿဖိဳခြဲရမည့္ ေနရာ ကို  ရန္ကုန္တိုင္း ဟုသတ္
မွတ္ ၿပီး ဆႏၵ ျပသူမ်ား ကို ပစ္ခတ္ ရန္ ႏွင့္ ဘုန္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား ကို ပါ၀င္စီးၿပီး သံဃာ
မ်ား ကိုဖမ္းဆီးရန္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြ ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာန ခ်ဳပ္ တိုင္းမႈး ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ လွေဌး၀င္း
တို ့ ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ က အမိန္ ့ေပးခဲ့သည္။

ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး အၿပီး ရက္မ်ား စြာ မၾကာျမင့္ သည့္ အခ်ိန္ တြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္း
ကြယ္လြန္ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ က ဆုေတာ္ လာဘ္ေတာ္ အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ကို
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာ သို ့ တိုးျမွင့္ ေပးခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူး ထမ္းေဆာင္ၿပီး လအနည္းငယ္ အၾကာ တြင္ ႏိုင္ငံ တကာ ႏွင့္ ၀င္ဆံ့ ႏိုင္သည့္
အေၾကာင္း တစ္ခု ဖန္လာျပန္ရာ ဖြဲ ့ စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပည္သူ ့ဆႏၵ ခံယူေရး အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္
သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ ဘ႑ာ ေငြေၾကး ကို စိတ္ႀကိဳက္ သံုးစြဲ ႏိုင္ခဲ့သည္။

အတိုက္ အခံ မ်ား ၾကား တြင္ Vote No, No Vote ျဖစ္ေစသည့္ အက္ေၾကာင္းေပၚေအာင္ စြမ္းေဆာင္
ခဲ့ ၿပီး ထို  အတြက္ လည္း ႏိုင္ငံတကာ NGO အခ်ိဳ  ကို ငွားရမ္းၿပီး ေဒၚလာ သန္းခ်ီ အကုန္ အက် ခံကာ
ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ အေျခခံ ဥပေဒ  ျပည္ သူ ့ ဆႏၵ ခံယူ ပြဲ  အတြက္ သံုးစြဲ ေသာ ေငြ မ်ား အနက္ တစ္
၀က္ ခန္ ့မွာ ဦးသိန္းစိန္ ၏ ဘ႑ာ တိုက္ထဲ သို ့ ေရာက္ရွိ သြား မည္ ဟု ယူဆၾကၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚ
လာ ျဖင့္ တြက္ မည္ ဆိုလွ်င္ ေဒၚလာ တစ္သန္း ခန္ ့ ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ရရွိ သြား
ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ ျမန္မာ စစ္တပ္ အရာရွိ ေဟာင္း တစ္ဦး က ” ေရႊ၀ါေရာင္
ေတာ္လွန္ေရး အၿပီးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ က ျပည္ ပ အတိုက္အခံ ေတြ ကို ၿဖိဳခြဲ ဖို ့ နည္းလမ္း
မ်ိဳးစံု သံုးလာတယ္ ၊ ပိုက္ဆံ လည္း သံုးတယ္။ အဲဒီက ေန လည္း ဦးသိန္းစိန္ ပိုက္ဆံ ရတယ္။ ျပည္
သူ ့ ဆႏၵ ခံယူ ပြဲ နဲ ့ ေရြးေကာက္ ပြဲ ျဖစ္ေအာင္ လို ဂ်ာမဏီ လို ႏိုင္ငံ ေတြ က လည္း ပိုက္ဆံ ပံုေအာ
ၿပီး ေပးတယ္။ အဲဒါ ေတြ အားလံုး ဦးသိန္းစိန္ အိတ္ ထဲ ေရာက္ သြားတာ ပဲ ။ အျခား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေတြ လို
ျမန္မာ ေငြ ကို ေဒၚလာ နဲ ့ လဲစရာ ေတာင္ မလို ဘူး ” ဟု FNG ကို ေျပာသည္။

ေနာက္ေတာ့ နာဂစ္ ျဖစ္သည္ ။ နာဂစ္ မုန္တိုင္း တြင္ ႏိုင္ငံ တကာ အကူအညီမ်ား ရရွိသည္။ အေမရိကန္
ကို ႏိုင္ငံ က ပင္လွ်င္ ကူညီ သည္။ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရး  ေကာ္မတီ ၏ ဥကၠဌ အျဖစ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ တာ၀န္ယူ သည္။ နာဂစ္ေဒသ သို ့ သြားေရာက္ၾကည့္ ရႈ သည္။ ထိုေဒသ တြင္
ျပည္သူမ်ား ၏ ဆိုးရြားသည့္ အျဖစ္ အပ်က္ ကို ေတြ ့သည့္ အခါ လူႀကီး ေတြ ကို ျပန္တင္ ျပၿပီး လိုအပ္
ေတြ လုပ္ေပး မည္ ဟု ေျပာၾကား ကာ ျပန္လည္ထြက္ခြာ လာခဲ့သည္။

နာဂစ္ ေဒသ မုန္းတိုင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံ တကာလွ လႈဒါန္း ေငြ မ်ား မွာ အေမရိကန္
ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ နီးပါး ရွိသည္။ အေမရိကန္ တစ္ႏိုင္ငံ တည္း က ပင္လွ်င္ ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ေက်ာ္
လႈဒါန္းခဲ့သည္။  ထို ေငြ မ်ား အားလံုး အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ တစ္ေယာက္တည္း က ပင္လွ်င္
စီမံခန္ ့ ခြဲ ခဲ့ရသည္။ နာဂစ္ ၿပီး ေတာ့ ရန္ကုန္ ၿမိဳ   ့ သံလြင္ လမ္း ႏွင့္ မရမ္းကုန္း တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္
၏ အိမ္ မ်ား အလွ်ိဳလွ်ိဳ ေပၚ ေပါက္ လာခဲဲ့သည္။

သိပ္မၾကာခင္ မွာ ပင္ ကိုးကန္ ့ႏွင့္ တိုက္ ပြဲ ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာ စစ္တပ္ အႏိုင္ရရွိ ၿပီး ကိုးကန္ ့ေခါင္းေဆာင္
ဖုန္ၾကားရွင္ ကို ဖယ္ရွား ကာ ေခါင္းေဆာင္သစ္ခန္  ့ခဲ့သည္။ ကို ့ကန္ ့ တပ္ဖြဲ ့ ႏွင့္ ဖုန္ၾကား ရွင္ တို ့ ၏ ပိုင္
ဆိုင္ မႈမ်ား ကို အကုန္ သိမ္းယူခဲ့သည္။  ယခု ကိုးကန္ ့ သည္ အခြံ သာ က်န္ ရွိ ေသာ ကိုးကန္ ့ ျဖစ္သည္။
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အမိန္ ့ ႏွင့္ ေထာ္လာဂ်ီ ပါ မက်န္ သိမ္းယူ မႈ မွာ ေဒၚလာ ၂၀ ေက်ာ္ ဖို း ခန္ ့ ျဖစ္သည္။ ဖုန္ၾကားရွင္
တို ့ ၏ အသက္ႏွင့္ ရင္းၿပီး စြန္ ့စားကာ စီးပြားရွာခဲ့ ရသည့္ ယာဘ ေဆးျပား ႏွင့္ ဘိန္းေရာင္း ရ ေငြမ်ား သည္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ တို  ့ ထံ ေရာက္ သည့္ အခါ ပလံု ဆို သည့္ အသံ ပင္မၾကား
ရေတာ့ ။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လ ၈ ရက္ေန ့က ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ ့တြင္က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ
၏ သတင္းေပးခ်က္အရ ေလာက္ကိုင္တြင္ရွိသည့္ လွ်ိဳ့၀ွက္တည္ေဆာက္ထားေသာ လက္နက္ စက္ရံု ႏွင့္
စိတ္ၾကြေဆးျပားလုပ္ငန္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆို ကာ သံတမန္ မ်ား ကို စိတ္ၾကြေဆး
ျပားမ်ား သာ ျပ ခဲ့သည္။ ကိုးကန္ ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုင္သည့္ ဂ်ာမဏီ ထုတ္ ေမာ္ေတာ္ ကားမ်ား ၊ BMW, AUDI
ႏွင့္ Lexus ကားမ်ား မွာ အစပင္ ရွာ မရေတာ့ ။

ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး ကန္ထရိုက္ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ စစ္လက္နက္ ၀ယ္ယူေရး ၊ တရုတ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ
မႈ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ ပြဲ အတြက္ ဥေရာ ပ မွ စီး၀င္သည့္ ေငြမ်ား မွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ထံ မွ
သာ ျဖတ္ သန္း သြားရသည္။

လႊတ္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ A.C.E ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ က ကန္ ထရိုက္
ခ်ေပးခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ ပြဲ က်င္းပ ၿပီး ခ်ိန္ အထိ မၿပီး ႏိုင္ေသးသည့္ လႊတ္ေတာ္ ေဆာက္ လုပ္ မႈ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ႀကီး အား က်ပ္ သိန္း ငါးေထာင္ ခန္ ့ ကန္ ေတာ့ ခဲ့ရသည္ ဟု ေဆာက္လုပ္ ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ နီးစပ္ သူမ်ား
က ေျပာၾက သည္။  အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေထာင္ ခ်ီ သံုး ၿပီး အဆင့္ ျမွင့္ တင္ခဲ့သည့္ ေနျပည္ေတာ္ လုပ္
ငန္းမ်ား ကန္ထရိုက္ ခ်ေပး ျခင္း အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ အမိန္ ့ ျဖင့္ ျပဳ
လုပ္ ခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ ေဆာက္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ခြင္မ်ား မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ သည္ က်ပ္ေငြ သန္းေထာင္ ႏွင့္ ခ်ီသည့္ လာဘ္
သပ္ ပကာမ်ား ကို ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အတြင္း တရုတ္ ကုမၸဏီ ႀကီး ၁၂ ခုႏွစ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္
ခဲ့ရာ တြင္ လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ သည္ လာဘ္ေငြမ်ား ရရွိခဲ့ ေသးသည္။

ထို အေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး The Economist မဂၢဇင္းႀကီး က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ စီးပြာေရးဆက္စပ္မႈ ရွိသည့္ တရုတ္
ေကာ္ပိုေရးရွင္း ၏ ဥကၠဌ တစ္ဦး ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က  ေမးျမန္း သည့္ အခါ ” ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မွာ လာဘ္မေပး ရင္ ေသးေတာင္ေပါက္
ဖို ့ မလြယ္ ဘူး ဟု ေျပာခဲ့သည္။

သည့္ ေနာက္ တြင္ ေတာ့  ႏိုင္ငံ တကာ အလွဳ ရွင္ မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ ၂၀၁၀  ေရြးေကာက္ ပြဲ ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး
ဆို သည့္ ဇာတ္လမ္း ႀကီး ေပၚေပါက္ လာခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ ခရိုနီ သူေဌးႀကီး တစ္ဦး ကမူ ” ဦးသိန္းစိန္ က ၂၀၁၀ ေရြးေကာ္ ပြဲ မွာ မွ တကယ့္ ေကာ္
ေကာင္ ျဖစ္ သြားတာ သမၼတ လည္း ျဖစ္တယ္။ ပါတီ ရံပံုေငြ ၊ အစိုးရ ရဲ  ့ ေရြးေကာက္ ပြဲ စရိတ္ ၊ ေနာ္ေ၀
လို  ႏိုင္ငံ ေတြ က ေရြးေကာက္ ပြဲ အတြက္ လႈတာ ေတြ ေလ ” ” ဒါေတြ ဘယ္ေနရာ မွာ ဘယ္ေလာက္ သံုးတယ္
ဆို တာ သိတဲ့ လူ ရွိ လို ့ လား”  ဟုFNG ကို ေျပာသည္။

ဤ သည္ ကား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္
ရရွိ ခဲ့သည့္ တန္စိုး လက္ ေဆာင္မ်ား ပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ အစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ – အပိုင္း(၂)  သည္ FNG
ႏွင့္ Myanmar Corruption Report တို ့ ၏ ပူးတြဲ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္သည့္
ျမန္မာ အစိုးရ ဌာန မ်ား ၏ အက်င့္ပ်က္ ခ်စား မႈ ေငြေၾကး အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္ဘီလွ်ံ နီးပါး ရွိ
မွ  အစိတ္ အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။

အပိုင္း ၃ ဇာတ္သိမ္း တြင္ သမၼတ ဦးသိန္စိန္ ၏ ဘ႑ာတိုက္ ကို ဖတ္ရႈ ရမည္ျဖစ္သည္။

ဇြန္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တြင္ တရုတ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္က်ားေပါင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လာေရာက္ စဥ္ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္ စစ္ ၊ လက္ပံတန္းေတာင္  ေၾကးနီမိုင္း ႏွင့္ ရခိုင္ ေဒသမွ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့မ်ား စီမံကိန္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံ မႈ အတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ မွ လက္မွတ္ ထိုးေနစဥ္  (Xinhua/Yao Dawei)

ဇြန္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တြင္ တရုတ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္က်ားေပါင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လာေရာက္ စဥ္ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္ စစ္ ၊ လက္ပံတန္းေတာင္
ေၾကးနီမိုင္း ႏွင့္ ရခိုင္ ေဒသမွ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့မ်ား စီမံကိန္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံ မႈ အတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ မွ လက္မွတ္ ထိုးေနစဥ္ (Xinhua/Yao Dawei)

Advertisements