ဗိုလ္ခ် ဳပ္ မႈး ႀကီး ေဟာင္း ရဲ ့ ယၾတာ ဆင္းတုေတာ္ ေတြ ေ၀ဖန္ မႈ ေတြက္ ထြက္ ေပၚေန

ပ် ဥ္း မနား ၿမိ ဳ ့ ရွိ လက္ေတာ္ တစ္ဖက္ ေနာက္ သို ့ ပစ္ထား သည့္ ဆင္းတုေတာ္ မ် ား မွာ လူမႈ ကြန္ယက္ တြင္ ရုတ္ ခ် ဥ္း ေရ ပန္းစား ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ ် ဳပ္ သိန္းႏိုင္ ဆိုသူ မွ ယခင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း အား အေလး အျမတ္ ထား က ထုလုပ္ ခဲ့သည့္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ မ် ာ း ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ် ဳပ္ မႈး ႀကီး သန္းေရႊ ကိုယ္ တိုင္ ယခု လ ဆန္း ပိုင္ က လာေရာက္ ဖူး ေျမာ္ ခဲ့ သည္ ဟု သိရသည္။
FNG က သိရွိ ရ သည္ မွာ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ မႈး ႀကီး သန္းေရႊ ႏွင့္ မိသားစုမ် ား ၏ လာဘံ ၊ ဓနံ ၊ ပီယံ တို ့ အတြက္ ထုလုပ္ ကိုးကြယ္ ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု သိရၿပီး ထင္ရွား ေသာ ေဗဒင္ လကၡဏာ ဆရာ တစ္ဦး မွ အႀကံ ေပး ျခင္း ဟု သိရသည္။


ဆင္းတုေတာ္ မ် ား မွာ စက်င္ ေက် ာက္ ျဖဴ ျဖစ္ ၿပီး နားရြက္ ေတာ္ မွာ ကိုးဆယ္ဒီဂရီ ေထာင့္ မွန္ က် စြာ ျဖင့္ ပခံုးေတာ္ ကို ထိ ေန ၿပီး ဦးေခါင္းေတာ္ မွ ဆံေတာ္ အား စိန္သြား သို ့ မဟုတ္ သန္ လွ်က္ ပံု ထုလုပ္ ထား ကာ ေရႊသကၤန္း ေငြသကၤန္း မ် ား ကို ဆင္း တုေတာ္ ေပၚ တြင္ ဆင္ျမန္ထား သည္ ။ ဆင္း တုေတာ္ ၂၇ ဆူ ထုပ္လုပ္ ထားသည္ ဟုသိရသည္။

အခ် ိဳ ့ ဆင္းတုေတာ္ မ် ား မွာ မ်က္ လံုးေတာ္ ပြင့္ ကာ ၿပံဳ းေန ၿပီး အခ်ိ ဳ ့ မွာ မူ စိတ္ အလိုေတာ္ မက် ျဖစ္ဟန္ ေပါက္ ေနသည္။ အခ်ိ ဳ ့ ဆင္းတုေတာ္ မ် ား ၏ နားေတာ္ မွာ မူ သြယ္၀ိုက္ ၿပီး က် ဆင္းေန ကာ အခ် ိဳ ့ ကေလးကိုင္း ပံုသ႑န္ ျဖစ္ေနသည္။

ဆင္းတု ေတာ္ အားလံုး ၏ တူညီ ေသာ လကၡဏာ မွာ မူ လက္ ေတာ္ တစ္ဖက္ ကို ေနာက္ သို ့ ပစ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ထို ့ သို ့ လက္ေတာ္ ကို ဘာေၾကာင့္ ေနာက္ သို ့ ပစ္ထား ရသည္ ဆို ျခင္း မွာ ပေဟဌိ သ႑န္ ျဖစ္ေနသကဲ့ သို ့ အခ်ိ ဳ ့ က လည္း သာသနာ ေတာ ္ကို ညိႈးႏြမ္းေစ သည္ ဟု ေ၀ဖန္ၾကသည္။


လက္ေတာ္ မ် ား မွာ နဂို ဗုဒၶ ဆင္းတုေတာ္ မ် ားထက္ ပိုမို ရွည္ လွ် ား ၿပီး မ်က္ ႏွာ ေတာ္ မ် ား မွာ ႏွာေတာ္ ရွည္ သည္ တစ္ခ်ိ ဳ ့ ၊ တို သည္ တစ္ ခ်ိ ဳ ့ ၊ မ်က္ လံုး ေသးသည္ တစ္ခ် ိဳ ့ ႏွာဖူး ေတာ္ က် ဥ္း သည္ က်ယ္ သည္ တစ္ခ် ိဳ ့ ျဖင့္ အမ်ိ ဳး မ်ိ ဳး ထုဆစ္ထားသည္။


ယခင္ က လည္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ ကုန္းေျမ တြင္ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ မႈးႀကီး သန္းေရႊ ႏွင့္ မ်က္ ႏွာ ဆင္ တူသည့္ ဆင္းတုေတာ္ တစ္ဆူ ကို သြန္းလုပ္ တည္ ထား ဖူးသည္။

ဗုိလ္ခ် ဳပ္ မႈးႀကီး ေဟာင္း သန္းေရႊ ဟာ ယၾတာ ေဗဒင္ စတာ ေတြ ကို
အလြန္ မွ ယံုၾကည္ သူ ျဖစ္ ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ မွာ ဆင္ ျဖဴ ေတာ္ ဆို တဲ့ ဆင္ ႏွစ္ေကာင္ ကို လည္း လံုၿခံဴ ေရး အေစာင့္ အေရွာင့္ ထူ ထပ္ စြာ ခ် ထား ၿပီး ေမြးျမဴ ထားဖူး ပါတယ္။
ေရွ း ျမန္မာ ဘုရင္ မ် ား ထက္ ကတည္း က ဆင္းတုေတာ္ မ် ား မွာ ႏိုင္ငံ အေရး ျပည္ထဲ ေရး မင္းေရး တို ့ ႏွင့္သက္ဆိုင္ ေန ၿပီး ပုဂံ ျပည္ သူ ပါေတာ္ မူသြားသည့္ မႏူဟာ မင္း ႀကီး ၏ ဆင္းတုေတာ္ မွာ မူ သူ ၏ အက ်ဥ္းစံ ဘ၀ကို ထင္ဟပ္ သည္ ဟု ဆိုသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s