ေခ် ာကလက္ ကာကာ ဆိုင္ ဓားစားခံ အက်ပ္ အတည္း နာရီ ေပါင္းမ်ား စြာၾကာေသာ္ လည္း ရဲ ေတြ ၀ိုင္းထား ရံု ေလာက္ ပဲ တတ္ႏိုင္

ၾသစေတးလွ် ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒေန ၿမိဳ  ့ က Lindt ေခ် ာ ကလက္ ေကာ္ဖီ ဆိုင္ ကို ေသနတ္ သမား တစ္ဦး
က ၀င္ ေရာက္ ၿပီး စီးနင္း ထား ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ သမား ေတြ သံုးတဲ့ အနက္ ေရာင္ အလံ ကို
ေထာင္ ထား လို ့ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ  ့ ေတြ နဲ ့ ဆက္ ႏြယ္မႈ ရွိ မယ္ လို ့ ေျပာၾက ေပမယ့္ ေသနတ္ သမား
ဘယ္သူ ဘယ္၀ါ လဲ ဆိုတာ ဘယ္သူမွ မသိ ၾက ေသး ပါ ဘူး။

ေလာေလာ ဆယ္ မွာ ေတာ့ ဓားစားခံ ငါး ဦး ကို ျပန္ လႊတ္ေပး လိုက္ ၿပီး ေသနတ္ သမား
က ၀န္ႀကီး ခ် ဳပ္ တိုနီ အေဘာ့ နဲ ့ စကား ေျပာ ခ်င္ တယ္ လို ့ ေျပာပါတယ္။

ေခ် ာက လက္ ေကာ္ဖီ ဆိုင္ထဲ မွာ ေသနတ္ သမား က  ၀န္ထမ္းဆယ္ ေယာက္ ေလာက္
နဲ ့ စားသံုးသူ ၃၀ ေလာက္ ကို ဆက္ ၿပီး ဖမ္းထား တယ္ လို ့ AP သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements