ပါကစၥတန္ မွာ ဆီတင္ ကား မီးေလာင္ လို ့ လူ ၁၂၀ ေက်ာ္ မီးေလာင္ ေသဆံုး ၿပီး ေနာက္ထပ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္ ရ

ပါကစၥတန္ ႏိ္ုင္ငံ ပန္ဂ်ပ္ ျပည္နယ္ ယိုဖိတ္ ေနတဲ့ ဆီတင္ ကား က မေတာ္ တစ္စ ျဖစ္ ၿပီး မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ကာ လူ ၁၃၀ ေက် ာ္ အရွင္လတ္လတ္ မီး

ေလာင္ ၿပီး ေသဆံုး ခဲ့ ပါတယ္။
 
ဆီတင္ကား ဟာ မေတာ္တစ္ဆ တိမ္းေမွာက္ မႈ ျဖစ္ ၿပီး ေနာက္ ေက်းရြာသား ေတြ က ယိုစိမ့္ ထြက္ ေနတဲ့ ေလာင္စာ ဆီ ကုိ ယူငင္ ေနတုန္း မွာ မီး
ေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီး ဆီသယ္သူ ေတြ ေသဆံုး ခဲ့ တာပါ။
 
ဘ၀ါပူလ္ ရြာနား က ဗစ္တိုးရီးယား ေဆးရံု မွာ ဒဏ္ရာ ရ သူ ေတြ ကို ကုသမႈ ေပး ေန ၿပီး ပါကစၥတန္ စစ္တပ္ က ေတာ့ ဟယ္လီေကာ္ပတာ နဲ ့ ပါ
စစ္ေဆးရံု ကို သယ္ယူ ပို ့ ေဆာင္ ကုသ ေပး မႈ ျပဳ ေန ပါတယ္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s