ျမင္းလွည္းတံ ထုတ္ ခ်င္း ေပါက္ ၿပီး ေသဆံုး

နတ္ေမာက္ ၿမိဳ ့ က ဆိုင္ကယ္ နဲ ့ ျမင္း
လည္း တုိက္ မႈ မွာ ျမင္းလွည္း ဆြဲတံ သည္ ဆိုင္ကယ္ စီးသူ ၏ ရင္၀ ကို
လွံတံ ကဲ့ သို ့ ထုတ္ ခ်င္း ေပါက္ ၀င္ေရာက္ ကာ ဆယ္မိနစ္ ခန္ ့ၿငိီးညဴ
ၿပီး ေနာက္ ေသဆံုး သြား ခဲ့သည္။

 
ယခင္ က ျမင္းလွည္း ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကား ၊ ဆိုင္ကယ္ ၊ ဆိုက္ကား တိုက္မႈ တြင္ ျမင္းေသမႈ ၊ ေမာ္ေတာ္ကား ေမာင္းသူ ဒဏ္ရာ ရ မႈ မ် ား ရွိ ခဲ့ ဖူး ေသာ္ လည္း ယခု ကဲ့ သို ့ ေသဆံုး မႈ မွာ ပထမ ဆံုး ဆန္းၾကယ္ ျဖစ္ရပ္ ဟု သိရသည္။

ဓာတ္ပံု – သနိး၀င္းဦး  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s