ေက် ာင္းသား ၄၃ ေယာက္ ကို မီးရိႈ ့ သတ္

အထက္တန္း ေက် ာင္းကို ျပည္နယ္ အစိုးရ က ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေလွ်ာ့ ခ်လို ့  ဆႏၵ ျပ ခဲ့ တဲ့
ေက် ာင္းသား ၄၃ ေယာက္ ဟာ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန ့ မွာ  ဆႏၵျပ ၿပီး ျပန္အလာ ၿမိဳ  ့ေတာ္
၀န္ ရဲ  ့ အမိန္ ့ နဲ ့ ရဲ က ဖမ္းဆီး ၿပီး ေဂယာရို လူဆုိး ဂိုဏ္း လက္ထဲ ကို လႊဲ ေျပာင္း ေပးခဲ့ ရာ
လူဆိုးေတြ က ေက်ာင္းသား ေတြ ကို အရွင္လတ္လတ္  မီးရိႈ ့ၿပီး သတ္ျဖတ္ ပစ္ခဲ့ ပါတယ္။

မကၠဆီ ကို ေတာင္ပိုင္း က ေဂယာရို ျပည္နယ္ မွာ ေက်ာင္းသား ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ ကို ရဲ က
လိုက္လံ စံုစမ္း ၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးမႈနဲ ့ ဆက္စပ္ တဲ့ လူ ၇၄ ဦး ကို ဖမ္းထားရာ က ေန အဲဒီက လူဆိုး
ဂိုဏ္း ၀င္ ေတြ ျဖစ္တဲ့ Patricio Reyes Landa, Jhonatan Osorio Gomez နဲ ့
Agustin Garcia Reyes တို ့ က မီးရိႈ ့သတ္ခဲ့ ေၾကာင္း ၀န္ခံ ခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသတင္း ကို ၾကားရေတာ့ ေဂယာရို ျပည္နယ္ က ျပည္သူ ေတြ သာမက အစိုးရ ၀န္ထမ္း ေတြ
က ပါ ဆႏၵ ျပ ၾက ၿပီး အခ်ိဳ  ့ ျ့ပည္နယ္ ေတြ မွာ ေတာ့ အစိုးရ ရံုး ေတြ ေရွ ့ပင္းေမာ ေတြ ကို ပါ
မီးရိႈ ့ တိုက္ခိုက္ ၾက ပါတယ္။

ေက်ာင္းသား ေတြ ဆႏၵ ျပ ခဲ့ တဲ့ အီဂြဲ လား ၿမိဳ  ့ ရဲ  ့ ၿမိဳ  ့ေတာ္ ၀န္ ဇနီး ကို ဖမ္းဆီး ထားမိေပမယ့္
ၿမိဳ  ့ေတာ္ ၀န္ က ေတာ့ ထြက္ ေျပး လြတ္ေျမာက္ ေနပါတယ္။ ခုလို  ေက်ာင္း သား ေတြ ကို
သတ္ဖို ့ စီစဥ္ တာဟာ လူဆိုးဂိုဏ္း ေတြ နဲ ့ အဆက္ အသြယ္ ရွိ တဲ့ ၿမိဳ  ့ေတာ္ ၀န္ ရဲ  ့ ဇနီး
က စီစဥ္ တာ ျဖစ္တယ္ လို ့ၿမိဳ  ့ ခံ ေတြ က ယူဆၾကပါတယ္။

မကၠဆီ ကို ၿမိဳ  ့ေတာ္ ထိ သြားေရာက္ ဆႏၵ ျပ ဖို ့ ခရီးစရိတ္ ရံပံုေငြ ေကာက္ခံ
ေနတာေၾကာင့္ ၿမိဳ  ့ ကို ညဘက္ အျပန္ ေနာက္က် တဲ့ ေက်ာင္းသား ေတြ ရဲ  ့ ဘတ္(စ) ကား ကို
ရဲ က ညအေမွာင္ မွာ ပစ္ခတ္ ဖမ္းၿပီး လူဆိုး ေတြ လက္ထဲ ကို လႊဲ ေပး လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

မကၠဆီ ကို ႏိုင္ငံ မွာ အာဏာပိုင္ ေတြ က မူးယစ္ေဆး၀ါး ေမွာင္ခိုဂိုဏ္း
ေတြ နဲ ့ ဆက္စပ္ မႈ ရွိ ၿပီး ရာဇ၀တ္ မႈ ေတြ ပူးေပါင္း က်ဳးလြန္ၾကပါတယ္။

လူဆိုး ေတြ က ေက် ာင္းသား ေတြ ကို ဒီဇယ္ေလာင္း တာယာ ေတြ ပတ္ ၊ ပလတ္ စတစ္
စ ေတြ နဲ ့ မီးရိႈ ့ သတ္ခဲ့ တယ္ လို ့ ေျပာ ပါတယ္။

Advertisements