ျပည္သူ ့ ပိုက္ဆံ ငါ့ ပိုက္ဆံ လုပ္ခဲ့တဲ့ ဦးေန၀င္း ရဲ ့ေငြမဲ မ် ား

တင္ေက် ာ္ေက် ာ္စိုး၊      ၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ တြင္ အာဏာ သိမ္းၿပီး ေနာက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကို ၂၆ ႏွစ္ ၾကာ အုပ္စိုးသြား ခဲ့ သည့္ အာဏာရွင္
ေဟာင္း ဦးေန၀င္း အား သူ ၏ ေနာက္ဆံုး ေန ့ မ် ား တြင္ ကမာၻ က အဆင္း ရဲ ဆံုး ႏိုင္ငံ မွ အခ်မ္းသား ဆံုး
လူသား အျဖစ္ သိထားခဲ့ၾကသည္။

ဦးေန၀င္းလက္ထက္ မဆလ ေခာတ္ တြင္ သူ ႏွင့္ တေျပးညီ  ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ သူ မရွိ ခဲ့ဘဲ သူ တစ္ဦး တည္း
သာေဒၚလာ ဘီလွ်ံ ႏွင့္ ခ်ီ ၿပီး  ၿပိဳင္ ဘက္ မရွိ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ခဲ့ သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ တြင္ ႏိုင္ငံ ေရး
ကန္ ့လန္ ့ကာ ေနာက္ ကြယ္ သို ့ ၀င္ရန္  ရက္ပိုင္း အလို တြင္ အေမရိကန္ စီပြား ေရး မဂၢဇင္း ေဖာဘ္ ႏွင့္ နယူစ္
၀ိခ္ မဂၢဇင္း က အာဏာရွင္ ႀကီး ဦးေန၀င္း  ပိုင္ ဆိုင္ မႈ မွာ ေဒၚလာ ငါးဘီလွ်ံ ထက္ မနည္း ရွိေၾကာင္း ေရးသား
ခဲ့ ၾကသည္။

ဂ် ာမဏီ သံအမတ္ တစ္ဦး ကို ကိုးကား ၿပီး ေအာအင္ဒီးယား ေရဒီယို က ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ ဘာလ တြင္
သတင္း ထုတ္ လႊင့္ မႈ ဥ္ ဘီလွ်ံ ႏွင့္ ခ်ီ ကာ ခ်မ္းသာေစခဲ့သည့္ ဦးေန၀င္း ၏ ၀င္ေငြ မ် ားသည္
ႏိုင္ငံ တကာ အကူအညီ မ် ား ကို အလြဲ သံုးစား လုပ္ျခင္း ၊  သံယံဇာတ ႏွင့္ ဘိန္းမွ လြဲ ၍ အျခား ဘာမွ မရွိ ဟု
ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ တြင္ အေနာက္ ဂ်ာမဏီ ႏုိင္ငံ က တနသၤာရီတုိင္း ထား၀ယ္ခရိုင္ ဟိႏၵားသတၱဳတြင္းစီမံကိန္းအတြက္
မတ္ေငြ ၁၈ သန္း ေခ်းငွားသည္။
မတ္ေငြ ၁၈ သန္း သည္ ေဒၚလာ တစ္သန္း တန္ ့ သတၱဳ သန္ ့စင္ စက္ ၊
အလုပ္သမား နားေနေဆာင္ ၊၀န္ထမ္း အိမ္ရာ ႏွင့္ ေဆးေပးခန္း တစ္ခု သာ အဖတ္ တင္ခဲ့ ၿပီး က်န္ မတ္
ေငြ ၁၆ သန္း ေက်ာ္ ခန္ ့မွ ေပ် ာက္ျခင္းမ လွ ေပ်ာက္ သြား ခဲ့ ရသည္။

ေျခာက္ ႏွစ္ ခန္ ့ အၾကာ တြင္ မည္ ကာမတၱ စက္ရုံ အဆင့္ သာ ရွိသည့္ ဟိႏၵား သတၱဳ တြင္း အတြက္ ဂ်ပန္
မွ ယန္း သန္း တစ္ေထာင္ ေက်ာ္ ထုတ္ ေခ်း မွ ေကာင္း မြန္းစြာ လည္ ပတ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဟိႏၵား၊ ကံေဘာက္ ၊ ဟာျမင္းႀကီး သတၱဳတြင္းမ်ား အတြက္ ဂ်ပန္ မွာ ေငြေခ် းသည္။ အာရွ ဖြံ  ့ၿဖိဳ  းေရး ဘဏ္မွ
တနသၤာရီ ေဒသ ၏ ပုလဲ လုပ္ငန္း ႏွင့္ ေရငန္ ငါးဖမ္း လုပ္ငန္း အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀
ေက်ာ္ ေခ်း ငွားသည္ ပုလဲ လုပ္ငန္း အတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ နီး ပါး သာ အသံုး ျပဳ ခဲ့ ၿပီး ငါး ၊ ပုဇြန္ ေမြး
ျမဴ ျခင္း လုပ္ငန္း မွာ ဒံုရင္း အတိုင္း သာ ရွိ ခဲ့သည္။

၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ဂ် ပန္ က ခ်မ္းသာ လာခ်ိန္ စစ္ေလွ် ာ္ေၾကး ေငြ မ် ား ေပး အပ္ သလို ၊ စစ္တြင္း
က နီပြန္ တပ္မေတာ္ ၏ လက္ခ်က္ ျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ် ား နာက်င္ ခံစား ခဲ့ ရမႈ မ် ား ကို ေျပေပ် ာက္
ေစျခင္း အလို ့ ငွာ ႏွစ္ စဥ္ ဂ်ပန္ ယန္းေငြ သန္း ေထာင္ ႏွင့္ ခ်ီ ၿပီး ကူညီ သလို  ႏွစ္စဥ္ အတိုး မဲ့ ေခ်း ေငြ
မ် ားလည္း ေခ်း ငွား သည္ ဂ် ပန္ က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ကို ေပး အပ္ သည့္ စစ္ေလွ်ာ္ ေၾကး ေငြ မ်ာ း အနက္
ေကာင္းေကာင္း ခမ္းခမ္း ဆို၍ ေလာပိတ ေရအား လွ်ပ္ စစ္ စက္ ရံု ႏွင့္ ရန္ကုန္ – မႏၱေလး လမ္းမ ႀကီး
သာ အ ဖတ္ တင္ သည္။ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္ း ႏွင့္ ခ်ီ သည့္ ဂ် ပန္ ယန္းေငြ အခ်ိဳ  ့ ကား ၾကက္
ေပ်ာက္ ငွက္ ေပ်ာက္ ပင္ ျဖစ္ခဲ့ ရ သည္။

ျမန္မာ ထက္ ပို ၿပီး ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ ပို အရ နည္းခဲ့ သည့္ စကၤာ ပူ ကြ်န္း က ေခါင္းေဆာင္ မ် ား က ေတာ့
ဂ် ပန္ ေပးေငြ ျဖင့္ တိုင္း ျပည္ ကို အာရွ က်ားေလးေကာင္ စာရင္း ၀င္ေစ ၿပီး ဖြံ  ့ ၿဖိဳ း တိုးတက္ ေစခဲ့
သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳဳပ္ ၿကီး ေန၀င္း အာဏာ သိမ္းစဥ္ က ကြာလမ္လာပူ ၿမိဳ  ့ စြန္ ဆို လွ်င္ လွ်ပ္ စစ္ မီးပင္ မရွိ
သည့္ မေလးယား ေခၚ မေလး ရွားလည္း ဂ် ပန္ ေခ်းေငြ ၊ ကမာၻ ့ ဘဏ္ ေခ် းေငြ မ် ားျဖင့္ ခုန္ ပ်ံ ေက ်ာ္
လႊားခ်မ္းသာ ခဲ့သည္။

စက္ မႈ ဖြံ ့ ၿဖိဳ း ၿပီး အေနာက္ ဂ်ာမဏီ က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကို ႏွစ္ စဥ္ မတ္ ေငြ ေလးသန္း ခန္ ့ ကူညီ သည္ ၊
မတ္ ေငြ ေလး သန္း သည္ ထို အခ်ိန္  က ဆို လွ်င္ ပ်ဥ္းမ ပင္ ႏို ့ခ်က္ စက္ ရံု ၁၀ ရံု ထက္ မနည္း တည္
ေဆာက္ လို ့ ရ ေသာ္ လည္း တစ္ေန ့ တြင္ ႏို ့ ဆီ တန္ ခ်ိန္ အနည္း ငယ္ သာ က် သည့္ ႏို ့ ခ်က္
စက္ရံု တစ္ခု သာ ဖတ္ဖတ္မည္ တည္ေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဦးေန၀င္း လက္ထက္ တြင္ တိုင္းရင္းသား ႏွင့္ နယ္စပ္ ေဒသ မ် ား ဥ္ စီမံ ကိန္း ႀကီး မ် ား ကို ပိုမို တိုးျမွင့္ လုပ္
ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုသို ့ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မွာ  နယ္စပ္ ေဒသ ဖြံ  ့ ၿဖိဳ းေရး ကို လို လားျခင္း ေၾကာင့္ လည္း မဟုတ္ ၊
ႏိုင္ငံ အႏွံ အျပား တေျပး ညီ တိုးတက္ ေစရန္ ရည္သန္ သည့္ စိတ္ရင္း မွန္ လည္း မဟုတ္ ေခ် ။
လက္နက္ ကို ေသာင္း က်န္း သူ သူပုန္ မ် ား ထိမ္းခ် ဳပ္ ထားသည့္ ေဒသ ႏွင့္ နီးသည့္ ေနရာ မ် ား တြင္ စီမံကိန္း
မ် ား ျပဳ လုပ္ျခင္း ျဖင့္ ၁ ) စီမံကိန္း မ် ား  ကုိ သူ ပုန္ မ် ား မိုင္းေထာင္ ျခင္း ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ ျခင္း စသည့္
အဖ် က္ လုပ္ရပ္ မ် ား (ဥပမာ – ဆိုရွယ္လစ္ ေခာတ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေလာပိတ ကို သူပုန္ ၀င္ သည္ ဟု
ေသာ ၀ါဒျဖန္ ့ သတင္း ျဖင့္ လွ်ပ္ စစ္ မီး အေမွာင္ ခ် ကာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ ့ မ် ား ကို ျပည္
သူမ်ား က မုန္းေစခဲ့သည္။ ထို ့ ေနာက္ ပ်က္ စီးသြား သည့္ စီမံ ကိန္း ျပဳ  ျပင္ ရန္ ႏိုင္ငံ တကာ ဘဏ္မ်ာ း
တြင္ ေခ်း ေငြ ရယူ ၿပီး ေငြေၾကး မသမာ မႈ မ် ား ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။

ဤ သည္ကား ဦးေန၀င္း ၏ အာဏာ ၊ ေငြ ေၾကး တို ့ ႏွင့္ ပတ္သက္ လာ လွ်င္ တစ္ခ် က္ ခုတ္ ႏွစ္ ခ် က္ ျပတ္ 
အယူ အဆ လည္း ျဖစ္သည္။ ထို အေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ဖက္ဒရယ္ မူ ေၾကာင့္ အာဏာသိမ္း ရပါ
သည္ ဆို သည့္ ျမန္မာ့ အသံ အာဏာသိမ္း မိန္ ့ခြန္း ကို ေရးသား ေပး ခဲ့ သည့္  ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ
ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး ေအာင္ႀကီး ေနာင္တြင္ ဒီမိုကေရစီ လိုလာသူ ျဖစ္လာခဲ့သည့္ ဦးေအာင္ႀကီး က ၁၉၈၈
ခုႏွစ္ ထုတ္ သူ ၏ ၄၁ မ်က္ ႏွာ စာ တမ္း တြင္ ဦးေန၀င္း ၏ စီမံကိန္း မ ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး တို ့ထိ ထား
ခဲ့သည္။
BN-BM224_NIWEN__G_20140212044814

 

 

Ne Win, Burma, Corruption, Dictator, Black Money

Advertisements